הוועדה אישרה – עכשיו השלב האחרון בדרך לבחירות

הוועדה המיוחדת בכנסת התכנסה הערב לאשר לקראת קריאה שניה ושלישית את פיזור הכנסת. בתום הצבעות על עשרות הסתייגויות אושרה ההצעה ולפיה הבחירות ייערכו ביז' אלול. אם לא תיהיה פריצת דרך במו"מ מול ליברמן, מחר בערב תצביע המליאה על ההצעה והכנסת תפזר עצמה.

יו"ר הועודה ח"כ מיקי זוהר. צילום: לדעת
שלב אחרון

לאחר שהוועדה המיוחדת שהוקמה בכנסת דחתה את עשרות ההסתייגויות שהוגשו על הצעת החוק בתמיכתם של שמונה חברי כנסת מול התנגדותם של ארבעה חברי כנסת, בכפוף לרביזיה, הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת ה-21 אישרה את הצעת החוק בקריאה שניה ושלישית.

הצעת החוק קובעת כי הכנסת ה-21 תפוזר והבחירות לכנסת ה-22 ייערכו ביום שלישי י”ז אלול תשע”ט ה-17 לספטמבר 2019.

להצעת חוק התפזרות הכנסת, הוכנסו תיקוני חקיקה עקיפים לחוק מימון מפלגות. עפ”י ההצעה, ייערכו תיקונים מקילים בתנאי ההלוואות שנטלו המפלגות לצורך מימון הבחירות לכנסת ה-21.

ההקלות בתנאי ההלוואות יהיו בדחיית החזרי הלוואות, היקף אחוזי הלוואות, מתן אפשרות נטילת הלוואה למפלגות חדשות כנגד ערבות בנקאית, וכן מתן אפשרות נטילת הלוואה למפלגה שלא נטלה הלוואה בבחירות האחרונות, לקחת הלוואה ב-10 ימים הקרובים, כאילו ההלוואה ניטלה לפני הבחירות. סעיף זה רלוונטי למפלגת כחול לבן שלא נטלה הלוואה.

היועץ המשפטי של הוועדה העלה חשש ממצב בו מפלגה שמיוצגת בכנסת הנוכחית, תיטול הלוואה ולא תעבור את אחוז החסימה, יתכן ולא יהיה מהיכן לפרוע את ההלוואה. חשב הכנסת חיים אבידר אמר בדיון כי כתוצאה מתיקוני החקיקה המוצעים, החשיפה של הכנסת גדלה מ-62.5 מיליון ₪ ל-201 מיליון ₪.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן