בשורה למוסדות החינוך החרדים – ועדת הרישוי הגישה המלצותיה

באיחור רב מומש עוד סעיף בהסכם הקואליציוני מול יהדות התורה, כאשר הוגשו המלצותיה של הועדה לפישוט חסמים ובירוקרטיה במוסדות המוכש"ר והפטור.  סגן שר החינוך מאיר פרוש הודה לשר החינוך בנט ולמנכ"ל המשרד אבוהב. הם עושים הכל כדי להקל על המוסדות החרדים. ניכר שנעשתה על ידי הוועדה  עבודה יסודית ומקצועית  מאוד".

שר החינוך נפתלי בנט וסגנו מאיר פרוש
מכשירים למוכש"ר

בתום ישיבות ודיונים אינטנסיביים שהתקיימו בשנה האחרונה בועדת הרישוי שהוקמה במשרד החינוך לפישוט חסמים ובירוקרטיה במוסדות המוכש”ר  והפטור, סיימה הוועדה לגבש את המלצותיה והגישה את דו”ח הוועדה למנכ”ל משרד החינוך מר שמואל אבוהב.

הוועדה בראשותו של עקיבא סלע מנתה כעשרה נציגים מקצועיים מטעם משרדי הממשלה השונים ומוסדות החינוך המוכש”ר והפטור. במהלך התקופה האחרונה היא קיימה שבע ישיבות ארוכות ופוריות במהלכן שמעה את חברי הועדה שתיארו את התהליכים לקבלת רישיונות.

בפני הוועדה הופיעו  פקידים מהמשרד, נציגי הגופים, הבעלויות, הפיקוח החרדי, מנהלי מחלקות חינוך, נציג איגוד מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים, נציגי מוסדות שונים, והרב יהושע טננהויז רמ”ט סגן השר הרב פרוש. בפני הועדה הוגש נייר עמדה מקיף ע”י הרב שלמה ברילנט מנכ”ל איגוד מנהלי הישיבות על כל סוגיית הרישוי.

במהלך הדיונים הוועדה פרסמה ‘קול קורא’ בעיתון בה הוצע לכל מי שהיה לו עניין לפנות אליה ולהציג את עמדותיו וטענותיו בכל נושא שיטת מתן הרישוי. בין הישיבות, נפגש יו”ר הועדה עם גורמים מתוך המשרד ומחוצה לו בכדי ללמוד ולייעל את מסקנות הביניים, בהן המשיכו ודנו חברי הועדה.

בתום הדיונים והישיבות חברי הוועדה החליפו ביניהם טיוטות לדו”ח הועדה עד שהגיעו לנוסח וגיבוש המלצות מוסכם שנפרש על פני חוברת מפורטת, אותו כאמור, הגיש יו”ר הוועדה למנכ”ל המשרד, במסגרת הישיבה המסכמת של הוועדה שהתקיימה במשרד החינוך.

בתוך כך, בעקבות החלטת השר נפתלי בנט, ובעקבות המלצת הוועדה, משרד החינוך האריך השנה  בשלב זה  לאלפי מוסדות את תוקף הרישיונות לתקופה של 5 שנים, וכבר לשנה”ל הבאה קיבלו למעלה מ – 50% מוסדות קיבלו  את תוקף הרישיונות ל- 5 שנים.

המשמעות היא שכל מוסד שיגיש בקשה לרישיון במועד, המשרד יעשה את כל המאמצים בכדי להנפיק לו רישיון. נושא הנפקת רישיון וחידושו הוא אחד הנושאים העיקריים שהעיקו על המוסדות  בשל הצורך לחדש את הרישיון בכל שנה מחדש.

כזכור, הוועדה הוקמה בעקבות ההסכם הקואליציוני בין יהדות התורה עם סיעת הליכוד לנוכח טענות שהושמעו מצד מנהלי מוסדות על כך שהקשיים המוטלים אל מפתנם הופכים את מלאכתם לקשה הרבה יותר.

מלאכת הרכבת הועדה הייתה סבוכה ועברה דיונים  משפטיים רבים. גם לאחר שנרשמה הסכמה אודות חלק מהמועמדים שיאיישו את הועדה, עדיין נותרו כמה שמות שנויים במחלוקת. סגן השר הרב פרוש פנה ליועץ המשפטי בממשלה ולאחר בדיקה מעמיקה קבעה המשנה ליועץ המשפטי הגב’ זילבר כי אין הצדקה לפסילת שמותיהם של המועמדים.

בישיבה המסכמת בה הוגש דו”ח הועדה השתתפו סגן השר הרב מאיר פרוש, מנכ”ל המשרד מר שמואל אבוהב, יו”ר הוועדה מר עקיבא סלע, חברי הוועדה ומנהל אגף הרישוי במשרד החינוך מר גור רוזנבלט וצוותו ומרכזת הועדה גב’ עמיאל.

סגן השר מאיר פרוש: “אני מודה לשר החינוך נפתלי בנט ולמנכ”ל המשרד מר שמואל אבוהב  על הירתמותו להקמת הועדה מיד שנכנס לתפקיד. ניכר שנעשתה כאן על ידי הוועדה עבודה יסודית ומקצועית  מאוד. ראוי שההמלצות תיושמנה וירדו לרמת השטח”. עוד ציין סגן השר כי מיום כניסתו של השר נפתלי בנט, ניתנה  הוראה על ידו במשרד לעשות ככל שאפשר בכדי להקל על מוסדות המוכש”ר והפטור, “ואכן ניתן לראות את השינוי הגדול שנעשה”, אמר.

מנכ”ל משרד החינוך מר שמואל אבוהב אמר כי, “מעטות הוועדות שתוך כדי עבודתן כבר פועלות ליישום חלק מהמלצותיהן. בכוונתנו להמשיך ולשנות דברים ולהקל על מנהלי המוסדות בכל רבדי החינוך”. בתוך כך, הקים מנכ”ל המשרד צוות פנים משרדי, המורכב מסמנכ”לים, ראשי אגפים ואנשי מקצוע במשרד החינוך שתפקידם הוא לעקוב אחרי יישום ההחלטות של הועדה המקצועית על מנת ליישם בשטח אתת המסקנות במהירות האפשרית.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן