נשיא המועצת החליט: זהו שמו החדש של הת”ת • גלריה

מעמד מרומם ומרגש לקביעת שם ת"ת "חניכי הישיבות – דרכי משה" בישוב תל ציון, לזכרו של מייסד המוסדות הרה"ג רבי משה שרים זצ"ל – במעונו של מרן ראש הישיבה ונשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום הכהן שליט"א • קובי הר צבי מגיש גלריה

ויקרא שמו

מעמד מרומם ומרגש נערך ביום חמישי י’ בסיון תשע”ט במעונו של מרן ראש הישיבה ונשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום הכהן שליט”א, לקביעת שם תלמוד תורה “חניכי הישיבות – דרכי משה” תל ציון, לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה של מייסד מוסדות “המסילה” בארה”ק הרב הגאון רבי משה שרים זצ”ל, במלאות שנה לפטירתו. במעמד המרגש נטלו חלק בניו הרבנים שליט”א ובראשם בנו בכורו ממשיך דרכו ראש הישיבה הגאון הגדול רבי עזרא שליט”א, כמו כן השתתפו רבני הקהילות בישוב, הנהלת הת”ת, ראשי הנהלת הישוב ונציגי הציבור.

את המעמד פתח מנהל המוסדות בתל ציון הרב יצחק הלי שליט”א שציין את מסירות נפשו של מייסד המוסדות הרה”ג רבי משה זצ”ל ביסוד ת”ת “המסילה” שהוקם לפני כ-20 שנה, עם הקמתו של הישוב תל ציון, כאשר בשנה הראשונה למדו בת”ת 7 ילדים בלבד ומאז גדל מאוד עד להיותו התלמוד תורה המרכזי בישוב עם כ-700 תלמידים כן ירבו. במשך כל השנים דאג הרה”ג רבי משה זצ”ל לכל צרכי הת”ת ברוחניות ובגשמיות, כשליבו ועיניו פתוחים לצרכי התלמידים בכל עת ובכל ענין, וכיום לאחר שנסתלק מעמנו – זכות היא בשבילנו להעלות את זכרו הטהור ע”י קביעת שם הת”ת על שמו.

עוד ציין כי בסייעתא דשמיא הישוב גדל ופורח במשפחות אברכים בני תורה, אשר חשקם וחפצם לגדל ולחנך את ילדיהם בדרך המסורה מדורי דורות כמנהג עולם הישיבות וברוך ה’ מוצאים בת”ת “חניכי הישיבות – דרכי משה” את בית הוועד הגדול לחינוך ילדיהם לתורה ליראת שמים ולמידות טובות.

בנו בכורו ממשיך דרכו הגאון הגדול רבי עזרא שרים שליט”א  סיפר אודות  ה”ישיבה לצעירים תל ציון”, אשר הוקמה על ידי אביו זצ”ל בסוף ימיו, כשנה לפני פטירתו, בדבקות ובמרץ שאפיינו את דרכו בכל שנות חייו, כשהדבר היחיד שעומד מול עיניו הינו להרבות תורה בהקמת מוסדות חינוך לציבור בני התורה. בדבריו הודה למרן ראש הישיבה ונשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום הכהן שליט”א על הדחיפה והלווי שאנו זוכים לקבל ממנו מיום הקמת הישיבה לאורך כל הדרך, כשהוא מתווה את דרכה ואף טרח והגיע להשתתף בכנס היסוד להקמת הישיבה שהתקיים באותם ימים בישוב תל ציון.

“הישיבה לצעירים תל ציון” עומדת בראשותו של מורינו ראש הישיבה הגאון הגדול רבי עזרא שרים שליט”א ובהנהגתו החינוכית של המשגיח הרה”צ רבי אליהו אהרן שליט”א, כאשר תוך זמן קצר קבעה את מיקומה בכותל המזרח של עולם הישיבות הקד’ וטובי בוגרי הת”ת מוסיפים קומה נוספת של רוממות ויקרא דאוריתא לישוב כולו.

בשלב זה פתח מרן ראש הישיבה ונשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום הכהן שליט”א את דבריו בהם סיפר בהתרגשות על שנות העבר מלפני כשמונים שנה, מעת אשר הכיר את הרה”ג רבי משה שרים זצ”ל מאז היותם ילדים קטנים הלומדים בת”ת ומאז לא משו זה מידו של זה, וכך במשך שעה ארוכה העלה מרן שליט”א בערגה זכרונות העבר על שנות ילדותם ובחרותם שלמדו וצמחו יחד אצל ענקי התורה ה”ה חכמי ורבני “פורת יוסף” מנוחתם עדן, ועל תקומת עולם התורה הספרדי עוד לפני הקמת המדינה.

בהמשך דבריו הזכיר מרן ראש הישיבה שליט”א את אביו של הרה”ג רבי משה זצ”ל, הלא הוא הגאון רבי עזרא שרים זצ”ל שהקים במו ידיו את ישיבת פורת יוסף בגאולה והיה מתמסר מאוד עבור הישיבה, ועוד לפני קום המדינה היה נוסע הרבה לתל אביב להביא כסף מתורמים. בכך הטביע את חותמו על בנו הרה”ג רבי משה זצ”ל שבשנת תש”י – בעודו צעיר לימים – הקים את בית המדרש “פורת יוסף” בשכונת קטמון והחל מר”ח אלול תשי”ח נפתחה כישיבה לכל דבר בהנהלתו ובהכוונתו של הרה”ג רבי משה זצ”ל, ישיבה שברבות השנים הצמיחה לעולם התורה את גדולי ראשי הישיבות ומורי ההוראה של דורנו.

תוך כדי הדברים הפליג מרן ראש הישיבה שליט”א בהתפעלות בשבח מעלותיו התרומיות של רבי משה זצ”ל, תוך הדגשה מיוחדת אודות מידת צניעותו וענוותנותו ואמר “כי הנקיות שלו, הענווה שלו – מה שנכתב על משה רבינו אפשר לומר עליו!” ואף העיד עליו “מעולם לא שמעתי אותו מדבר על עצמו”! כמו”כ הדגיש מרן ראש הישיבה שליט”א את נקיות כפיו בניהול המוסדות ואת התבטלותו בפני רבני הישיבה, וסיפר כי בכל שבוע היה מכנס את רבני הישיבה להתייעץ עמהם – ולא שינה מאומה מהוראותיהם. כמו כן עמד על מרצו הגדול להקים עוד ועוד מוסדות תורה גם בגיל שאחרים כבר נחים מעמל חייהם, כי “הרב משה זצ”ל היה קשור עם התורה בצורה שאי אפשר לתאר, ולכן מוסדותיו פרחו בצורה כל כך פלאית, עוד תלמוד תורה ועוד ישיבה ועוד מוסדות”.

בסיום דבריו דיבר מרן שליט”א בשבח תלמוד תורה “חניכי הישיבות – דרכי משה” שהצלחתו ופריחתו תורמת רבות להתפתחותו הרוחנית של הישוב ושומרת על צביונו המיוחד כמקום תורה של חכמים וסופרים , ועל כן הורה להנהלת הת”ת לעמוד על המשמר ולהקפיד בצורה חזקה על המכשירים המקלקלים שהתפשטו לאחרונה מאוד ובכך ישמר הת”ת בטהרתו וזכותו לחינוך ילדי ישראל, בתום דבריו בירך מרן שליט”א בחום את הנהלת הת”ת “הקב”ה יזככם להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ולהרבות פעלים להקב”ה, כי זה העיקר”!

צילום: קובי הר צבי ויעקב כהן

 

 

 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן