1

מעמד בן חמש למקרא בת”ת מונקאטש ב”ב – גלריה

מסיבת "בן חמש למקרא"  לתלמידי ת"ת "תפארת בנים"- מונקאטש ב"ב, נערכה באולם האודיטורים רמת אלחנן.

צילום: שוקי לרר
בן 5 למקרא

צילומים: שוקי לרר

ברגשי גיל ועוז וברוב פאר והדר, מתוך שמחה של מצוה נחוגה מסיבת “בן חמש למקרא”  לתלמידי בית היוצר הגדול, לחינוך ילדי תשב”ר לתורה וחסידות ת”ת “תפארת בנים”- מונקאטש ב”ב, אשר כתרי תהילה נקשרו לראשו, ושמו הטוב מפורסם לתהילה. בראשות ובהשתתפות הורים ועטרת זקנים כקש”ת מרנן האדמורי”ם שליט”א, מע”כ הרבנים הגאונים יושבים על מדין, מרביצי תורה וחסידות שליט”א, באולם האודיטורים רמת אלחנן.

פתח והנחה את המעמד בטוב טעם, המנהל הרוחני הרה”ג ר’ יהושע גפנר שליט”א, בדברי שיר ושבח להשי”ת שזיכנו להגיע להיום הגדול והמקווה בו זוכים ילדי חמד הזכים תינוקות של בית רבן להכנס בשערי לימוד התורה הק’ הנלמדת מתוך חיות וקדושה.

עטורים בכתרים מפוארים צעדו עשרות ילדי החמד תחת החופה בזמר ונגן, מלווים בלפידים לעבר בימת הכבוד. כיאה וכיאות לבני מלכים חתני התורה.

ברטט של קדושה נשמעו מפיותיהם הזכות של התלמידים “קבלת עול מלכות שמים” ופרקי תהילים. דמעות אושר וגיל משולבות בתפילה חרישית קדם ריבון העולמים, נשמעו מההורים והסבים על נפש הצאצאים, למען יגדלו ויתעלו בדרך הישר.

בשירה נרגשת הובעה תחן ותפילה עלי שרשרת הקודש השזורה חוליה אחר חוליה, אשר היא סוד קיומה של אומתנו הקדושה, מפי עוללים ויונקים הובטחנו כי לא תשכח מפי זרעו.

דברי ברכה נשמעו מפי הגה”צ ר’ מרדכי גלבר שליט”א רב דק”ק מונקטאש ב”ב, אשר עמד בדבריו על יקרת גודל הזמן ועל הנח”ר ליושב במרומים, בדבריו עמד על ייחודיותו של המוסד הקדוש כאשר רואים בשולחן המזרח המפאר את המעמד המרומם בו מסובים ראשי אלפי ישראל מנהיגי עם קודש שליט”א, היא הנותנת לטיבם ואיכותם של ילדי התשב”ר המתחנכים בבית גדול ורם זה, כמו”כ ציין לשבח את פעלם של הנהלת הת”ת ובראשם המנהלים הרוחניים הרה”ג ר’ יהושע גפנר שליט”א והרה”ג ר’ ישעי שלזינגר שליט”א המנווטים את הת”ת ברוב מסירות עד אין קץ, ותוצאותיהם ניכרים בקרב ילדי החמד המלאים בידיעות ומושגי התורה ומעוטרים בהנהגות ישרות ומדות טובות נאצלות. כן העלה על נס את פעלו המבורך של מנהל הת”ת הרב פינחס מילר שליט”א אשר אינו חוסך עמל ויגיעה למען התפתחות והתנהלות הת”ת במשך כל השנה ועומל במסירות למען קיומו והחזקתו והתפתחותו של הת”ת.

הרב פינחס מילר הי”ו מנהל הת”ת מסר להורים את הבשורה המשמחת שלקראת שנת הלימודים הבעל”ט יעברו למשכן החדש המרווח והמפואר ברחוב יעל 3, והודה וציין לשבח את התמסרותם הרבה של ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין הי”ו, ואיתו הרב חנוך זייברט הי”ו מ”מ ראש העיר והרב חנוך זיידמן הי”ו מנהל אגף התשתיות ובינוי מוסדות ציבור  וכל המסייעים יחדיו אשר פעלו למען הת”ת לאורך כל השנים, ועתה השקיעו מאמץ רב לסיים את הבנין במועדו בתחילת שנה”ל.

בסיום המעמד רב הרושם, יצאו אבות ובנים ועטרת זקנים עם בני בנים, בריקודים ומחולות בשמחה של מצוה ובשבח והודיה להשי”ת עד הנה עזרונו רחמיך. ובצאתם מן המעמד הכביר, מלא פיהם בשיר ושבחה להנהלת הת”ת על אשר זכו וחוו לקורת רוח ולהנאה צרופה זכה וטהורה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן