1

במעמד גדולי ישראל: הוקם איגוד הגבאים הספרדי – העולמי

המעמד נערך בלשכתו של בעל "ההלכה ברורה" וראש מוסדות 'יחוה דעת' חבר ה'מועצת' הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, שאף יעמוד בנשיאות הארגון, בהשתתפות גדולי הרבנים.

איגוד לגבאים

 

בחמישי האחרון התקבצו ובאו למוסדות ‘יחוה דעת’ בשכונת הר נוף בירושלים גדולי רבני עדות המזרח, במטרה להשתתף בכנס היסוד של ‘איגוד הגבאים הספרדי העולמי – יחוה דעת’, שיעמוד בנשיאותו של בעל ה”הלכה ברורה” וראש המוסדות הגאון רבי דוד יוסף שליט”א, וכדי לחתום על מגילת היסוד של האיגוד.

במשתתפים: הראשל”צ ורבה של ירושלים הגרש”מ עמאר, ראש ישיבת המקובלים הגר”ד בצרי, הגר”ח רבי, מרבני חולון, ראב”ד ירושלים הגר”ב לוי, ראב”ד ירושלים הגר”י אלמליח, האב”ד הגר”מ אלחדד, הגר”ע עפג’ין, ראש ישיבת ‘שבות יהודה’ הגר”מ אלבז, רבה של גילה הגר”מ בן אבו, הדיין הגר”ד גודיס, ראש כולל ב’יחוה דעת’ ועוד.

עוד קודם לאירוע, נועצו הרבנים ביניהם בשיחה סגורה, כדי לקבל החלטות על אופן התנהלות איגוד הגבאים והכלים שיעמדו לרשות אלפי הגבאים שצפויים להצטרף לאיחוד. בין השאר, יזכו הגבאים לשילוב של סיוע רוחני וגשמי – שיעורי תורה, שיעורים לנשים, הנגשת פסקי מרן הגר”ע יוסף זצ”ל, שימוש וייעוץ הלכתי ב”קו ההוראה” הפועל 24 שעות ביממה, הכנה לבר מצוה וכדומה, לצד הנחות ברכישת מוצרים לבתי כנסת, הדרכה מקצועית, סיוע בפרוצדורות מול משרדי ממשלה ונושאים מורכבים נוספים.

בוגר ביהמ”ד  ‘יחוה דעת’ והרוח החיה מאחורי היוזמה, הרב צוריאל קריספל, פתח את כנס הרבנים בדברי הסבר בסיסיים על חשיבות האיגוד והכלים שיעניק לגבאים החברים. “יש למעלה מ21 אלף בתי כנסת בארץ, מתוכם כ70% ספרדים ורובם חסידים של מרן פאר הדור הרב עובדיה יוסף זצ”ל”, הסביר, “אנחנו באים לחבר אותם למורשתו הנפלאה של מרן זיע”א, לעזור להם, להנחות אותם, לחבר אותם למאות רבני ‘יחוה דעת’ שימסרו שיעורים ויפסקו הלכות עבורם, זאת מלבד הסיוע הגשמי הנרחב”, בדבריו הודה הרב קריספל לר’ אלי בן הרוש מנכ”ל “התאחדות בתי הכנסת” על שיתוף הפעולה, והעמדת הפלטפורמה של הארגון בראשו הוא עומד לטובת המיזם הנפלא.

השאיפה שלנו היא, שכל גבאי בית כנסת בארץ יאמץ את המודל של קהילת “יחוה דעת” שהיא למעשה הקהילה הגדולה ביותר בירושלים, ומונה למעלה מאלף משפחות כן ירבו, ומתקיימים כאן מניינים נפרדים בו זמנית  לכל עדה ועדה, שיעורי תורה ללא הפסקה בכל שעות היממה, לבעלי בתים, נשים, וילדים, ועל כולם הכוללים על מאות האברכים.

ראשון הנואמים היה נשיא האיגוד, חבר מועצת חכמי התורה ובעמח”ס ‘הלכה ברורה’, הגאון רבי דוד יוסף שליט”א. “אנחנו מצווים לעשות הכל למען זיכוי הרבים”, הכריז, “ולכן ההתאחדות הזו של בתי הכנסת בארץ ובעולם, המטרה שלה היא מטרת קודש, להקים שיעורי תורה, להשיב תשובות בהלכה, שכל בית כנסת יהיה מרכז תורני ורוחני לתורה ויראת שמים. כוונתנו לשם שמים להגדיל תורה ולהאדירה ובשם ה’ נעשה ונצליח”.

הגר”ד הודה לרבנים שהשתתפו במעמד והזמין אותם להיות שותפים מלאים בפעילות החשובה של ה’איגוד’, בכינוסים הבאים שייערכו וכדומה. הגר”ד גם פנה לראשל”צ הגרש”מ עמאר ואמר: “בוודאי הרב זוכר שהמקום הזה היה החדר של אבא, פעמיים בשבוע היה יושב כאן ומקבל קהל, השולחן והכיסא האלו היו שלו שקיבלתי ממנו, ואני מרגיש שהרוח שלו וההשקפה שלו מלווה אותנו, זיכוי הרבים שכל כך מסר נפשו עליו – אנחנו רוצים להמשיך את זה כולנו יחד ובעז”ה הוא מהשמיים יסייע על ידינו”.

אחריו נשא דברים הראשל”צ ורבה של ירושלים, הגרש”מ עמאר, שהעלה זיכרונות נדירים מרבו המובהק, מרן הגר”ע יוסף זצ”ל, שלאורו ובדרכו נוסד ‘איגוד הגבאים הספרדי העולמי’. הגרש”מ סיפר כמה כאב למרן כאשר נמנע ממנו לשאת דרשה לזיכוי הרבים ועד כמה לקח לליבו את חשיבות הפצת התורה לעם שבשדות. “ב”ה הרעיון הזה, העליתי פעם רעיון דומה ולא אסתייע מכמה סיבות, בסייעתא דשמיא של הרבנים פה שגם מצאו את האיש שיכול לעשות זאת, הרעיון הזה יצליח ויעשה מהפכה בעם ישראל”, סיכם ובירך את יזמי ומנהלי האיגוד שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

הגר”ח רבי שיבח את היוזמה המפוארת להקמת האיגוד. “הגבאים במקרים רבים מרכזים בידם אחריות עצומה לכל המצב הרוחני של הקהילה. באמצעות הרעיון הנפלא הזה, יינתנו להם הכלים לחזק ולשפר את הכלים הרוחניים וגם הגשמיים עבור המתפללים וחברי הקהילה”. הגר”ח הוסיף גם כי גבאי טוב הוא המנהיג האמיתי, זה שדואג להביא רב ראוי לבית הכנסת, להקמת שיעורי תורה, דרשות, לבעלי הבתים, הנשים והנוער, ושכרו גדול מאוד בשמים.

הגר”ד בצרי אמר כי “זה הדבר הכי גדול שבעולם, ללכת ממקום למקום ולעשות חיזוק התורה, צריך לעבוד על זה בעז”ה”. הגר”ד סיפר גם כי אביו היה גבאי בית כנסת במשך 50 שנה, וכיצד בעקבות דיון הלכתי שחולל בבית הכנסת נוסד שיעורו של הגר”מ צדקה לפני 60 שנה.

לאחר דברי הרבנים חתמו המשתתפים על מגילת היסוד, בה נכתב בין השאר: “באנו במגילת ספר להכריז בזאת על הקמתו של הארגון הנפלא “איגוד הגבאים הספרדי – העולמי” שמטרתו היא הנחלת מורשת ישראל ברוח ישראל סבא על פי מורשתו של מרן שר התורה והיראה, עמוד ההלכה, הלא הוא מורנו ורבנו עטרת ראשנו הגאון הגדול רבנו עובדיה יוסף זיע”א, להחזיר עטרה ליושנה ולהודיע בשער בת רבים כי “לא תמוש מפי זרעו”, בעידודו ובנשיאותו של בנו חביבו ואהובו מורנו ורבנו בעל “ההלכה ברורה” הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט”א אשר נדבה רוחו להשקות העדרים בתורה וביראה מן הבאר “באר חפרוה שרים כרוה נדיבי עם”.

“להיות לעזר ולאחיסמך למנהיגי הקהילות די בכל אתר ואתר הלא הם גבאי בתי הכנסיות המסורים בבחינת “נער לא ימיש מתוך האוהל” אנשים על העדה מנהיגי הקהילות באשר הן ולמלאת הן ידיהם בחומר וברוח ולהעמיד לרשותם את העושר הרוחני הקיים במוסדות “יחוה דעת” על כל גווניו, החל מ”קו ההוראה” אשר פועל 24 שעות ביממה בו ניתן לקבל תשובות בהלכה ע”י גדולי הת”ח של מוסדות “יחוה דעת”, את שיעוריו של מורנו ורבנו בעל ה”הלכה ברורה”, עלוני השבת, סיוע בהקמת שיעורי תורה, שיעורים לנוער והכנה לבר מצוה, הנהגה וייעוץ בכל תחום תורני, וכן שלל הטבות גשמיות ביחד עם ובחסות הארגון הנפלא – התאחדות בתי הכנסת”.

הרבנים גם שיבחו את הנחשון והחלוץ לפני המחנה, הרב אליהו בן הרוש, שמזה כעשור שנים לקח על עצמו לסייע לכלל בתי הכנסת בארץ בעצה ובתושיה והקים את הארגון הנפלא “התאחדות בתי הכנסת” ובעצתו ותחת חסותו הוקם ‘איגוד הגבאים הספרדי העולמי’, כדי לסייע בידי הגבאי בתי הנסת המסורים ולהעמיד לרשותם את האוצר הרוחני, לצד הסיוע הגשמי הכללי.

לדברי המארגנים, בימים הקרובים יצטרפו שורה ארוכה של רבנים נוספים לחתימה על מגילת היסוד, ובנוסף, תחל הרשמתם של אלפי גבאי בתי כנסת ההולכים בדרכו של מרן פאר הדור הגר”ע יוסף זצ”ל, שיצטרפו לאיגוד ויזכו לחבילה נרחבת של סיוע תורני וגשמי לבתי הכנסת ולקהילות שבניהולם.

גבאים המעוניינים להצטרף לארגון יוכלו לעשות זאת באמצעות פניה בדוא”ל לארגון הגבאים: gabaimsfradim@gmail.com

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן