בן חמש למקרא – יבואו טהורים ויעסקו בטהרות

רגעים גדולים ונעלים במסיבת  ״חומש סעודה״ במוסדות ״יטב לב״ ד׳סאטמאר בבני ברק. בהשתתפות הורים וסבים המאושרים שבאו לשאוב מלא חפניים נחת דקדושה של חינוך הטהור שמחנכים במוסדות הקד'.

צילום: יהושע פרוכטר
בן חמש למקרא

רגעים גדולים ונעלים במסיבת  ״חומש סעודה״ במוסדות ״יטב לב״ ד׳סאטמאר בבני ברק. בהשתתפות הורים וסבים המאושרים שבאו לשאוב מלא חפניים נחת דקדושה של חינוך הטהור שמחנכים במוסדות הקד’.

ההצלחה של המוסדות טוב לב בבני ברק היא כבר לא סוד, תלמידי וחסידי  סאטמאר שואבים טנא מלא נחת מהרחבת גבולי הקדושה ומרבוי של התלמידים בת”ת דבר שמביא קידוש שם שמים.

החומש סעודה התקיימה בבנין התלמוד תורה ברחוב ברסלב את במת הכבוד פיארו  ״חתני התורה״, ילדי החומש המאירים. מקהלת ילדי התת ליוותה את המעמד עם ניגונים מיוחדים שביטאו את היום הגדול והאהבה לתורה הקדושה

את המעמד ניהל ביד רמה המלמד המסור,  מלמד מומחה, הר״ר יוסף לייפער הי״ו, והילדים למדו רת פסוקי החומש כשעיני ההורים והסבים זולגים דמעות של אידיש נחת.

בשם הנהלת המוסדות הביא את הברכה  המנהל רוחני הרה״ג ר’ נפתלי צבי בראדי שליט״א, שדיבר בשבח המוסדות, והכוחות הגדולים המושקעים בילדים הטהורים להדריכם בתורה ויראת ה׳ טהורה העומדת לעד.

המעמד הסתיים בריקוד שיצאו ההורים וילדיהם בשירה פורצת  “ברוך הוא אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת,” עם בקשה ותפילה לעתיד “אלה וכאלה יוסף עמנו” שיוכלו להמשיך לתת את ״חינוך הטהור״ בדרך רביה״ק זי״ע תחת דגלו והדרכתו של כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א עד ביאת הגואל בב״א.

צילום: יהושע פרוכטר

 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן