דרמה במערכות: העיתונים ירדו באיחור בשל המתנה לחתימה

דרמה של ממש התחוללה במערכות העיתונים שהמתינו לחתימתו של ראש ישיבת טשעבין על ה'קול קורא', וזו הגיעה לבסוף רק בשעה 12:37 הלילה. במערכות העיתונים המתינו

החתימה שעיכבה

דרמה של ממש התחוללה הלילה סביב ה’קול קורא’ של מועצת גדולי התורה של אגו”י, כאשר בשלב מסויים לאחר השעה 12 וחצי, עלתה אפשרות להוריד את העיתונים לדפוס מבלי לפרסם מחר (שלישי) את ה’קול קורא’ של המועצת ולהמתין ליום רביעי, או לחלופין לפרסם את ה’קול קורא’ מבלי חתימתו של ראש ישיבת טשעבין.

גורם באחת ממערכות העיתונים הציג לאתר ‘לדעת’ שלוש גרסאות של העמוד הראשון של העיתון, כאשר הכל היו בצפייה לקבל את אישורו של ראש הישיבה ל’קול קורא’. גירסה אחת הייתה עם שמו, השניה ללא שמו, והשלישית הייתה ללא המודעה כלל.

מסתבר כי לא מעט התדיינויות היו בביתו של הרב שניאורסון, אולם בשעה 12:35 הוחלט לאשר את המודעה עם שמו, ושתי דקות לאחר מכן במערכות העיתונים ברחוב יהודה המכבי בירושלים, והמערכת ברחוב המגיד ממעזריטש בביתר עילית, נשמו לרווחה ושלחו את העיתונים להדפסה, עם הקול קורא כפי שמופיע כאן מטה.

ב’קול קורא נכתב:

שבים ופונים אנו פעם נוספת בשנה זו אל כלל אחינו בני ישראל היראים והחרדים לדבר ה’ באשר הם בכל רחבי ארה”ק, והננו כופלים וחוזרים בימים אלו על בקשתנו – בהיות וסכנה מרחפת על קיום יסודות התורה הקדושה בארה”ק, ולדאבוננו קמים עלינו כאלו שחרטו על דגלם בריש גלי את רדיפת הדת והמסורת, מבקשים לעקור יסודות הדת, להפוך חלילה את השבת לחול, לפגוע בייחודו של עם ישראל, להרבות שחץ, להצר צעדיהם של לומדי תורה ורצון להוציא לפועל גזירת גיוס בני הישיבות, להתנכל לחינוך הטהור, למעמד הרבנות והכשרות ולטהרת היוחסין ה”י.

ועתה הפעם, לקראת הבחירות הנוספות ביז’ אלול הם מעצימים את כוונותיהם הלא טובות, ומדברים סרה על שיעשו, ירחם ה’ לנוטרי מורשת ושומרי גחלת היהדות מדור לדור – השעה עתה היא שעת חרום להצלת עולם התורה והיהדות החרדית בארה”ק.

שליחותא דקמאי עבדינן, צדיקי וגאוני תקיפי דארעא קדישא ארזי הלבנון קברניטי האומה זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל, אשר חיוו מכבר דעת תורה כי חובה קדושה היא להצביע למען רשימת יהדות התורה המאוחדת, אשר עומדת תחת מרות גדולי התורה והחסידות, ונציגיה עומדים בגאון ובעוז על משמרתם תוך ציות לדעת תורה בבחינת ‘ועשית ככל אשר יורוך’.

אשר על כן קוראים אנו בקריאה קדושה אל כל אשר לבבו פונה אל ה’ מכל העדות והחוגים, להיחלץ חושים ולצאת לעזרת ה’ בגיבורים במלא ההתלהבות ולפעול ולהפעיל למען הצלחתה של רשימת יהדות התורה המאוחדת והשבת אגודת ישראל דגל התורה שסימנה ג’, להגדיל את נציגותה בכנסת. והיא הרשימה האחת והיחידה אשר אנו קוראים להצביע בעבורה כי היא כוללת בתוכה הכל ויש בזה משום קידוש שם שמים ברבים.

וכל המתרפה במלאכתו ואינו מצביע כבקשתנו, נעשה בעקיפין חס וחלילה שותף למאיימים על שומרי הגחלת.

מובטחים אנו שככל שירבו המצביעים למען רשימת יהדות התורה, כן נצליח במערכה קשה בה אנו נותנים למען קיום תורתנו הקדושה, מצוותיה וחוקיה וקדושת בית ישראל ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.

והננו תפילה להשי”ת כי הפועלים והמצביעים למען רשימת יהדות התורה המאוחדת והשבת אגודת ישראל דגל התורה שסימנה ג’ לכנסת, יתברכו בכתיבה וחתימה טובה, בשנה טובה ומתוקה, יזכו לבני חיי ומזוני ולכל הטוב ממקור השפע, וחפץ ה בידינו יצליח להגדיל תורה ולהאדירה וכלל ישראל יוושע בתשועת עולמים.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן