יהדות התורה תגיש ערעור על הורדתה במנדט

יהדות התורה צפויה להגיש ערעור לבית המשפט, בעקבות החלטתו של השופט מלצר להוריד אותה משמונה לשבעה מנדטים. "פער הקולות המזערי והעובדה שיש חסר בנתונים חשובים כדי לקבוע את תוצאות הבחירות, מביאה אותנו לשקול את הגשת הערעור כאמור", נכתב בהודעת המפלגה.

סיעת יהדות התורה
מגישים ערעור

בהודעה מטעם יהדות התורה הובהר כי בכוונת הסיעה לפנות לבית המשפט ולערער על תוצאות הבחירות. בהודעה נכתב כי סיעת יהדות התורה סבורה כי המנדט השמיני עפ”י הנתונים שברשותה מגיע לה ועל כן היא שוקלת להגיש ערעור על תוצאות הבחירות.

יו”ר ועדת הבחירות השופט חנן מלצר כותב לקראת סיום דבריו אודות ההחלטה בענין הכללת קלפיות שונות בתוצאות הבחירות : “הקלפיות המפורטות בהחלטתי זו הן הקלפיות שהובאו בפני עד המועד האחרון לעריכת הסידורים המינהליים לצורך עמידה בהוראות סעיף 11 לחוק היסוד הנ”ל. עם פרסום התוצאות הסופיות, תקום הועדה מכיסאה, והסמכות לתקן את התוצאות לא תהיה עוד בידה. זהו סד הזמנים שהציב המחוקק, וממנו אין בידי לסטות. עם זאת, ככל שיתגלו לאחר מכן טעויות שיש בהן כדי לשנות עוד את תוצאות הבחירות שיפורסמו, או שיתבררו חס וחלילה מעשים פליליים נוספים לכאורה – בדין יש פתרונות אף לכך”.

כלומר, ההחלטה שהתקבלה בסד זמנים קצר, פער הקולות המזערי והעובדה שיש חסר בנתונים חשובים כדי לקבוע את תוצאות הבחירות, מביאה אותנו לשקול את הגשת הערעור כאמור. אנו תקוה כי בעקבותיו תתברר האמת ונקבל את המנדט השמיני.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן