1

מרן הגר”ח: יש ללמוד זרעים עם ברכות ויעשו סיום על שניהם

הכרזה נדירה ממרן שר התורה רשכבה"ג הגר"ח קניבסקי שליט"א: "בדף היומי ילמדו ביחד עם מסכת ברכות כל יום פרק אחד מזרעים וכך יסיימו את כל זרעים ב63 יום".

צילום: דוד זר

בכינוס מיוחד בבית מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א ובהשתתפות חבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט”א, הגאון הגדול ר’ אליהו מן שליט”א, הרה”צ ר’ אלימלך בידרמן שליט”א והגאון ר’ חיים שמרלר שליט”א הוכרז על תקנה לדורות: צירוף לימוד סדר זרעים יחד עם מסכת ברכות פרק אחד ליום.

דברי חבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט”א: “ברשות שר התורה והיראה אני רוצה לומר כמה מילים, לא צריך להכביר בחשיבות של תוספת לומדים ותוספת דברים מהש”ס שבינתיים לא היה בתוך התכנית של הדף היומי, באו כאן מפעל משנה ופירושה והם הוציאו מתכונת שעל פי זה ילמדו יחד עם גמרא ברכות את כל סדר זרעים, כל יום ילמדו לומדי הדף היומי פרק מזרעים לפי הלוח שסידרו, וכך יסיימו את כל סדר זרעים, ובודאי כל דבר שיכול להוסיף לומדים ות”ח שילמדו ויהיו ת”ח הרי זה נחוץ ומשובח, ולכן בודאי אם עושים את זה כאן בבית של שר התורה והיראה, עצם הדבר שעושים את זה כאן בנוכחתו של אדונינו, אז בודאי אנחנו בטוחים שהדבר יצליח, שיביא עוד אנשים, עוד לומדי הדף היומי שיחד עם הדף היומי ילמדו גם את סדר זרעים שעד עכשיו לא למדו, ומעכשיו כן ילמדו ! זה הדבר המיוחד שבפעולה זו, ויש לשבח את החיבור של משנה ופירושה, שבספר זה יוכלו ללמוד גם את סדר זרעים יחד מסכת ברכות, ויתרבו עוד לומדי הדף היומי שילמדו גם את סדר זרעים”.

דברי הגאון הגדול רבי אליהו מן שליט”א:
הולכים לעשות סיום הש”ס של הדף היומי ביום ראשון, בינתיים למדו ארבע סדרים, זרעים וטהרות לא למדו, צריך ללמוד זרעים וטהרות גם, הרב אמר לי: ארבע סדרים זה גם ש”ס, אבל ש”ס בשלימות זה עם זרעים וטהרות, הרב ביקש ממני לומר לכבוד הכינוס שמבקשים מהציבור ללמוד גם זרעים וטהרות, יש סיום הש”ס יש שמחה גדולה, אבל יש מושג של שמחת עולם, שמחת עולם זה שמחה עולמית, א’וועלט’ שמחה בעולם הזה, ואוועלט שמחה בכל העולמות, עושים סיום הש”ס מקצה אחד של העולם לקצה השני של העולם, בגמרא כתוב שסיום מסכת אחת זה יום טוב לרבנן, אז כשעושים סיום הש”ס מקצה העולם עד קצהו זה לא רק יומא טבא לרבנן זה יומא טבא בכל העולמות, אבל הרב ביקש ממני לומר ל’עולם’ בש”ס יש ששה סדרים, זה טוב מאד שלמדו ארבע סדרים, זה גם סיום הש”ס, אבל שמחה כפולה ומכופלת זה שיהיה סיום הש”ס על ו’ סדרים, הרב אמר לי למה רבי מאיר שפירא לא הנהיג שיהיה גם סדר על זרעים וטהרות, בגלל שבצורה של המשניות שהיו מודפסים בשסי”ם הישנים לא היו המשניות מסודרים באותו צורת הש”ס בכל השסי”ם, אבל שהולכים ללמוד יחד עם מסכת ברכות בכל יום פרק אחד מזרעים זה הרי דבר המסודר, אז הרב מבקש, ומפה יוצא קריאה נאמנה לכל כלל ישראל מסיביר ועד קצה העולם איפה שלומדים דף היומי, שצריך ללמוד בכל יום יחד עם הדף ממסכת ברכות פרק משניות אחד, אז יגמרו זרעים גם, והרב ביקש והוסיף עוד קטע אחד ובזה אני מוסר בשלימות את דברי הרב: אנחנו נמצאים עכשיו במצב מאד קשה, חבלי משיח, וחבלי משיח כתוב בחז”ל זה מאד מר לכלל ולפרט, דם יהודי נשפך בעולם, סכנות גדולות בכל העולם ובארץ ישראל בפרט, בחז”ל כתוב “בזכות האמונה נגאלו ובזכות האמונה נגאל”, אז הרב אמר אמונה זה סדר זרעים, ובזכות האמונה נגאל, איפה עוד נמצא כזה סוג זכות של בזכות האמונה נגאל יותר מאשר אמונה זה סדר זרעים, אז אי”ה עכשיו שגומרים ש”ס ומתיישבים ללמוד ברכות עם זרעים שזה אמונה, אז בעז”ה ינצלו מחבלי משיח, וזה יביא את המשיח, והרב הוסיף ברכה לכל מסיימי הש”ס מקצה העולם ועד קצהו, ואלו שיקבלו ע”ע עכשיו ללמוד ברכות עם זרעים ואחרי זה טהרות שהם יזכו להתחיל את הש”ס כולם בחיים בריאים וארוכים לגמור את הש”ס ולמלאות בעז”ה גם את המחזור הבא.

הרה”צ רבי אלימלך בידרמן שליט”א : מדברים על לימוד זרעים וטהרות שזה הרי לימוד משניות, במדרש תלפיות כותב שכאשר הנשמה עולה למעלה ודנים אותה לגהינם, הנשמה קוראת לכל שבט ושבט שיצילה משם, ואין קול ואין עונה, וכשהנשמה קוראת לשבט אשר, הרי שבט אשר אומר לה “למדת מימיך משנה?, אם היא אומרת לו ‘הן’, מיד הוא מוציא את הנשמה מגהינם, ועל זה נאמר ‘מאשר שמנה לחמו’ שמנה אותיות ‘משנה’, ‘והוא יתן מעדני מלך’, שזה יתן עדות למעלה לפני מלך מלכי המלכים להוציא את הנשמה מגהינם.
רבו של השפת אמת שאל אותו פעם אם הוא לומד משניות, אמר לו השפת אמת שהוא טרוד בשיעורים, אמר לו רבו שהמגיד אמר לבית יוסף שמה שהוא זכה בנגלה להוציא את הבית יוסף והשולחן ערוך והכסף משנה ושיתקבלו פסקיו בישראל, לפי שהיה דבוק במשניות.

הגאון רבי חיים שמרלר שליט”א
ב’דרך אמונה’ מביא הרב שליט”א בשם הראשונים שכדי לגור בארץ ישראל צריך לדעת את סדר זרעים, כך הרב מביא בהקדמה לספר. ומרן שר התורה אמר על דבריו בודאי צריך ללמוד את סדר זרעים ואת כל התורה כולה.
לזיכוי הרבים את המשניות עם הביאור הקל משנה ופירושה מחולק לפי סדר פרק ליום לפי הלוח של הדף היומי, יוכלו בעז”ה להשיג בסיומי הש”ס המרכזיים ובנדרים פלוס.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן