1
1

גלריה ראשונה: אלפי בני ישיבות בכינוס במעמד גדולי ישראל שליט”א

אלפי בחורי ישיבות משתתפים בכינוס בני הישיבות בבני ברק לקראת תקופת בין הזמנים, במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל רבנים וראשי ישיבות, ובראשות מרנן הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין שליט"א. צפו בגלריה ראשונה.

מרן הגרי"ג אדלשטיין בכניסה לאולם. (צילום: איתמר זינגר)
לקראת בין הזמנים

אלפי בחורי ישיבות משתתפים כעת בכינוס בני הישיבות בהיכלי הפאר ברחוב שלמה המלך בבני ברק בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל רבנים וראשי ישיבות. ובראשם מרן הגר”ח קנייבסקי ומרן הגרי”ג אדלשטיין.

הגרי”מ דרוק הקריא את דבריו של מרן הרב קנייבסקי בהם הורה כי בני הישיבות חייבים לקבוע עיתים לתורה בבין הזמנים כל יום חוק ולא יעבור, ולשמור על העיניים, ולא ללכת לחדרים שיש בהם מכשירים טמאים. כמו כן הורה מרן הגר”ח, גם בבין הזמנים להקפיד על כל הלכות תפילה כולל תפילה במניין, ברכת כהנים, קריאה מנביא על קלף, וכן להקפיד על חשמל ומים כשרים בשבת.

מרן הגרי”ג אדלשטיין אמר כי הסקרנות של בני הישיבות סביב גזירת הגיוס ומה נעשה בממשלה ועם חברי הכנסת זה חסר תועלת ובזבוז זמן. בזמן הזה אפשר לגמור ש”ס.

צפו בגלריה ראשונה מהכינוס. (צילום: איתמר זינגר)

 

תגובות

 • יהודי שהולך עם גדולי הדור הגיב:

  רציתי להוסיף עוד מעשה ששמעתי היום שפעם מרן הרב שך לא הכין את השיעור כללי והוא ביקש ממרן רשכבה”ג הגרי”ג אדלשטיין שליט”א שיאמר במקומו ויפלפל כדרכו לפני התלמידים לחדד אותם בעומק העיון, מרן הגרי”ג שתמיד הסתיר את גדלותו גם מעיני תלמידיו הרבים לא רצה בכך, אך לאחר הפצרות רבות וכן לאחר שמרן החזון איש ביקש ממנו אישית, הסכים מרן הגרי”ג לומר את השיעור כללי בעומק הסוגיא, ומספרים שזה היה אחד השיעורים שדיברו אז בישיבות בארץ והדפיסו מזה אחר כך בגלל הביקוש, ובשיעור הזה ישבו גדולי ישראל בעצמם וכן הרב מפונוביז’ והגר”ש רוזובסקי ומרן הגר”ד פוברסקי זיע”א ובנו מרן בעל ה”בד קודש” שליט”א, וכל זה היה בהיכל הישיבה בשנת תשי”א, לפני קרוב ל-70 שנה!!!

 • יהודי שהולך עם גדולי הדור הגיב:

  רק בבחינת “יהודה ועוד לקרא”, אני מלא חרדת אלוקים וסיפוק רוחני עצום לדבר בגדול הדור על הגאונות של מרן רשכבה”ג גדול הדור רבינו הראש ישיבה הגרי”ג אדלשטיין שליט”א היא למעלה מכל גבוה שראינו וששמענו בדורות האחרונים, וכבר לפני כ-50 שנה היה חד בדרא בגדלותו, ויש צילום מפתק שתלה ראש ישיבת פוניבז’ הגרא”מ שך זצ”ל בשנת תש”ל או תשכ”ט, שהיה אז חולה ולא יכל לענות בענייני לימוד וענייני ציבור, וכתב פתק על הדלת בזה הלשון: “בכל השאלות (כולל בלימוד) לפנות למורינו הגאון האדיר רבי גרשון אדלשטיין שליט”א, רחוב ראב”ד 17, ועמכם הסליחה, אלעזר מנחם מן שך”. (שמעתי מעד נאמן ששמע מזה שראה את הפתק בעצמו). וכן ידוע שתמיד בכל ענייני הישיבה היה שולח אליו.
  וכן לפני שהוציא מרן הרב שך את ספרו “אבי עזרי” לפני כ-60 שנה, הוא ביקש ממרן שליט”א שיואיל לעבור על גליונות ספרו ולתקן אותם ע”פ הלומדס’ הישיבתית, ואכן בהרבה מקומות תיקן מרן שליט”א את הרב שך, ואכן הרב שך שחרד לדעתו של ר’ גרשון הכניס את הכול בהדפסה של הספר, וע”פ בקשת מרן שליט”א שברח כל חייו מן הכבוד והגאווה עד תכלית הקצה האפשרי לבן אנוש, עשה זאת בעילום שם.
  וגם מרן ראש הישיבה הגראי”ל זצוקללה”ה היה מביא תמיד את גליונות ספריו “אילת השחר” לפני מרן שליט”א שיעבור עליהם ויתן להם הסכמה, ואכן בעשרים השנים האחרונות שלח מרן הגראי”ל את כל מי שבא להתייעץ איתו וראה צורך, שיילך לאורים ותומים של דורינו הלא הוא מרן רשכבה”ג הגרי”ג שליט”א ממנו יקחו את דעת ותבונה ובדעת חכמים ינחיל את בית ישראל.

 • מקטני התלמידים הגיב:

  אני בחור בשיעור א’ לומד בשיעור היומי של מרן ראש הישיבה שליט”א, שמעתי בדיוק היום מאחד התלמידים הוותיקים שהיה ליד מרן שליט”א בשיעור הזה של ר’ אהרן קוטלר זצ”ל, ואמר שלפני כל מהלך בלימוד שר’ אהרן קוטלר הלך להגיד בשיעור החריף שלו בשיא הלומדות, כבר מרן שליט”א חישבן הכל קדימה וידע גם מה הולך להגיד בדיוק, ויהי לפלא, כל מה שאמר מרן שליט”א כך בדיוק אמר גם ר’ אהרן קוטלר, וכך חזר על עצמו הדבר כמה פעמים, בעוד שכל הלמדנים ובעלי הכישרונות הכי גדולים שהיו בישיבה, כולל הרמי”ם וכל התלמידי חכמים שהיו אז, בקושי הבינו את המהלכים השנונים בשיא הלומדות של ר’ אהרן קוטלר, אבל רק מרן שליט”א הבין לעומק וגם ידע מה לפנים ומה לאחור, אפילו שבשיעורים עצמם היה מסתיר את הלמדנות כדי שהבחורים יבינו, ורק מראה להם איך ללמוד את הגמרא עם פירש”י ותוס’ כל אחד לפי טבעו ולהספיק כמה שיותר דפים, אבל מי שיודע מקרוב ומדבר איתו בלימוד רואה את גודל החריפות וההבנה בעיון בכל מרחבי הש”ס, מברכות ועד עוקצין עם כל הראשונים והאחרונים וכל הפוסקים, ספרא ספרי מדרשים אגדתות ומעשה המרכבה, הכל שנון ממש על לשונו, כמו שרואים בליל שבת כשהאלפים עוברים על פניו להתברך בגוט שבת, מרן שליט”א מנצל את הזמן ללמוד ולחזור על כל התורה בזמן הפנוי ושלא יילך לבטלה.

 • יהודי שהולך עם גדולי הדור הגיב:

  מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א לא מתכוון כידוע להנהיג בעצמו את עניני הכלל ישראל, את הכול את כוח התורה הוא מסר למרן רשכבה”ג הגרי”ג אדלשטיין שליט”א שקיבל את ההנהגה ממרן ראש הישיבה בעל האיילת השחר זצוקללה”ה, ומרן שר התורה מחזק את ההנהגה של מרן רשכבה”ג שליט”א, וכך פועל הנכד הגאון ר’ דוד שפירא ביחד עם הנין של מרן שליט”א הרב מוטי פאלי, וכל הדברים כולם כל הצביון של הבני תורה היום הוא על פי מה שאומר וקובע מרן רשכבה”ג ר’ גרשון שליט”א, והוא בענווה שלו שולח לקבל ברכות ממרן שר התורה, אבל הציבור היום כבר מבין שאסור לוותר ובאים להקביל את פני מרן רשכבה”ג שליט”א המנהיג של כל הכלל ישראל, וכידוע שגדולי ישראל בדור הקודם אמרו שהוא עניו, וכך מרן החזון אי”ש אמר עליו שהוא מסתיר את הענווה שלו, וגם בישיבה רואים את זה כל הבחורים, וגם כוח התורה שלו נורא נוראות, וידוע שפעם הגיע הגאון ר’ אהרון קוטלר זצוק”ל לארץ לישיבת פונוביז’, והוא אמר חבורה חזקה וחריפה מאוד בישיבה, ואף אחד לא הבין מרוב החריפות ולא תפסו בקושי רק הגאונים והעלויים, ור’ אהרון קוטלר אמר אז לפני 60 שנה!!! שהיחיד שמבין בלומדס’ ומבין מה שאמר בשיעור זה רק ר’ גרשון, אלא שהוא מסתיר את הגאונות שלו!!!

 • מוישי הגיב:

  ברוך ד’ גם אני זכיתי להיות בין הרבים שהיו במעמד כאשר ישבו שם גדולי ומנהיגי הדור שיא המעמד היה בכניסת רבן של ישראל מרן שר התורה שליט”א שמאז פטירת רשכבה”ג קודש הקדשים בעל אילת השחר זצוק”ל זיע”א נפל עליו עול הדור ביחד עם רבינו מרן ראש הישיבה שליט”א שאף נשא דברים במעמד

 • חרדי ישר הגיב:

  גאה להיות ליטאי!

 • יהודי שהולך עם גדולי הדור הגיב:

  מרטיט!! גם אני הייתי שם, היו כ-10 אלף בחורי ישיבות מכל הישיבות בב”ב, כולם שמעו את המנהיג מרן רשכבה”ג גאון הגאונים ר’ גרשון אדלשטיין שליט”א משמיע את דעת התורה בזמנינו שח”ו להתעסק בענייני הגיוס, ורק ללמוד תורה, אין לנו שום עסק בשטויות, ובזמן הזה לגמור את הש”ס, ולא לדבר דברים בטלים.
  זכינו לראות גם את מרן שר התורה רבינו ר’ חיים קנייבסקי שליט”א ושמענו את דבריו הקדושים לשמור על עצמינו כל בני הישיבות רק ללמוד תורה כמו באמצע הזמן, וכמו שאמר פעם מרן הראש ישיבה ר’ גרשון שליט”א שגם בבין הזמנים אין להתעסק בבטלה, והכול ממש כמו בתוך הזמן בלי שום להוציא את הראש מהסטנדר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב