השבת – שבת התאחדות מרכזית דחסידי ויזניץ

השבת, שבת שירה, תתקיים שבת התאחדות מרכזית דחסידי ויזניץ בראושת כ"ק האדמו"ר שליט"א. אלפי חסידים בהם מאות מחו"ל יגיעו לבני ברק.

כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א. צילום: יהושע פרוכטר
שבת התאחדות

אלפי חסידי ויזניץ יחד עם מאות אורחים מחו”ל ישבתו השבת במרכז חסידי ויזניץ בצוותא חדא בצל הקודש, במוצ”ש מעמד הכביר באולמי וויטראז’.

התרגשות רבתי ניכרת על כל פני חסידי ויזניץ אשר יגיעו לשבות את יום השבת – שבת שירה, שבת התאחדות רבתית במחיצת הקודש בצל כ”ק מרן אדמו”ר מויזניץ שליט”א, הכנות נעלות נערכו זה מספר שבועות בקרב כל בני החסידות בכל מקומות מושבותיהם לקראת האי שבתא דריגלא, ויום המיוחד ר”ה לחסידות י”ב שבט, ראשי החבורות בכל אתר ואתר הטיבו לעורר הלבבות במשנתו הטהורה של כ”ק מרן אדמו”ר מויזניץ שליט”א.

סעודות השבת קודש יערכו החסידים בצוותא חדא באולמי “היכלי הפאר” הסמוכים למרכז החסידות, אשר הוכן מבעוד מועד בטוב טעם ודעת, את השלה”ט יערוך כ”ק מרן האדמו”ר מויזניץ שליט”א בבית המדרש הגדול בהשתתפות אלפי חסידים ואנשי מעשה.

לקראת השבת המיוחדת אף יערוך כ”ק מרן האדמו”ר מויזניץ שליט”א את סעודת “צפרא דשבתא” יחד עם החסידים בהיכלי הפאר.

במוצ”ש יגיעו כלל חסידי ויזניץ להשתתף במעמד הכביר והנשגב, אשר מציינים בחסידות מידי שנה בשנה, בסימן התקשרות איתנה למשנתו ולדרכו הטהורה של כ”ק מרן בעל ה’ישועות משה” זיע”א, ע”י הידבקות והתבטלות והליכות באורחותיו כפי אשר ציווה משה מורשה לחסידים במעמד הבלתי נשכח ביומא טבא י”ב שבט תשס”א בקרית מלך רב, ומני אז נקבע הדבר לדורות הבאים ע”י כ”ק מרן אדמו”ר מויזניץ שליט”א כראש השנה לחסידות, בסימן ויאמינו בה’ ובמשה עבדו.

כאמור המעמד הכביר יתקיים באולמי וויטראז’ בנס ציונה, אשר אליו יגיעו אלפי החסידים, אשר ייסבו מסביב לשולחנות מלאים כל טוב בגשמיות וברוחניות, לקראת חצות הלילה ישמיע כ”ק מרן האדמו”ר מויזניץ שליט”א את משא קדשו, לעורר את לבות החסידים לדביקות השם וללכת בכל דרכיו, למען לא יפלו ברשת עמלק המנסה בכל זמן ועידן לקרר ולצנן את האמונה באלקי עולם ובצדיק אמת.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן