גם במגיפה בזמן ר’ עקיבא איגר צמצמו את המניינים

מסתבר שגם במגיפה שהייתה בזמן רבי עקיבא איגר, צמצמו את המניינים בבתי הכנסת, ודאגו שיהיה מניין וחצי ולא יותר. קראו את מה שמופיע באגרות רבי עקיבא איגר.

מה שהיה

מה שהיה הוא שיהיה. הנה הערב שלח אחד מגולשי אתר לדעת את הנכתב בחידושי רבי עקיבא איגר על מסכת נדרים, שם נכתב אודות מגיפה שהייתה בשנת תקצ”א.

וכך נכתב: מכתבו הגיעני בענין תפילה בבית הכנסת, לדעתי זה אמת שהקיבוץ במקום צר אינ נכון, אבל אפשר להתפלל כתות כתות, ובכל פעם במתי מעט, ערך טו’ אנשים, ויתחילו כאור הבוקר ואחריה כת אחרת, ויהיה מיוחד לאשים אלו באיזהו זמן יבואו להתפלל שם וכן במנחה.

וממשיך וכותב: ” ולומר אחר התפילה בערב ובבוקר תהילים איזה מזמורים שיבחר, ואח”כ הנוסח א-ל רחום שמך, ענינו ה’ ענינו, מי שענה, ויההי רצון אחר התהילים , ולהזכיר בתוכו גם על המלך. ולומר בבוקר ובערב כל נוסח פרשת הקטורת.

בהמשך אף נכתב כיצד לאכוף את התקנה שלא יותר מ-15 אנשים וכך נכתב: “ולחוש שלא ידחקו אנשים יותר מהסך הנ”ל לבא לבית הכנסת, ואפשר על ידי עמידת שומר מפאליציי (משטרה) להשגיח בזה שמאחר שיש כבר כפי המספר אל יניחו לאחר לבא לשם עד אחר שישלימו הם.

בהמשך נכתב כיצד להישמר עוד, וכך נכתב: “ולהרחיק כל מיני עצבות שלא לילך בלילה באוויר העיר, בצהרים כשהחמה זורחת, טוב לטייל על פני השדה לשאוב אוויר ולפתוח החלונות בבוקר שיבוא אוויר בחדרים.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן