“לא פסקה ישיבה – אך כל מקום של חשש ימנע עצמו מביהמ”ד”

מרן הגר"ח קנייבסקי ומרן הגר"ג אדלשטיין קבעו כי יש להמשיך בהפעלת הת"תים, הישיבות והכוללים, אולם תחת מגבלות של חילוק לחדרים, ורווח בין הלומדים. עוד נקבע: "אם יש ספק חולי, ימנע עצמו מבית המדרש".

דלא פסיק

מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א ומרן הגר”ג אדלשטיין בהוראות ברורות כי יש להמשיך בלימוד התורה בת”תים, בישיבות ובכוללים, אולם לצד זאת מבהירים כי בכל מצב של חשש וספק ימנע עצמו מבית המדרש.

במודעה מטעם גדו”י שמפורסמת מחר (שני) בבוקר ביתד נאמן, נכתב: “בעת שזקוקים אנו לרחמי שמים מרובים לשמור על הבריאות עמנו, ודאי ראוי להתחזק בלימוד התורה, להיזהר מלשון הרע ורכילות, להתחזק במידת הענווה ולדון לכף זכות”.

“וכבר אמרו חכמינו זכרונם לברכה, מימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם, ועוד אמרו אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן, והם השמירה הגדולה ביותר שלא יבוא המשחית לחדרי ישראל”.

“מ”מ ודאי חמירא סכנתא מאיסורא, ועל כולנו להשתדל מאוד בכל הדברים הצריכים זהירות, כגון לחלק את הלומדים ולהניח רווח בין עדר לעדר, גם להקפיד שיהיו חדרי הלימוד ובתי המדרשות מאווררים כראוי, ולמנות משגיחים שישמרו על הניקיון הנצרך מהכרח הבריאות”.

“וכל מי שיש לו אפילו ספק ספיקא של חולי אצלו או אצל משפחתו, ואפילו רק נזקק לבידוד לפי ההוראות, ימנע עצמו מבית המדרש ואל יהא חב לאחרינא, וכל זה בבחינת תנאי קודם למעשה, וראשי הישיבות ומנהלי הת”תים יעמדו על המשמר”.

 

ובוודאי עלינו להתעורר ליראת שמים ולתשובה כמאמרם אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, ולהתחזק באמונה על מיעוט כוחי ועוצם ידי של כל המדינות בעת הזאת, אמנם לבטוח בהקב”ה שמשגיח על כל יצוריו ואין אדם שיפגע בו הנגיף אם לא יכריזו מלמעלה, וזכות התורה כול החיזוקים תעמוד לנו לשמירה וישועה.

 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן