כלל מועצות גדולי וחכמי התורה בקריאה לעצרת תפילה

ארבעת מועצות גדולי וחכמי התורה בישראל ובארה"ב יוצאים ב'קול קורא' מאוחד להתעורר ולקרוא אל ה'. הקריאה של גדולי הרבנים והאדמו"רים, תתפרסם מחר (שלישי) בעיתונות החרדית.

קול זועק

ארבעת מועצות גדולי וחכמי התורה בישראל ובארה”ב יוצאים ב’קול קורא’ מאוחד להתעורר ולקרוא אל ה’. הקריאה של גדולי הרבנים והאדמו”רים, תתפרסם מחר (שלישי) בעיתונות החרדית.

ב’קול קורא’ נכתב כי בהלת הנגיף ניכרת בימים אלו בחוצות ערים ובעולם כולו, לבבות מגלים חרדה כאשר אין איש יודע מה ילד יום וזו שעה ראויה ליתן לפחד ולחששות לישר עקמומיות שבלב לראות ולהבין כי משמים דורשים מאתנו להתעורר בתשובה ויבחן כל אחד בדקי ביתו וישוב על ה’ כי חנו ןהוא ומרבה לסלוח.

וכבר פסק הרמב”ם ז”ל בהלכות תענית מצות עשה מן התורה “לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור ודבר זה מדרכי תשובה הוא שבזמן שתבוא צרה יצעקו ויזעקו עליה ויריעו וידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם.. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר ממנהג העולם אירע לנו… הרי זו אכזריות וכו’.

לעת הזו אנו קוראים לאחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם עם ה’ חזקו ונתחזקנה באמונה ובבטחון בהשם יתברך אשר מאתו לא תצא הרעה ולצפות לישועתו.

אין כוחנו אלא בנקיטת אומנות אבותנו מדור דורים, אחי םיקרים צו השעה להתלכד ולהתאחד כאיש אחד בלב אחד ליום תפילה עולמי, אנשים נשים וטף בכל ארץ וארץ, כל אחד ואחד בביתו ומעוו, שיסיר מאתנו כל נגע ומחלה ח”ו ואך טוב וחסד ירדפוני.

ביום רביעיכט’ באדר ע”ר ניסן בשעה 5:30 בערב בדיוק לפי שעון ישראל, לאמירת פרקי תהילים יג’, כ’, צ”א, קכ”א, ק”ל, תחינת אבינו מלכנו ואחינו כל בית ישראל קבלת עול מלכות שמים עולמית בשעה 6:00 בערב בדיוק לפי שעון ישראל.

אמנם אין התשובה יוצאת רק מדבורנו אלא ממעשנו. נשובה אל ה’ בחזקה נטיב דרכנו, בין אדם למקום בין אדם לחברו נתרחק מלשון הרע, ומחלוקת ורכילות, נתרחק מכלי הטכנולוגיה המשחיתים את הנפש, נרבה באהבת הבריות, נראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, נתחזק בתורה ויראת שמים ובקיום המצצוות, לעובדו בשמחה ובטוב לבב נתגבר בתפילה ובתחנונים והשם יתברך ישמע שוועתנו ולא יטוש ה’ עמו וירחם שארית נחלתו. והכל יתברכו בבריות גופא ונהוראה מעליא לאורך ימים ושנים ונזכה לחוכ את הפסח הבעל”ט בדיצה וחדוה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אמן כן יהי רצון

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן