“צידה לדרך” ספרו של הרה”ג רבי דן צרפתי שליט”א

בימים אלו הופיע בשורה טובה בעולם הספר התורני, עת יצא לאור מעל מכבש הדפוס הספר הנפלא 'צידה לדרך', מפרי עטו ועמלו של הרה"ג רבי דן צרפתי שליט"א.

בימים אלו הופיע בשורה טובה בעולם הספר התורני, עת יצא לאור מעל מכבש הדפוס הספר הנפלא ‘צידה לדרך’, מפרי עטו ועמלו של הרה”ג רבי דן צרפתי שליט”א מעיה”ק אלעד תובב”א. על פני מאות עמודים מלאים תוכן עשיר ומרתק על פרשיות השבוע, פרש המחבר שליט”א פניני חכמה וחסידות, שיחות מוסר והשקפה, הלכה ואגדה, דרוש ומחשבה, לקחי דעה והדרכה בנתיבי החיים המסודרים בסדר נפלא על פרשיות השבוע.

ספר נכבד זה, זכה להסכמות נלהבות מאת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א, ביניהם מרן הרשל”צ הגאון רבי יצחק יוסף שליט”א, אשר בין דבריו כתב, “בעברי בין גיליונות הספר, ראיתי אמריו כי נעמו, חידושים וביאורים ופנינים יקרים המתוקים מדבש ונופת צופים, ערוכים ומסודרים על פרשיות השבוע”. כן זכה המחבר להסכמות נלהבות מאת המרא דאתרא של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכה שליט”א, והגאון רבי שלמה זמן גרוסמן שליט”א.

הסכמות אלו ניתנו לצד יתר ההסכמות מגדולי התורה והיראה, מרנן הגאון רבי ראובן אלבז שליט”א, הגאון רבי יוסף מוגרבי שליט”א, הגאון רבי יעקב שכנזי שליט”א, הגאון רבי חיים רבי שליט”א, הגאון רבי גדעון בן משה שליט”א, הגאון רבי מאיר דוד שמואלי שליט”א, הגאון רבי דוד חנניה פינטו שליט”א, הגאון רבי מאיר אליהו שליט”א, הגאון רבי גמליאל רבינוביץ שליט”א, הגאון רבי יעקב כהן שליט”א, הגאון רבי יצחק חיים שראבני שליט”א, הגאון רבי רונן חזיזה שליט”א – אשר כולם מרבים לספר בשבח הגאון המחבר שליט”א ועל חשיבות ומיוחדות של ספר זה, אשר יהווה כנכס צאן ברזל בהיכלי התורה ובבתי ישראל.

בספר זה בכל פרשה הובאו מספר מדורים להעיר לב הקורא: תמצית הפרשה – בכל תחילת פרשה בקצרה ממש את התוכן של הפרשה, רקע כללי על מה מדברת הפרשה. מאמרים – בכל פרשה יש מאמר הנכתב על פי יסודות איתנים ונאמנים, המחדירים באדם יראת שמים טהורה והשקפה נכונה לחיי היום יום. נקודה בפרשה – בנוסף לכך, בכל פרשה הובא ‘נקודה קטנה’ על פרשת השבוע, ומטרתו לעורר נקודה מעניינת או מוסרית על הפרשה. סיפור – מפעם לפעם השתדל להעלות המחבר שליט”א, סיפורים ומעשיות המחזקים את תוכן המאמר, בהיות ואחד מהדברים הגורמים למסר להתקבע בזיכרון האדם הוא הסיפור.

ברכותינו אל הרב המחבר שליט”א, שיזכה ויפוצו מעיינותיו חוצה לזכות את הרבים הלאה, ויראה ברכה בכל עמלו להגדיל תורה ולהאדירה.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן