“ותולדותיהם מאירי עיניים”, סדרת הספרים על רבני תימן

התרגשות גדולה בקרב היהדות הנאמנה בכלל, ובקרב בני ק"ק תימן בפרט עם השקת הספרים לזכרם של רבותינו מאורי האומה – ספר 'המאור הגדול'/

התרגשות גדולה בקרב היהדות הנאמנה בכלל, ובקרב בני ק”ק תימן בפרט, עם השקת הספרים הנדירים והמופלאים, לזכרם של רבותינו מאורי האומה – ספר ‘המאור הגדול’ מתולדותיו חייו ופעליו של מרן הגאון הגדול רבי עמרם קורח זצ”ל רבה הראשי האחרון של תימן בו מובאים לראשונה לאחר כ70 שנה מאז פטירתו מראות הוד מחייו ופעליו, שביבים עובדות והנהגות מהליכותיו בקודש. ולצד זה, ספר הזכרון ‘שפתי מלך’ מתולדותיו חייו ופעליו של נכדו חביבו ויד ימינו, מרן הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצ”ל רבה של העיר בני ברק קרוב ליובל שנים, וראש רבני תימן בארה”ק – אשר נודע רבות בגדולתו התורנית המובהקת כאשר זכה בחייו לחבר קרוב לכ40 ספרים(!) ועוד חיבורים רבים אשר השאיר ברכה בכתי”ק, ביניהם חיבור מופלא על כל הש”ס כולו.

בספרים נפלאים ונדירים אלו, יובא לראשונה מבט מקיף ומעמיק על פני כאלף עמוד יוצגו ויובאו לראשונה מתולדותיהם של צדיקים גדולי ומאורי האומה, אשר העניקו חמה בגבהם לארץ ולדרים עליה מזה רבות בשנים, בהגשה מהודרת השווה לכל נפש.

ספרים אלו רואים אור לאחר עמל ויגיעה רבה, על ידי חברי ורבני מערכת מכון המאורות להוצאת כתבי רבותינו חכמי תימן זיע”א, אשר שקדו ויגעו על מנת להוציא תורה מפוארה בכלי מפואר. כאשר מפעל הוצאת כתביהם של חכמי תימן, מצטרף לשרשרת המפעלים להגדיל תורה ולהאדירה ביהדות תימן שע”י המרכז הרוחני העולמי “המאורות”, בראשותו של רב הפעלים לתורה ולתעודה, הרה”ג רבי יהורם יפת שליט”א רו”מ מאורות הרש”ש נס ציונה.

לרגל ההוצאה לאור התקבלה תרומה לכמות מצומצמת של סטים לחלוקה להיכלי התורה – בתי כנסת ובתי מדרש בארץ ובעולם. גבאי בתי הכנסת ואוצר הספרים, מוזמנים לשלוח את פרטיהם המלאים למשרדי “המאורות” במייל: sm088302222@gmail.com. כמו כן, לתועלת וזיכוי הרבים, מחיר מסובסד לרגל ההוצאה, בחנויות “יפה נוף” ברחבי הארץ, או במשרדי המאורות בכתובת הנ”ל או בטל’ – 03-30-88-88-5 שלוחה *.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן