בשלוש לפנות בוקר הוקפצו הח”כים ואושרה ההצעה

בשלוש לפנות בוקר אושרה ההצבעה במליאת הכנסת שתאפשר את תשלום המענקים שהבטיח ראש הממשלה נתניהו. אל התומכים חברו ח"כים מהרשימה המשותפת, שכן נדרשו 61 ח"כים שיתמכו.

סגן שר האוצר איציק כהן. צילום: דוברות הכנסת - עדינה ולמן
ליל שימורים

בדיון והצבעה לילית שנערכה הלילה אושרה הצעת חוק שתאפשר את תשלום המענקים שהבטיח ראש הממשלה נתניהו.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (הוראת שעה לשנת 2020). מכיוון שמדובר בחוק ייסוד נדרש רוב של 61 חברי כנסת, ואכן 62 חברי כנסת תמכו בהצעה בקריאה שלישית ללא מתנגדים.

ההצבעה במליאה נדחתה עד סמוך לשעה שלוש לפנות בוקר, זאת לאחר שעד לאותה שעה לא היו 61 ח”כים במשכן הכנסת, וח”כים שונים הוקפצו ממיטותיהם ועלו לירושלים והגיעו למשכן הכנסת.

האישור במליאה בא לאחר הכנסת תיקונים שיעגנו פיקוח של הכנסת על התוכנית הכלכלית לסיוע למשק, שאושרו ועדת הכספים לקריאה שנייה ושלישית את תיקון החוק המאפשר את הגדלת תקציב המדינה לשנת 2020

במסגרת התיקונים נקבע כי שינויים בסעיפי התוכנית הכלכלית בשיעור של 15% אחוזים ומעלה, יחייבו את אישור ועדת הכספים. בנוסף יועבר דיווח חודשי לוועדה על אופן יישום התוכנית. יו”ר ועדת הכספים הזמנית, ח”כ עודד פורר: “מצד אחד זהו צעד מאוד חשוב ביכולת הפיקוח שלנו על התוכנית, ומצד שני אנחנו לא עוצרים את החקיקה ואת הסיוע הממשלתי”

לאחר שהוכנסו סעיפים המעגנים איזונים ופיקוח מצד הכנסת, אישרה ועדת הכספים הזמנית הלילה (בין ב’ ל-ג’) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד משק המדינה. במסגרת ההצעה שמגיעה על רקע משבר הקורונה במשק, מצוין כי העדר תקציב מוסדר לשנת 2020, מגביל את האפשרות להוציא כספים הן בשל תקרת התקציב ההמשכי, והן לפי מגבלת ההוצאה החודשית, ולכן מוצע לקבוע בהוראת שעה, כי עד סוף השנה, או עד לחקיקת חוק תקציב לשנת 2020, יהיה ניתן להגדיל את ההוצאה הממשלתית לטובת ההתמודדות עם משבר הקורונה, וכי ההגדלה תשמש אך ורק לשם מימון ההתמודדות והצעדים שיש לבצע באופן מידי לשם כך.

בהצעת החוק מפורט כי מטרתה לממן את התוכנית הכלכלית שהציגו רה”מ ושר האוצר לפני כשבוע, ובמסגרתה רשת ביטחון סוציאלי והקלות למשקי בית בסכום של כ-22 מיליארד ₪, תשלום דמי אבטלה, מתן בריאותי ואזרחי מול נגיף הקורונה בהיקף של כ-11 מיליארד ₪, סיוע לעסקים בסכום של כ-41 מיליארד ₪, והקצאת סכומים להמרצת המשק בהיקף של 6 מיליארד ₪.

מנכ”ל משרד האוצר, שי באב”ד הסביר בפני חברי הוועדה כי התוספת המעוגנת בחוק נוגעת רק בחלקה למימון התוכנית הכלכלית, וכי במסגרת החלוקה, מתוך 90 מיליארד ₪ המעוגנים בחוק, 40 מיליארד ₪ מיועדים להחזר חובות של המדינה, ו-50 מיליארד ₪ מיועדים כתוספת לחוק יסודות התקציב, מתוכם פורטו כ-34 מיליארד ש”ח הנוגעים לתוכנית הכלכלית.

בפתח הדיון התייחס באב”ד לביקורת בוועדת הכספים על כך שהחוק מובא ללא כל פירוט לגבי השימוש בכספים המעוגנים בו, וציין כי הוא מתחייב להביא את פירוט ההסכם בפני הוועדה לאחר שיובא בפני הממשלה.

יו”ר הוועדה וחבריה ציינו כי הדבר אינו מספק אותם, לאחר דין ודברים, והסתייגויות שונות שהועלו מצד חברי הכנסת, ניסחה יועמ”ש הוועדה, עו”ד שגית אפיק 3 הסתייגויות הנוגעות לאפשרות הפיקוח של הוועדה, ברוח הסתייגויות חברי הכנסת.

התיקון הראשון נוגע לעניין דיווח ושקיפות, לעניין דיווח של תקציב של 1 חלקי 12, שהפירוט של התקציב כולל התוספות, יפורסם באתר משרד האוצר.

התיקון השני קובע כי לאחר שהתוכנית תאושר בממשלה, ככל הנראה מחר, ולאחר סיכום הסכומים הנכללים בתוכנית הסיוע הכלכלית, יועבר דיווח חודשי לוועדת הכספים הוצאת הכספים ואופן יישום התוכנית בפועל.

התיקון השלישי קובע, כי כל שינוי שיעשה בשיעור של 15 אחוז ומעלה הנוגעים לכ-34 מיליארד השקלים שמקציב החוק למימון ההוצאות בתחומים השונים במסגרת התוכנית הכלכלית הממשלתית לסיוע למשק, יחייב את אישור ועדת הכספים, הסעיפים האמורים הם: רווחה, סדר ציבורי, ומענה מידי למשרדי הממשלה – 11 מיליארד ש”ח, שיפוי הביטוח הלאומי 3.8 מיליארד ש”ח, מענק וסיוע לעצמאים ועסקים – 9 מיליארד ש”ח, הכשרות מקצועיות, סיוע למגזר השלישי וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים – 800 מיליון ש”ח, הנחות בארנונה – 2.6 מיליארד ש”ח, עלות תקציבית של פתרונות אשראי – 2.25 מיליארד ש”ח, האצה – הייטק, תשתיות, דיגיטציה ותכנית האצה – 4.7 מיליארד ש”ח.

יו”ר ועדת הכספים, ח”כ עודד פורר בירך על ההחלטה: “אני חושב שמצד אחד זה צעד מאוד חשוב ביכולת שלנו לפקח בהמשך על התוכנית הזו, ומצד שני אנחנו לא עוצרים את החקיקה ואת הסיוע הממשלתי”.

יש לציין כי התקציב המעוגן בחוק כולל את תקצוב המענק על סך 500 ש”ח עליו הכריז רה”מ, אך מנגנון החלוקה של תקציב זה דורש חקיקה נפרדת. במהלך הדיון עלתה האפשרות שזו תגיע כבר הלילה לכנסת.

בנוסף בישר ח”כ פורר על מספר סיכומים שהושגו במסגרת השיחות עם האוצר ואינם נוגעים לחוק: “סיכמנו כי לא יישארו חיילים בודדים שהיה להם תקציב קודם ויישארו בלי תקציב כעת. בנוסף הושגה הסכמה בין משרד האוצר ושר האוצר לוועדת הכספים וההסתדרות הרפואית, שאומרת שבתוך שבוע יוצג לנו כי השכר בתקופת הבידוד של הצוותים הרפואיים והעובדים סביבם, כולל העובדים הכללים, לא יפגע. כולנו רואים את הצורך הזה עין בעין”.

ח”כ איציק שמוליק הציג גם הוא הסכמה שהושגה מול משרד האוצר, לפיה “350 אלף קשישים מוחלשים במדינת ישראל שרה”מ הודיע על מענק לעניינם בסך 500 ₪, יקבלו תוספת והמענק יעמוד על 950 ₪”.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

חדשות חמות

עוד במדור

ההישג של ציר שלו”א-בעלזא: יותר מ-80 אלף מצביעים

ניתוח תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות המתפרסם הבוקר בביטאוני אגודת ישראל 'המבשר' ו'המחנה החרדי' מעלה כי…
דילוג לתוכן