הכנסת אישרה לח”כ אשר להשתתף מרחוק בשל הבידוד

ח"כ יעקב אשר שנמצא בבידוד ביתי בשל עוזרו שנמצא כחיובי לקורונה, השתתף היום בישיבת הוועדה מביתו באמצעות שיחת וידיאו. הוא תמך בהצעה לקיום השידור אך הזהיר מפני שימוש יתר.

ח"כ מיעקב אשר מביתו וח"כ ניסנקורן בועדה.. צילום: דוברות הכנסת/ שמוליק גרוסמן
ח"כ מרחוק

הוועדה המסדרת אישרה: ח”כים שנמנע מהם להשתתף בדיוני וועדות הכנסת לאור הקורונה יוכלו להשתתף בדיונים באמצעות שיחות זום

הוועדה המסדרת אישרה היום את השתתפותם של חברי כנסת בדיוני ועדות באמצעות היוועדות חזותית (שיחות זום) במידה והם התגלו כחיוביים לקורונה או מצויים בבידוד לפי דין והודיעו על כך לקצין הכנסת ומזכירת הכנסת* יו”ר הוועדה ניסנקורן לגבי אפשרות של הצבעה מרחוק ננסה לקדם זאת בחקיקה שתונח כבר מחר”

לאור התפרצות נגיף הקורונה וקיום ישיבות ועדות הכנסת בדרך של העברת קול ותמונה בזמן אמת (Video Conference) לגבי מוזמנים ממשרדי הממשלה וגופים אחרים נשאלה הוועדה המסדרת האם גם חברי הכנסת רשאים להשתתף בישיבות באופן זה, כתחליף לנוכחות בישיבת הוועדה – בדיון שהתקיים היום הוחלט לאפשר השתתפות בדיוני זום תחת הגבלות מסויימות.

יו”ר הועדה חה”כ אבי ניסנקורן אמר בתחילת הדיון: “לנושא ההצבעה מרחוק נצטרך לתקן תקנות נוספות או להסדיר את הנושא בחקיקה ואולי נעשה זאת מחר. יש מצבים שבהם נבקש הצבעה מרחוק אבל לטובת השתתפות ח”כים בדיונים מרחוק אנו רוצים לייצר אחידות בין כל ועדות הכנסת ולכן אנו מבקשים את הנושא בהחלטת הוועדה המסדרת לאור החלטת יו”ר הכנסת בנושא”.

בהמשך הדיון היו”ר אמר כי החלופה השלישית שהוצעה בתחילה – ח”כ שנמנה על אוכלוסיית סיכון בקשר למחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה, בהתאם לאישור שמסר רופא הכנסת למזכירת הכנסת – הוא בעייתי “זה ייצור מצב שעשרות ח”כים לא יגיעו לבניין”, אמר היו”ר, “אנחנו נותנים לגיטימציה לשליש מהאנשים לא להגיע וזאת לא הכוונה שלנו, ח”כים מקבוצת גיל מסוימת יוכלו לא להשתתף בדיונים. אנחנו נקיים התייעצות על הנוסח עם רופא הכנסת כך שיהיה מדובר במקרים בודדים וחריגים”.

רופא הכנסת שהגיע לדיון אמר כי ניתן להגדיר את המקרים הייחודיים כך שלא ייווצר מצב שעשרות ח”כים יכללו תחת הקטגוריה הזאת ובסופו של דבר יהיו בודדים שיהיו תחת הקטגוריה השלישית.

היועצת המשפטית לוועדה ארבל אסטרחן ציינה כי הנושא כולו נבחן ואף התקיימה שיחה עם יו”ר הכנסת וההצעה היא באופן חריג ביותר רק לתקופת הקורונה. ולא למקרים אחרים שלא קשורים לנושא הקורונה כמו חופשת לידה, ניתוח, שמירת הריון וכו’ לגביהם ניתן יהיה לקבוע הוראות בחקיקה בנפרד.

בוועדה ציינו כי שאלת אישור ההשתתפות של ח”כים בדיונים “מרחוק” התחדדה לאור הוראת סעיף 111(א) לתקנון הכנסת שלפיה “ישיבותיהן של ועדות הכנסת יתקיימו במשכן הכנסת; ועדה רשאית, באישור מראש של יושב ראש הכנסת ובמקרים מיוחדים, לקיים ישיבות מחוץ למשכן הכנסת”. בהתאם להוראה זו, ולנוהג ולנוהל בכנסת, רק חברי כנסת הנוכחים בחדר שבו מתקיימת הישיבה רשאים להשתתף בדיון, לדבר ולהצביע. הוועדה המסדרת החליטה לאמץ את הצעת יושב ראש הכנסת, חה”כ בנימין גנץ, ולקבוע את ההוראות הבאות, שיחולו בתקופה שבה קיימות במדינה מגבלות מכוח הדין הנוגעות לתנועה והתכנסות בשל נגיף הקורונה וככל שישיבות הוועדות ימשיכו להתקיים בדרך של היוועדות חזותית, אך לא יותר משלושה חודשים מיום קבלת ההחלטה.

חבר כנסת יהיה רשאי להשתתף בישיבת ועדה של הכנסת בדרך של היוועדות חזותית באמצעות העברת קול ותמונה בזמן אמת רק אם מתקיים בו אחד מאלה: חולה עם ממצא מעבדתי חיובי לנגיף הקורונה; או מצוי בבידוד לאחר שחזר מחו”ל או היה במגע הדוק עם חולה קורונה, והודיע על כך לקצין הכנסת ולמזכירת הכנסת;

חבר הכנסת שהשתתף בישיבה לא יהיה רשאי להשתתף בהצבעה כחבר הוועדה. יובהר כי ממלא מקום מסיעתו יהיה רשאי להצביע במקומו לפי כללי מילוי המקום הרגילים.

על ישיבת ועדה יחולו הכללים הרגילים הנוהגים בכנסת, לרבות לעניין זכות ההשתתפות של חברי ועדה וממלאי מקום, מתן רשות דיבור בידי יושב ראש הוועדה, רישום הפרוטוקול, הגשת הסתייגויות וכדומה.

ח”כ יעקב אשר שנמצא בבידוד עלה בשידור זום מביתו ואמר כי הוא תומך בהצעה אבל הזהיר משימוש יתר בכלים טכנולוגיים: “לאט לאט אנו עלולים להיפרד מהכנסת, כל ניהול המדינה יהיה מרחוק. לא צריך להיסחף, יו”ר הוועדה חייב להיות בבניין ושימצא מחליף ממפלגתו. חברים שיש להם זכות הצבעה בוועדה צריך שיהיו להם את אותם הזכויות כמו מי שנמצא בדיון”.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

חדשות חמות

עוד במדור

ההישג של ציר שלו”א-בעלזא: יותר מ-80 אלף מצביעים

ניתוח תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות המתפרסם הבוקר בביטאוני אגודת ישראל 'המבשר' ו'המחנה החרדי' מעלה כי…
דילוג לתוכן