גדו”י מינו נציגים לתיאום אפשרויות פתיחת הלימודים

מרן הגר"ח קנייבסקי ומרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, מינו שני נציגים שתפקידם לבדוק ולתאם את האפשרויות לפתיחת הלימודים בתלמודי התורה והיכלי הישיבות.

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א עם מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א

מבתי מרנן הגר”ח קניבסקי והגר”ג אדלשטיין שליט”א, הוציאו הודעה מיוחדת ולפיה מונו שני נציגים שתפקידים לתאם אפשרויות לפתיחת מוסדות החינוך והיכלי התורה בדרך הבטוחה.

את ההודעה הוציאו באופן חריג מבתי גדו”י, בעקבות מה שהגדירו פרסומים שקריים וחסרי בסיס. “עלינו להבהיר ולעדכן, כי גדולי הדור כואבים על כל יום של ביטול תורה, ופועלים רבות בתיאום הדוק מאז תחילת משבר הקורונה כדי לפתור בהקדם המיידי את העניין”.

בהודעה נכתב כי  מרן הגר”ח שליט”א כתב מכתב בו הוא מורה כי צורך המצב הוא לפתוח את המוסדות בכפוף לכללי הזהירות ותורה מגנא ומצלא, כשהמכתב נשלח מביתו לצירוף חתימתו של מרן הגר”ג שהיה שותף לכל המהלכים בנושא.

מרן הגר”ג שליט”א ביקש לעלות ולשוחח עם מרן הגר”ח וללבן נקודות צדדיות שהושפעו מהמכתב, ולכך נעתר מרן הגר”ח וביקש שלא לפרסם לעת עתה את המכתב.

ואכן במהלך היום סוכמו הדברים בין גדולי הדור במשותף, והוקם צוות פעולה למצוא את הדרך הנכונה להביא לפתיחת הזמן, בו יפעלו הרה”ג חיים אהרון קאופמן, והרב שמואל ליטוב. הצוות יפעל בתיאום עם חברי הכנסת של דגל התורה ויכנס לעובי הקורה כדי לרכז מול המשרדים הרלוונטים את הדרכים לפתיחת כלל המוסדות בהקדם. בהוראת מרן הגר”ח יושהה לעת עתה פרסום המכתב עד להשגת המתווה על הצד הטוב ביותר בס”ד.

על דעת גדולי הדור שליט”א הוחלט, כי אם לא יענו ותמשך גרירת הרגלים ולא תהיה התקדמות מעשית, גדולי הדור ישקלו צעדים חריפים מאוד.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן