בהוראת מרן; הישיבות הספרדיות חוזרות ללימודים

נשיא המועצת מרן ראש הישיבה הגר״ש כהן בהוראות מפורטות לחזרה להיכלי הישיבות הספרדיות הקטנות. המתווה: שיעורים ו׳סדרים׳ בחברותות בחדרי השיעורים תוך שמירת הכללים ועדיפות למקומות פתוחים. תפילות וסדר מוסר באותה מתכונת והמשך העברת השיעורים דרך הטלפון.

נשיאהמועצת הגר"ש כהן. צילום: באדיבות המצלם

ימים ספורים לאחר תחילת זמן קיץ, ולאחר בחינה מדוקדקת מול גורמי הרפואה והצוות המקצועי והתורני שנתמנה ע״י נשיא מועצת חכמי התורה לבחינת סוגיית החזרה לבני הישיבות הקטנות, הכריע הבוקר (שלישי) מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן על חזרה להיכלי הישיבות לצעירים במתכונת מצומצמת של שלוש שעות בבוקר ושלוש שעות אחר הצהריים, בקבוצות קטנות ובחדרי שיעורים שיוחדו לכל קבוצה בהם יתקיימו שיעורים, לימוד בחברותות, לימוד מוסר, ותפילות מנחה וערבית.

במסגרת ההוראות אותם מביא בנו הגאון רבי יעקב כהן ראש הישיבה לצעירים ׳נזר התלמוד׳ בשם אביו נשיא מועצת חכמי התורה נאמר כי עדיפות היא לקיים את סדרי הישיבה במקומות פתוחים אם הדבר מתאפשר, ואם לאו יפעלו כפי ההוראות שנכתבו ובמסגרת השעות שהוגדרו תוך שמירה על הנחיות גורמי הבריאות.

כמו כן במסגרת ההוראות מורה מרן הגר״ש כהן לבני הישיבות להקפיד הקפדה יתירה שלא להיקהל בשטח הישיבה, לא להביא דברי מאכל, לא להשתמש במתקני המים הציבוריים ולבדוק חום עצמם מידי יום לפני שיוצאים מביתם, וכן בחזרה לבית ילכו יחידים ללא קבוצות וללא התקהלויות. עוד הורה מרן כי השיעורים שימסרו ימשיכו להיות מועברים במערכות הטלפוניות עבור התלמידים שאינם יכולים להגיע לישיבה.

את מכתב ההוראות המופנה אל ראשי הישיבות חותם מרן בכתב יד קדשו בברכת כהן גדול וז״ל: *״ידוע מ״ש רז״ל תורה תורה אגוני מגנא ואצולי מצלה, וכמה חשוב קמיה קוב״ה אם מתאמצים להקים שעורי תורה ובפרט לתלמידים שהעולם עומד על הבל פיהם, ויבורכו בכל הברכות אלה אשר נושאים בעול לקיים מה שנאמר כאן ושנזכה שקב״ה יצילנו ויעקור את המגפה מארצינו ומעל כל עמו ישראל בכל מקום שהם, ויעזרנו ויזכנו שנעסוק בתורה כמה שאפשר עד כל שעות היום אכי״ר. *

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן