בהעדה”ח יוצאים נגד האירועים במירון “קולו זימר עריצים”

בד"ץ העדה החרדית יוצא נגד האירוע בסמוך לציון הרשב"י במירון. "בכאב גדול נתקלה הידיעה על מופע ואירוע עם זמרים".

בד”ץ העדה החרדית הוציא הודעה בה יצא נגד המופע הצפוי בסמוך לציון הרשב”י במירון, כאשר הם קוראים לאחראים בדבר למנוע את מה שהם מגדירים כביזיון.

בכותרת המכתב נכתב: “קולו זימר עריצים והכרית את הקוצים”. בכאב גדול נתקבלה הידיעה שבאתרא קדישא מירון מתכוננים לעשות מופע ואירוע זול עם זמרים וכדו’, בנוסח וכדוגמאתההופעות המוניות והכל במסווה וכאילו לכבודו של רשב”י זיע”א ביומא דהילולא דיליה”.

עוד נכתב: “לא די לנו הצער והכאב שבמניעת רבבות אלפי ישראל לעלות לשפוך שיח במקום קדוש זה, ולא די במניעת שמחתם הטהורה של אלפי תשב”ר אשר התכוננו לחוג את חג החאלאקע ביום ובמקום קדוש זה, כמסורת וכמקובל מצדיקי עליון עד הארי הקדוש זיע”א, עוד יהפכו את המקום למערות פריצים הלילה בהופעות פסולות ומנוגדות לקדושת היום, לצביון המקום, ולכבודו של התנא דרשב”י זיע”א.

במודעה קוראים בקריאה של הרגע האחרון ללאחראים בדבר: “אנא המנעו ועצרו את הביזיון מבעוד מועד כי מכבר ידענו ואבותינו סיפרו לנו המיקל בכבוש ל רשב”י זיע”א לא טובה הייתה אחריתו ואחריות גדולה רובצת עליכם”.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן