הגרד”ח פינטו באגרת התחזקות בעקבות מגיפת הקורונה

איגרת התחזקות באמונה בעקבות מגיפת ה'קורונה' מאת הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א - סימנים ומסרים מיוחדים מהקב"ה לפני בוא הגאולה

הגה"צ הרב דוד חים פינטו שליט"א. באדיבות המצלם.

הגה”צ רבי דוד חנניה פינטו שליט”א ראש ממלכת התורה “אורות חיים ומשה” בארץ ובתפוצות כתב איגרת (12 עמודים) שהודפסה ברמה ובאיכות מפוארת וחולקה בהיכלי התורה ובבתי הכנסת ברחבי הארץ ובחו”ל. מאז התפשטות הנגיף, הגר”ד פינטו אינו יוצא מביתו ומוסר שיעורי תורה מביתו דרך הטלפון בכמה שפות לתלמידיו ולשמעי לקחו ברחבי העולם.

בתוך כך כתב איגרת חיזוק הנקראת חזק ויאמץ ליבך, התחזקות באמונה בעקבות מגיפת ה’קורונה’ – סימנים ומסרים מיוחדים מהקב”ה לפני בוא הגאולה.

את האיגרת פותח הגר”ד פינטו במילים: אני מודה להקב”ה, על שגילה לי לפקוח את עיני להבין כמה דברים בענין הגאולה, ובענין המגיפה הנוראה הזאת שהגיעה לעולם, הנקראת “קורונה”. לא מדובר במגיפה הנמצאת באיזור מיוחד, או בעיר או בארץ מסויימת, אלא מגיפה שמקיפה את כל העולם. וכיון שכך יש כאן מסר מיוחד מהקב”ה. לאו דווקא ענין של מציאת תרופה או חיסון גשמי כנגד המגיפה, אלא דווקא תרופה וחיסון רוחני.

ובוודאי שאנו מתפללים לפני הקב”ה שיהיה חיסון למגיפה הזאת בעזהשי”ת והיא תתבטל, זאת משום שהיא הביאה לעולם חללים רבים. ולא עוד, אלא שבעוונות הרבים גם בתי הכנסת סגורים, מוסדות הלימוד סגורים, פחד גדול אופף את העולם, ושגרת החיים אינה רגילה כלל. הסכנה עדיין לא חלפה ועדיין לא מצאו שום תרופה, ובכל יום אנשים ממשיכים למות רח”ל, ואנשים נוספים נדבקים ונעשים חולים, והדבר אינו נגמר.

הרי שלאור כל זאת יש כאן מסר מהקב”ה. ואם אנו לא נתייחס למסר הזה, ה’ ישמור מה שעלול להתרחש. אולי התפילה שלנו תתקבל, וה’ רחום וחנון ברוגז רחם תזכור. ואולי גם נמצא תרופה, ואולי גם נמצא חיסון כנגד הנגיף הזה. אבל מי יודע לאיזו תקופה יימצא החיסון ומה יהיה לאחר מכן?!…

בין הדברים מספר הרב פינטו: על יהודי עשיר מופלג שהתקשר אליו ואמר לו כדברים הללו (ואמנם, לא רק הוא אמר כזאת, אלא מפי אנשים רבים שמעתי את אותם דברים):

“כבוד הרב, שווה לי שאני נמצא בבית בבידוד, למרות שאני עושה כיום פחות כסף מאשר תמיד. שכן, לפחות גיליתי שיש בורא עולם ויש דין ויש דיין, אשר יכול בכוחו לעצור את הכל. שהרי אם ברצונו, הוא יכול לעצור את הכל. וראיה לדבר, כי על ידי וירוס קטן שאפילו לא רואים אותו בורא עולם עצר את כל העולם כולו! אבל, עם כל זאת, אני שמח על כך, כי התחזקתי בתפילה.

כי הנה, עד עכשיו לא היה לי זמן קבוע לתפילה, שכן טרוד הייתי מאוד בעבודה, ובעשיית כסף, בנסיעות ובטיסות. אבל עכשיו אין מאומה! אין עבודה, אין נסיעות, אין טיסות ואין סדר, ולכן הסדר שלי הוא להתפלל, ולשמוע שיעורי תורה, ולאחר השיעור שוב להתפלל, ואני שמח על כך כי כעת ב”ה אני גם סופר בכל לילה ספירת העומר”. ע”כ דברי האיש. ואם כן, התקופה הקשה הזאת הביאה דווקא להתחזקות גדולה ברוחניות אצל יהודים רבים.

בסיום האיגרת מובא שיחת חיזוק נוספת להכנה לקבלת התורה מתוך ספרו “אעירה שחר” עה”ת בו מדגיש את הקשר בין מצוות שבין אדם לחבירו לקבלת התורה, לפי שהמידות הטובות מהוות הכנה והקדמה לקנייני התורה.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן