בשורה לטובלים: אושרה הרחבת מספר השוהים במקווה

בשורה לטובלים. אם עד עתה הייתה הגבלה שלא איפשרה יותר משישה טובלים שישהו במקווה, הנה ממחר בבוקר יתאפשר מספר זהה לזה של בריכת שחיה.

מקווה טהרה. צילום: לדעת

הממשלה אישרה במשאל טלפוני תיקון והארכה של תקנות שעת חירום – הגבלת פעילות, אזור מוגבל ובידוד במקום בידוד בית מטעם המדינה, כאשר אחת ההחלטות העיקריות שנקבעו כי יורחב יחס השוהים במקווה של גברים, והוא יהיה זהה ליחס שנקבע לרוחצים בבריכות שחייה – יחס של לא יותר מאדם אחד לכל 6 מ”ר במים (במקום עד 3 טובלים, כפי שקבוע היום).

לצד החלטה זו נקבעו החלטות נוספות בין היתר נקבע כי תקנות שעת חירום המאפשרות הכרזה על אזור מוגבל על ידי ועדת השרים לעניין אזור מוגבל, יוארכו עד ליום שלישי בעוד שבועיים. בנוסף נקבע כי הרכב ועדת השרים ישונה כך שלוועדה יצטרף ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון ושר הכלכלה. כמו כן, נקבע כי ההחלטה להכריז על אזור מוגבל תתקבל ברוב קולות, בהסכמת ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי.

הממשלה האריכה בשבועיים נוספים גם את התקנות המחייבות הוכחת מקום בידוד וקיום הוראות הבידוד לשבים מחו”ל. אנשים אשר לא יוכלו לקיים בידוד ביתי ימשיכו ויופנו למלונות על חשבון המדינה, וזאת כדי למנוע הדבקה שמקורה בחוזרים מחו”ל.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן