רבה של ב”ב: איסור למדוד חום בשבת בכניסה לבית חולים

רבה של בני ברק, הגאון הרב שבח צבי רוזנבלט, חתם לצד רבנים נוספים על פסק ולפיו אסור למדוד חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה, גם אם הדבר נעשה באמצעות מצלמה טרמית.

בדיקת חום בכניסה. אילוסטרציה. צילום: לדעת

רבה של בני ברק הרב שבח צבי רוזנבלט חתם על פסק הלכה לצד רבנים נוספים בהם: הגאונים הרב שריאל רוזנברג, שלום יוסף גלבר, יצחק מרדכי הכהן רובין ומנחם מנדל לובין שליט”א, לפיו אסור למדוד חום בכניסה לבתי החולים ובתי הארחה.

בפסק ההלכה נכתב כי יש בדבר חששות איסור מלאכה בשבת הן בפעולות אלקטרוניות הנעשו תלצורך מדידות החום והן בכתב שנוצר על גבי הצג.

“יש בדבר איסור, הן כאשר מדידת החו םנעשית באופן ידני על ידי השומר העומד בפתח המקום, וכן במקום שישנה מערכת של מצלמה טרמית המזהה את כל הנכנסים, ודמותם ומידת החום שלהם מוצגת על מסך”.

בהמשך כותבים הרבנים: “לכן אין היתר להיכנס למקומות אלו בשבת, אלא אך ורק במקרים של חשש סכנה שבהם מותר על פי גדרי ההלכה לחלל עליהם שבת, ולא לצורך ביקור חולים גרידא וכדומה”.

בהערה לדברים כותבים הרבנים כי הדרך הנכונה בבתי חולים להעמיד נכרי לבצע את הבדיקות, ובאופן זה אפשר להכנס אף לצורך חולה שאין בו סכנה.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן