הגר”י פינטו בשיחת חיזוק על המצב: “בדקו את המזוזות”

בשיחת חיזוק מיוחדת קורא הרב יאשיהו פינטו שליט"א: "לא להכנס לשאננות ולא לפחדים, חשוב שכל אחד יבדוק את התפילין והמזוזות.

הרב יאשיהו פינטו. צילום: מתוך הסרטון

שיחת חיזוק מיוחדת נמסרה על ידי הרב יאשיהו פינטו ממרקש שבמרוקו, בשיחה התייחס הרב לחודשים הקשים שעוברים על כל יושבי תבל. “המגיפה עדיין משתוללת ופתרון למגיפה עדיין לא נמצא וכל אדם שחושב שיש לו פתרונות ושיש לו ביטחון ושהדברים ברורים והדברים יציבים יש לו טעות, אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים”.

הרב פינטו קרא לתלמידיו להערך ולהשמר, והגיש את העצה להתרכז בבדיקת התפילין והמזוזות, כסגולה מיוחדת לשמירה ולהצלה.

משאו של הרב, הופץ בקרב חמישים בתי המדרש של תלמידי “שובה ישראל” ברחבי העולם, כשהדברים חודרים אל הלב ומעירים גל של התעוררות לקרבת ה’.  במשאו אמר ראב”ד מרוקו את הדברים הבאים: “הימים האלה הם ימים שיש עליהם ערפל גדול וההבנה של הימים וההבנה של החיים הם לא ברורים וקשה להבין ולראות מה נמצא מעבר לערפל. עברנו זמנים לא פשוטים בחודשים האחרונים של מגיפה של דברים לא פשוטים פרנסה קשה אצל כלל עם ישראל, ועדיין אנחנו נמצאים בתוך זמן שהוא בערפל ומערבולת גדולה ששום אדם לא יודע מה טמון ומה טומן העתיד יש לנו רק דבר אחד: ” אין לנו על מה להישען אלא על אבינו שבשמיים”..

עוד אמר הרב: “השטן מקטרג, ייצר הרע מקטרג ועדיין לא הגענו לחוף מבטחים, ועדיין העולם לא הגיע למקום של נוחות ויישוב הדעת”. “המגיפה עדיין משתוללת ופתרון למגיפה עדיין לא נמצא וכל אדם שחושב שיש לו פתרונות ושיש לו ביטחון ושהדברים ברורים והדברים יציבים אנחנו חושבים שהדברים הם טעות מהיסוד, ולא נכון”.

“ודאי שאסור להיכנס לפחד ולהיכנס לפחדים כי הפחדים והלחץ זה הדבר החמור ביותר, יותר ממה שהסכנה מהמצב יכול לגרום הפחדים וחוסר הרגיעה יכולה להשפיע על הנפש של כולם. אבל אנחנו חושבים שנמצאים עוד לפני דרך לא פשוטה ודרך לא רגועה להגיע למקומות של מבטחים. אנחנו נותנים עצה טובה לכל בני הקהילה הקדושה של שובה ישראל שכל אחד ישתדל לבדוק את המזודות בבית שלו ולבדוק את התפילין שהכל בדרך נכונה ובדרך טובה והכל על פי ההלכה והכל על פי מה שציוו אותנו רבותינו הקדושים”.

“יש יסודות כל כמה זמן לבדוק מזוזות, כל כמה זמן לבדוק תפילין, אבל כל אדם שיש לו חשש שהתפילין שלו לא כשרות או שיש בהם משהו בעייתי או שהמזוזות בבית יש בהן דבר שהוא לא מושלם ולא טוב, אנחנו נותנים עצה טובה לכל בני הקהילה הקדושה להשתדל לבדוק את המזוזות, להשתדל לבדוק את התפילין אנחנו חושבים שבזמן הקרוב ובתקופה הקרובה יש עוד “מהמורות” שצריכים לעבור אותם וודאי שאסור לנו להיות בפחדים ואסור לנו להיות בדאגות אבל אנשים צריכים להיות חכמים להקדים תרופה למכה”.

בהמשך השיחה אמר הרב: “ידוע מה שרבותינו הקדושים אומרים שלפני שיש לאדם צרה ובעיה, הוא צריך למצוא פתרון לצרה ולבעיה, ולהקדים תרופה למכה, כי מתי שאדם נמצא בתוך הצרה והבעיה אז קשה לו לצאת מהם, השטן מקטרג ואין חבוש מתיר עצמו”.
“לכן, עצה טובה קמשמע לן לכל בני הקהילה, כל אדם שיודע שיש לו בעיה עם המזוזות והתפילין בביתו ישתדל מהר לבדוק ולסדר את המזוזות והתפילין שבביתו, מי שחסר לו וקשה לו, אז אנו אומרים שכל הבתי מדרש והשלוחים של שובה ישראל חייבים לתת יד לעזור בענין של התפילין והמזוזות חייבים לתת יד כדי להקל על כל אחד ואחד”.

“אנחנו מבקשים מכל הקהילה הקדושה, שכל הדברים שקבלנו עלינו בזמן שכולם היו בפחד, בזמן שכולם היו באימה בזמן שכולם הרגישו את מלאך המוות מרקד כל הקבלות החזקות שקבלנו, אנחנו חייבים לקיים אותם, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך אדם נשפט ונידון על פי הקבלות שקיבל בזמנים שהיה בלחץ וצער, שכן הרבה פעמים אדם בצער ובלחץ, הוא נודר ומקבל על עצמו קבלות ואחרי כן כשעובר זמן הוא פורם את הכל וחושב שיכול לדחות ולפרום את זה ולא לקיים את זה”.

“לכן אני מבקש, כל מה שהיה בזמנים הקשים, כל מה שקבלנו על עצמנו, להזהר מלשון רע, מה שקבלנו על עצמנו להקפיד בתורה, מה שקבלנו על עצמנו להקפיד במצוות, מה שקבלנו על עצמנו ליישר אורחותינו, זה הזמן של ליישר את אורחותינו, זה הזמן שנקיים את כל הדברים של ‘נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך’, זה הזמן לשמור ולעשות את כל הדברים, לקיים ולשמור ולעשות את כל הדברים כמו שצריך לעשות, ולא שחס ושלום נגיע שוב לזמנים ששוב צריך לקבל קבלות, כי אם חלילה אדם שנודר ונשבע, ולא מקיים ואחרי זה שוב מגיע זמן של לחץ וסכנה ונודר שומקבל שוב, רואים שהוא כבר כמו מי שנתן צ’ק שחזר, שאז לא מכבדים את הצ’קים שלו… ”

“נדע לקיים את הקבלות שקבלנו, ולעשות אותם בצורה הטובה ביותר, ובבקשה מכל בני הקהילה הקדושה, לעמוד להזהר, כמובן לא להכנס לפחד וחרדה אבל להדליק מנורה אדומה, להתבונן טוב טוב ולקיים את הדברים שיש בנפש, את כל הקבלות שקבלנו לקיים ולעשות אותם בשלימות גדולה. אנחנו נכנסים לעוד זמנים לא ברורים, שיש בהם הרבה קפיצות הרבה ערפל זמן שלא מובן וכמה שיותר נחזק ונתחזק הקב”ה ישנה את הזמנים, הקב”ה משנה עיתים ומחליף את הזמנים, ובכוח החיזוק יש וח לבטל גזירות יש כוח לבטל דברים לא טובים”.

בעזרת ה’ כל אחד מבני הקהילה ישתדל לראות את המזוזות את התפילין יש למזוזה כוח גדול ביות לשמירה, ‘שומר דלתות ישראל’, הקב”ה שומר את הדלתות של עם ישראל, התפילין כתוב בחז”ל שהקב”ה בכבודו ובעצמו מניח, א”ר יצחק מנין שהקב”ה מניח תפילין שנאמר נשבע ה’ בימינו ובזרוע עוזו, התפילין עוז הם לישראל יש לתפילין כוח גדול לתפילין של ראש יש כוח עצום של וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך ויראו ממך, התפילין של יד ושל ראש מגינים ושומרים על חמשת החושים, כי יש לאדם ארבע חושים בראש ראיה בעינים שמיעה באוזנים ריח באף וטעם בפה, וביד את חוש המישוש, התפילין מגינים ומתישים את הכוח של כל החושים שאדם לא ינטה לדברים לא טובים”.

“להקפיד בתפילין להקפיד שהתפילין כשרות להקפיד במזוזה שהיא שומרת על הדלת ועל הבית של האדם ולשמור את כל המשמרת שקבלנו על עצמינו ומחויבים לשמור. מתי שנכין את עצמינו וניקח צידה לדרך והנפש שלנו תהיה מוכנה עם קבלות חזקות והנפש תהיה מלאה וגדושה ביראת שמים ובתורה ובעבודת ה’, אז את המהלך הבא והדרך הבאה, נעבור אותה בכוח בעוצמה ובבטחון ונהיה קשורים לתורה ולקדושה ולקב”ה ואתם הדבקים בה אלוקיכם חיים כולכם היום.
נשמור ונחזק את הדבר תורה, ונלך בע”ה בקבלות חזקות ‘ה’ עוז לעמו יתן ה’ יברך את עמו בשלום’, הקב”ה והתורה הקדושה ששמרה על כל הקהילה הקודש שובה ישראל, נזכה שגם הלאה הקב”ה ישמור בזכות אבותי הקדושים את הקהילה הקדושה ויציל אותה מכל רע את המהמורה הבאה, את ההרים הבאים נעבור בע”ה בחכמה בתבונה ביראת שמים ובטוב טעם ודעת, ובע”ה הקב”ה ישמור את כל הקהילה הקדושה ‘שמרני קל כבת עין’ ואת כל עם ישראל ‘שומר ישראל שמור שארית ישראל. הקב”ה ישמור את כל עם ישראל שמירה גדולה ביותר, נזכה לגאולה ברכה ישועה הצלחה וס”ד גדולה”.

יצויין כי תנופת ההתרחבות ב”שובה ישראל” נמשכת ביתר שאת בימי המגיפה, כאשר בחודשים אלו, בהם מקומות תורה נסגרו, ואנשים בקושי תפקדו, הוסיף הרב פינטו בניה של עוד שמונה “בתי מדרש” חדשים ברחבי העולם, בישראל, בארה”ב ובצרפת, שהצטרפו לעוד עשרות מרכזים יהודיים שקיימים בכל רחבי העולם, כשכולם מקבלים מידי יום את שיעוריו ומשאותיו של הרב, שנוסכים דברי חיזוק בעיתות מצוקה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן