1
1

במשך חודשים החינוך המיוחד החרדי לא קיבל שירותי הזנה

בעקבות בדיקת נציב תלונות הציבור, הוחזרו שירותי ההזנה לתלמידים מהחינוך החרדי המיוחד במוכר שאינו רשמי, לאחר שהיה ויכוח מי אמור לספק את שירותי ההזנה.

אוכל. תמונת אילוסטרציה. צילום: לדעת

מדו”ח הנציבות לשנת 2019, עולה תמונה עגומה בעקבות תלונה שהוגשה, ולפיה בעיר ירושלים לא זכו תלמידים מהחינוך המיוחד במוסדות החינוך החרדיים – מוכר שאינו רשמי, לשירותי הזנה.

מי שהגיש את התלונה הוא אב לאחד מתלמידות החינוך המיוחד הלומדת בבית ספר מוכר שאינו רשמי ששייך ל”מרכז החינוך העצמאי”.

המתלונן הלין על שבמשך כמה חודשים לא קיבלו תלמידות בית הספר שירותי הזנה, אף שהן זכאיות לקבלם על פי חוק חינוך מיוחד.

לטענת המתלונן, הסיבה לכך היא סירובה של עיריית ירושלים לכלול את בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים במכרז כללי שפרסמה לאספקת שירותי הזנה לתלמידי החינוך המיוחד בעיר

בתלונה שהוגשה לנציב תלונות הציבור נכתב כי החברה שסיפקה שירותי הזנה לבית הספר שבו לומדת בתו הודיעה שהיא מפסיקה את מתן השירותים עד שייחתם עימה הסכם. בבירור התלונה הוברר כי העירייה טענה שמרכז החינוך העצמאי, שבית הספר שייך אליו, הוא האחראי לאספקת שירותי ההזנה, ולפיכך היא אינה צריכה לשאת בנטל המשפטי הכרוך בהתקשרות עם ספק ההזנה.

מרכז החינוך העצמאי טען בתגובה כי האחריות לאספקת שירותי הזנה לכל תלמידי החינוך המיוחד מוטלת על הרשויות המקומיות. עמדת משרד החינוך הייתה כי העירייה, שלה הוא מעביר תקציב עבור מתן שירותי ההזנה, היא האחראית לאספקתם.

התוצאה נוכח עמדת משרד החינוך ולאחר דין ודברים של הנציבות עם העירייה הודיעה העירייה לנציבות כי ההתקשרות עם ספק שירותי ההזנה תיעשה באמצעות עמותה עירונית. בכך נמצא פתרון מערכתי עבור כלל תלמידי החינוך המיוחד הלומדים במוסדות חינוך חרדיים מוכרים שאינם רשמיים בירושלים

לאחר התערבות הנציב הודיע המתלונן לנציבות כי חודשו שירותי ההזנה בבית הספר שבו לומדת בתו והודה לנציבות על סיועה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן