1

מחשש לחילול שבת: “אין לעשות בדיקת קורונה בשישי”

רבה של אלעד הגר"מ מלכא: "אסור לעשות בדיקת קורנה ביום שישי לאדם שכבר חלה. אך אדם שיש חשש שחולה מותר אפילו בשבת".

רבה של אלעד הגר"מ מלכא שליט"א. צילום: באדיבות המצלם

הגאון רבי מרדכי מלכא שליט”א רבה של העיר אלעד בפסק מיוחד האוסר לערוך בדיקות קורנה ביום שישי מחשש לחילול שבת.

רבים מתושבי אלעד ועוד העלו בפני רבה של העיר אלעד הגאון רבי מרדכי מלכה שליט”א את ספקותיהם האם מותר לעשות בדיקת קורנה ביום שישי מחשש שעובדים על כך במעבדות בשבת והדבר גורם לחילול שבת.

רבה של העיר העלה על כך תשובה ארוכה בו פסק שאדם שיש לו תסמינים ורוצה לדעת האם הוא חולה בנגיף מותר לו לעשות בדיקה לכתחילה מחשש פיקוח נפש ובכדי שידע לשמור עצמו לבל ידביק אחרים.

אבל אלה הנמצאים בבידוד כי שהו ליד חולה. או חולי קורנה שרוצים לעשות בדיקה לאחר 12 יום שהיו חולים ויום ה12 שניתן להם לעשות בדיקה האם הנגיף עדיין בגופם יוצא ביום שישי. פסק הגר”מ שזהו איסור.

במכתבו כתב הגר”מ  “לשאלת רבים האם מותר לעשות בדיקה אם יש לו קורונה ל”ע בסוף שבוע, והספק מאחר וכאשר עושים בדיקה ביום שישי מסתמא עובדים על זה במעבדה בשבת ויתכן אף שישלחו הודעה לטלפון שלו או לאתר המידע בשבת על תוצאות הבדיקה והדבר כרוך בכך שמחללים את השבת במלאכות דאורייתא או דרבנן האם מותר לעשות בדיקה ביום שישי או לדחות את הבדיקה ולהיבדק בימים ראשון עד חמישי שאפשר לערוך בדיקת המעבדה שלא בשבת”.

בדבריו חילק רבה של אלעד את הפסק לשתי אופנים אדם שנבדק מחשש לחולי, לבין אדם שכבר חולה רק רוצה לעשות בדיקה שוב.

‘”שאלה זו מתחלקת לשתי שאלות בשני מצבים. שאלה א. כאשר מדובר בבדיקת האדם לחשש שיש לו את הנגיף או לא? שאלה ב. כאשר אדם חלה בנגיף ונצרך לעשות בדיקות לברר האם כבר עבר לו הנגיף ויוכל לצאת ממאסרו ומבידודו?”.

בדבריו השיב הגר”מ  “א: בדיקת אדם שיש לו תסמינים של הנגיף באופן ראשון. שהבדיקה נעשית לברר מצבו של האדם האם הוא חולה או לא, כיון שאם הוא חולה ומסתובב בקרבת בני משפחתו וחברתו הדבר כרוך בחשש פיקוח נפש שיזיק לאחרים, לכן חובה לעשות הכל בכדי לדעת את מצבו, נראה פשוט שמותר לעשות בדיקה גם ביום שישי ואפילו בשבת כשיש רגליים לדבר ומותר לעבוד על זה במעבדה לברר את מצבו של החולה בכדי למנוע חשש פיקוח נפש מאחרים. כמתבאר בסוגיית הגמרא במסכת יומא דף פד שמחללים שבת על כל חשש פיקוח נפש ואפילו ספק ספיקא וכאשר נפסק בשו”ע או”ח סימן שכח ואין צורך להאריך בזה”.

ועל מבודד שרוצה לעשות בדיקה נוספת לדעת אם הבריא פסק רב העיר כי זהו חשש חילול שבת לעשותה ביום שישי.

“מאחר ומדובר בחולה שהבריא ומחוייב להיות מבודד מבני ביתו ומשפחתו עד שיעבור שני בדיקות שליליות בהפרש כשבועיים ומטרת הבדיקה היא לברר אם יצא ממחלת הנגיף ויוכל לצאת מהבידוד או עדיין מחוייב להישאר בבידוד, נמצא שאין חשש סכנה מהחולה שידביק אחרים מאחר והוא מבודד, וכל מטרת הבדיקה היא לשחררו ממאסרו האם בכל זאת יהיה מותר לעשות בדיקה ביום שישי למרות שמסתמא יש חשש חילול שבת במעבדה”.

ועל כך פסק “אסור לערוך בדיקה ביום שישי כיון שמסתמא יחללו שבת בגלל אותה בדיקה ואין כאן חשש פיקוח נפש רק צער בלבד וק”ו שאין היתר לעשות בדיקה זו בשבת כאשר נבאר לקמן מקור הפסק.

את פסקו נימק הגר”מ באריכות תוך כדי שהעלה שיטות ראשונים ואחרונים בסוגיה עד לפסק שפורסם הבוקר בעיר אלעד.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן