מאמר נוקב בהמודיע ברמיזה נגד חסידות בעלזא

מאמר נוקב פורסם הבוקר בעיתון המודיע נגד אלו שאינם חובשים מסיכות, כאשר הרמיזה היא לכיוון חסידות בעלזא. "המודבקים לא יודעים בדיוק ממי ניגפו, אבל הם יודעים מאיזו קהילת אנשים הגיעו הנגיפים".

מסירים את המסווה

מאמר נוקב פורסם הבוקר בעיתון ‘המודיע’ כאשר רבים מקוראי המאמר מבינים כי האצבע מופנית לעברם של חסידי בעלזא.

במאמר נכתב על אותן קהילות שהרבנים שלהם מתירים לחבריהם שלא לחבוש מסכה. “ראוי שהם יעשו כן אך ורק בתוככי הקהילה שלהם, ובשום פנים ואופן לא לצאת לשטחים ציבוריים, בהם מתגוררים אנשים שאין להם היתר שלא לחבוש מסכה”.

“שכנים של אותם אנשים שאינם חובשים מסכה כועסים וכואבים מאוד, לא יתכן שאנשים אלה יעלו וירדו באותם חדרי מדרגות, בהם רוב המשפחות שומעות לקול הוראות הזהירות של קהילותיהם. לא יתכן לנהוג שלא בשטח פרטי כמנהג כלל הציבור. בשום אופן לא יתכן שאותם הנוהגים כהוראת רבניהם ולא חובשים מסכה, ובהחלט יכול להיות שהם נגועים בקורונה ומסתובבים ‘חופשי’, שיכנסו לבתי כנסת שאינם של קהילותיהם ויכפו את הנשיפות והנשימות שלהם על אחרים”.

עוד נכתב בטור: “המודבקים לא יודעים בדיוק ממי ניגפו, אבל הם יודעים מאיזו קהילת אנשים הגיעו הנגיפים. הנדבקים סובלים, לעיתים קשות, רק בגלל אלה שמתירים לעצמם לנהוג כמנהג קקהילותיהם גם במרחב הציבור הנשמר, ואינם יודעים את מי הדביקו וממי לבקש סליחה”.

“אנו לא בטוחים שזו כוונת רבני הקהילות, כלל לא בטוח שהם מתירים שלא לחבוש מסכות הגנה גם במרחב של הציבור הכללי (מלבד הכעס שהם צובירם) כוונתם כמובן, שהם יכולים להתפלל בבתי המדרש שלהם, ושלהם בלבד, ולהסתובב רק בתוככי המרחב הפרטי שלהם – אבל לא בחוץ. לא בין יהודים טובים שרבניהם מחייבים אותם להיזהר שלא לנגוף ושלא להידבק”.

הטור מסתיים בפיסקה הבאה: “אנא חוסו על השכנים בשכונה ה’מעורבת’ ובשטחים הציבורים של כולם. חיבשו מסכה מחוץ לכותלי ואוהלי הקהילה שלכם ושימרו על כבודכם”.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן