ספר הלכה תמימה על הלכות איסור והיתר

הבשורה של עולם ההלכה! ספר הלכה תמימה על הלכות איסור והיתר. עולם ההלכה מקבל פנים חדשות ומשדרג את עצמו בכמה וכמה רמות גבוהות וניכרות לעין.

הבשורה של עולם ההלכה!

ספר הלכה תמימה

על הלכות איסור והיתר

עם יציאתו של הספר “הלכה תמימה” על יו”ד איסור והיתר, אל הספרייה התורנית היהודית. עולם ההלכה מקבל פנים חדשות ומשדרג את עצמו בכמה וכמה רמות גבוהות וניכרות לעין.

אחר שמחבר הספר הנ”ל הרה”ג רבי דוד בכר שליט”א, לקח על שכמו את העול ואת העמל הרב עפ”י עצתם והדרכתם של גאוני וחכמי התורה שליט”א, להנגיש לכל אדם באשר הוא, חדש עם ישן, רגיל ושאינו רגיל, נער וזקן, את ידיעת ההלכה מן השורש עד לראש האילן. וכל אשר יחפוץ לרכוש לעצמו ידע עצום והבנה ברורה בדברי הראשונים והפוסקים בדיני איסור והיתר החמורים והקלים, וחפץ בכך שיהיו הדברים מונחים ומסודרים אצלו בסדר מופתי בזה אחר זה בשפה קולחת וברורה לכל קורא, תוך שימת דגש על דברי השו”ע והרמ”א ונושאי כליהם, ימצא את הכל מונח בספר אחד. עולם התורה וההלכה נושם לרווחה, וחש כמי שיוכל להשעין עליו יתדותיו הנרחבות ברכישת וקניית ידיעת ההלכה על בוריה.

יחד עם זאת, לא פסח הרב המחבר שליט”א להביא בהערות וציונים כל דברי הפוסקים האחרונים זצ”ל אשר הכריעו בשאלות הסבוכות והמצויות מידי יום ביומו בדיני איסור והיתר, ובעניינים הסובבים סביב ענייני כשרות המטבח, המוצרים והכלים וכיוצא בזה, ושזר אותם יחד תוך החיבור הנ”ל, למען ירוץ הקורא בדינים הבסיסיים המובאים במרכז הספר ויתן גם עינו ומבטו אל שולי הגליון לראות כיצד הכריעו הפוסקים הגאונים זצ”ל להלכה ולמעשה בזמנינו.

רבנים ואברכים מעידים כי כאשר הגיע הספר לידם והתחילו קוראים בו, שכחו לגמרי מכל הטירדות שסבבו אותם באותה עת, וצללו מיד לעומקה של הלכה, והזמן והשעה שהיו נלווים אליהם עד כה נעשו כמי שנותרו לבדן להמתין לבעליהן עד אשר יחזרו למקומן.

‘אין ספק’, כותב הרב המחבר הנ”ל בהקדמתו, שמי שיקח את הדברים לידיים ברצינות, וישנן כמה וכמה פעמים את הדברים המובאים בספר, יהיה בקי עצום בידיעת ההלכות הנ”ל ויזכה להכניס את נשמת ההלכה אל גוף ההלכה. 

 ניתן לרכוש ולהשיג את הספר הנפלא – הפצה ראשית בחנויות יפה נוף, או בטל’ 050-416-1441 | לפרטים נוספים פנו במייל – d302564364@gmail.com

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן