1

פורסמו הנחיות למשיכת כספים מקרנות השתלמות

פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ מקרנות ההשתלמות בפטור ממס, וזאת במסגרת חקיקת התוכנית לסיוע כלכלי.

אברך מושך כסף מכספומט. תמונת אילוסטרציה. צילום: לדעת

בשבוע שעבר פורסמה  ברשומות, במסגרת חקיקת התוכנית לסיוע כלכלי, הוראת השעה הכוללת הוספת סעיף לפקודת מס הכנסה לפיה, בתקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השתלמות,.

ההחלטה מאפשר את משיכת הכספים לרבות הפרשי הצמדה וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת, בפטור ממס, וזאת אם טרם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון, ולגבי עובד או יחיד שהגיע לגיל הפרישה, אם טרם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון. הכול ובלבד שסך משיכת הכספים מכלל חשבונותיו של העובד או היחיד לא יעלה על 7,500 ש”ח בחודש מסוים ובהתקיימותם של לפחות אחד מהתנאים המפורטים להלן:

–        במהלך התקופה שמיום 1 במרס 2020  ועד ליום שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים לקרן ההשתלמות, העובד או בן זוגו או בן זוגו של היחיד, פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום.

–        ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו, ממשכורת, מעסק או משלח יד, החל ב 1 במרס 2020 ועד תום החודש שקדם ליום שבו הוגשה הבקשה לקרן ההשתלמות, פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת כאמור בשנת המס 2019.

בקשות למשיכת הכספים בהתאם להוראת השעה יוגשו ויטופלו על ידי קרנות  ההשתלמות ולא על ידי משרדי השומה. הנחיות בעניין הועברו לקרנות ההשתלמות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

חדשות חמות

עוד במדור

4,500 טון ירקות ייובאו מטורקיה בשל המצב

4,500 טונות של ירקות ופירות מתוכם 80% עגבניות, הגיעו לנמל חיפה מטורקיה, וזאת בשל מחסור…
דילוג לתוכן