1
1

האדמו"ר מצאנז כתב הבוקר מכתב מיוחד לחסידיו

כ"ק האדמו"ר מצאנז במכתב מיוחד ומרגש לחסידיו: "האמנם ידעתי נאמנה כי עוונותי הרבים גרמו לבא לידי כך ובשלי יצא הדבר, כי גרשוני מהסתפח בנחלת ה' לאשר לא זכיתי להיות שליח נאמן לשלוחי".

מכתבו של האדמו"ר מצאנז. והאדמו"ר. צילום: משה גולדשטיין

כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א, כתב הבוקר מכתב מיוחד לכל חסידיו בארץ ובעולם. במכתבו כותב: "בעמדנו שעות מועטות לפני התקדש ימי ראש השנה הבלע"ט, ובהאי שתא עקב המצב אין מתאספים אנ"ש לתפילות ברוב עם אלא בחבורות בבתי המדרש. האמנם ידעתי נאמנה כי עוונותי הרבים גרמו לבא לידי כך ובשלי יצא הדבר, כי גרשוני מהסתפח בנחלת ה' לאשר לא זכיתי להיות שליח נאמן לשלוחי, לשכך כעס וחימה ולמתק הדינין ברחמים, להמשיך חסד עליון ממקורא עילאה על כן השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו על עמו בית ישראל, סיבב הדבר שיהיו בעלי תפילה ובעלי תוקע אשר ידעתי כי טובים המה ממני עשרת מונים.

מעלה אני בזה את ברכתי בכתב לכל אנשי קהילתנו הקדושה די בכל אתר ואתר, אנשים נשים ואף ובפרט לשליח הציבור העומדים לשרת בקודש בתפילות ובתקיעת שופר. חזקו ויאמץ לבבכם בתפילותיכם שיתקבלו ויעלו לרצון לפני השי"ת שומע תפילת כל פה, ותיכלל תפילותיכם עם כל תפילות הישרות שמתפללים כל כם ישראל.

מפאת חולשתי אין בכוחי להאריך, נא נא אוהבי ידידי בכוחכם שיחדו בעדי לישועה ברוחניות וגשמיות שלא אבוש ולא אכלם מאבותי הקדושים בזה ובבא, ובזאת אייחל שיאירו לכם באלו הימים דברות הקודש שדרש כ"ק האדמו"ר זצוקללה"ה הנדפסים בשפע חיים לראש השנה, דברי מוסר וחיזוק, אשר בכוחו הוריק ברכה בכל מילי דמיטב וכו'.

מעומקא דליבאי אשא ברכתי אשר בזכות אבותנו הקדושים זצוקללה"ה, תזכו להתברך בברכאין טבין ממקורא דחיי, לשנה טובה תכתבו ותחתמו לחיים טובים ולשלום בספרן של צדיקים, משמי שמעים יושפע לכם שפע חיים וברכה, חנא וחסד וחיי אריכי ומזוני רויחי, אך ששון ושמחה, נחת ואושר ישרו במשכנותיכם מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא, יהיה רצון מלפני אבינו שבשמים שירחם עלינו ועל כל פליטתנו וימנע משחית ומגפה ומעלינו ומעל כל עמו בית ישראל, שנשמע ונתבשר אך בשורות טובות ישועות ונחמות ונזכה בשנה זו שהקב"ה ירחם ויוציאנו מצרה לרווחה ומאפילה לאורה ומשיעבוד לגאולה השלימה אמן כן יהי רצון.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן