1
1

מהו הויכוח שמסעיר את קהילת הגר"ש אלתר? 

מהו הויכוח שמסעיר את קהילת הגר"ש אלתר? חילופי מכתבים ו'ויכוח עתיק יומין'. על מה נחלקו הגר"ש אלתר וראש הישיבה הגרמ"מ שפרן שליט"א, כשכל הקהילה תפסה צד במחלוקת? 

הגר"ש אלתר שליט"א.

"בהיות שהוויכוח ביני לבין ראש הישיבה הגרמ"מ הכהן שפרן שליט"א במהות מיגו בממונות, הוא וויכוח עתיק יומין בן עשרות שנים, ארשה לעצמי לרשום את טענותי ותשובותי על מכתבו" כך פותח ראש הישיבה מגור הגר"ש אלתר שליט"א, את מכתבו המנומק אותו כתב ביום ראשון השבוע לתלמידי ישיבת "פני מנחם" שבירושלים. המכתב רק מסעיר את הקהילה כולה – כשאלפים עוקבים אחריו בעניין רב – וזאת בשל הנושא הבלתי שגרתי.

מתברר, כי בישיבה גדולה 'פני מנחם' שבראשותו של הגר"ש אלתר החלו בלימוד מסכת בבא מציעא, ובשבוע שעבר עסקו שם בענייני 'מיגו' הנוגעים לסוגיא. ראש הישיבה בישיבה גדולה, הלא הוא הדיין הנודע הגאון הגדול הרב מנחם מנדל שפרן שליט"א, הרחיב בשיעור הכללי לבאר את הבנתו לפי היסודות המקובלים בהבנת 'מיגו' המכונה בישיבות 'כח הטענה', כאשר הוא מרצה את דבריו בבהירות בשיעור אותו מסר כדרכו במשך יותר מחמש שעות.

אלא שבעוד בני הישיבה מתענגים על דבריו של הגרמ"מ, הגיע לישיבה גם הגר"ש אלתר שמגיע מידי שבוע למסור שיעור בענייני כלליים בספר העמוק חידושי הרי"ם על הש"ס. תלמידי הישיבה, שידעו משכבר שלגר"ש ישנה התנגדות ליסוד הנ"ל כפי שמסרו הגרמ"מ, ביקשוהו שיקדיש את השיעור לנושא. ואכן, הגר"ש נענה להם, והוא מסר שיעור מיוחד בנושא, המבוסס על דברי החזון איש למרן הגאון הגדול הרב דוב לנדו שליט"א ששאלו בצעירותו 'מהו עניין מיגו'.

בתחילת השיעור, הזכיר את נושא השיעור שנבחר על ידי הבחורים, וסיפר בין הדברים כי את דרך לימודו קיבל מהגאון הרב יהודה סילמן שליט"א בלומדם יחד בישיבת חידושי הרי"ם שבתל אביב, וממנו קיבל את הדרך בענייני מיגו. לאחר השיעור, העלו על הכתב בחורי הישיבה את הערותיהם, הגרמ"מ שפרן ענה להם במכתב, ואילו הגר"ש אלתר השיב גם הוא במכתב על מכתבו של הגרמ"מ, בו הוא מתווכח עמו ועונה על הוכחותיו ותמיהותיו, סעיף אחר סעיף.

אין פלא שהנושא הפך לשיחת היום, אך לא רק בישיבה אלא גם בקהילה כולה. בחורים שיתפו את הוריהם בהתפתחויות המסעירות, ובימים האחרונים מצאו עצמם הבחורים ואברכי הקהילה נדרשים להסביר מהי עמדתו של הגר"ש, ועל מה הוא חלוק עם הגרמ"מ שפרן בעניין…

לאור העניין הרב שהנושא מעורר בקרב אלפים רבים, הוציאה מערכת 'דבר אמת' – המכון המוציא מידי שבוע את דבריו של הגר"ש אלתר שליט"א – גליון מיוחד המביא את שיעוריהם של הגר"ש והגרמ"מ, ואת חלופת ההתכתבויות ביניהם, וכן שיעורים נוספים בנושא מהגר"ש בימיו כראש ישיבת שפת אמת, לצד שיעורים מגאונים נוספים שנמסרו למערכת וביניהם שיעורו של מרן הגר"ד לנדו שליט"א והגאון רבי ישראל בונים שרייבר שליט"א.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן