1
1

בשורה למנהלי המוסדות: נדחה הגשת ‘אישור תקין’

מוסדות שאיחרו בהגשת אישור ניהול תקין גם יהיו זכאים לתמיכות, כך הוחלט בעקבות פנייתו של סגן שר החינוך הר"ר מאיר פרוש למנהל אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך וחשבות משרד האוצר. המשמעות: ניתן יהיה לאשר בקשות תמיכה אף אם לא היה בידי המוסד אישור ניהול תקין בתחילת שנת הכספים

משרד האוצר. צילום: לדעת

במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה אישר אתמול אגף החשב הכללי במשרד האוצר להאריך את מועד הגשת אישור ניהול תקין למוסדות ציבור.

ההחלטה על מתן ההארכה בוצעה בעקבות פנייתו של סגן שר החינוך הר”ר מאיר פרוש למנהל אגף בכיר מוסדות תורניים במשרד החינוך מר עמוס צייאדה ולחשבות הכללית במשרד האוצר.

מלשכת סגן שר החינוך הרב פרוש נמסר כי משמעות ההחלטה היא שועדת התמיכות תוכל לדון בבקשות תמיכה של מוסדות ציבור אף אם לא היה בידי מוסד הציבור אישור ניהול תקין בזמן מועד הגשת הבקשות.

על פי הודעת אגף החשבות באוצר, התמיכה תינתן בהתאם למועד השלמת האישור וכדלהלן: ככל שמוסד הציבור ישלים את האישור ניהול תקין עד ליום 31 במרץ לשנת התמיכה – תינתן לו התמיכה במלואה; ככל שמוסד הציבור ישלים את האישור ניהול תקין בין יום 1 באפריל לשנת התמיכה ועד 30 ביוני לשנת התמיכה – תינתן לו התמיכה במלואה תוך הפעלת קיזוז במנגנון שנקבע לעניין זה.

ככל שמוסד הציבור ישלים את האישור ניהול תקין לאחר יום 30 ביוני לשנת התמיכה – הוא יאבד את זכאותו לקבל תמיכה והכספים שנשמרו עבורו יחולקו בין יתר מוסדות הציבור הנתמכים לפי אותו מבחן תמיכה באופן יחסי.
ממשרד האוצר נמסר כי “נוכח מצב הדברים והאתגרים הרבים השנה, ראינו לנכון להקל, באופן רטרואקטיבי, על המועדים להגשת אישור ניהול תקין לשנת 2020”.

עוד הובהר ממשרד האוצר כי “ועדת התמיכות רשאיות, בכפוף לפרסום הזמנה נוספת להגשת בקשות תמיכה לתקופה שלא תפחת מ-5 ימי עבודה, לאשר תמיכות למוסדות ציבור אף אם האישור ניהול תקין שלהם התקבל לאחר המועדים הקבועים בסעיף 10 לנוהל ובלבד שלא יותר מאוחר מיום 1 בנובמבר 2020”.

באוצר הבהירו כי שיקול הדעת בנושא זה נתון בידי ועדת התמיכות והיא אינה חייבת לעשות כן בכל מבחן ומבחן. “לטעמנו, על ועדת התמיכות להביא בחשבון בעת פתיחה כאמור את היכולת לטפל בכלל בקשות התמיכה ולאשרן או לדחותן עד לסוף שנת 2020, ואת קיומו או היעדר קיומו של תקציב פנוי לנושא בעת הזו (סוגיית קיומו של תקציב קשורה לשאלה האם התמיכה אושרה במועד זה וכבר חולקה לכלל הגופים או שמא נותר תקציב פנוי שעדיין לא חולק)”.

סגן השר הרב פרוש הודה למנהל אגף בכיר מוסדות תורניים במשרד החינוך מר עמוס צייאדה ולחשבות הכללית במשרד האוצר על היענותם המהירה והתועלתית לטובת רווחתם של לומדי התורה בישיבות ובכוללים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן