המשפיע אסף קוויטלאך ויתפלל בציון הרשב”י על הצריכים ישועה

המשפיע החסידי הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א בשבת התעלות בשכונת נווה יעקב בירושלים, לאחר שבת מרוממת ועילאית קיבלו על עצמם תושבי השכונה, קבלות טובות והמשפיע לקח מהם קוויטלאך והבטיח להתפלל על כל שם ושם באתרא קדישא מירון • אתר 'לדעת' עם כל הפרטים.

המשפיע ר''א בידרמאן שליט''א שבתפרשת עקב בנווה יעקב-ירושלים (4)
לאחר שבת התוועדות בשכונת 'נווה יעקב' בירושלים:

זכתה שכונת ‘נוה יעקב’ בירושלים בשבת האחרונה לאורו של המשפיע החסידי ובנן של קדושים הגה”צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט”א, אשר שבת בעיר לשם ולתפארת וערך את שולחנותיו הטהורים בעיר, בהשתתפות קהל תושבי השכונה. במוצ”ש לקח המשפיע קוויטלאך מאלו שלקחו ע”ע קבלות טובות ויעתיר עבורם באתרא קדישא מירון.


התרגשות רבה אפפה את בני התורה ותושבי נווה יעקב בשב”ק פרשת עקב, כשבמהלכה זכו מאות מבני השכונה להשתתף בשבת התעלות מרכזית. השבת כללה תפילות מרוממות בבתי הכנסת, עונג שבת מרכזי בליל שבת וסעודות שלישית מרכזית במעמד מרנן ורבנן רבני השכונה שליט”א ואלפי תושבי העיר ובני הישיבות, בהתעלות רוחנית מרוממת.

בערב שבת עם הגעתו של הגה”צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט”א לשכונה הגיע לביקור בבית כ”ק הגה”צ גאב”ד לינז שליט”א, מרבני השכונה, אשר ביניהם שוררת ידידות עמוקה מזה שנים.

בין קבלת שבת למעריב נשא המשפיע שליט”א מדברותיו בביהמ”ד “קהילות יעקב”, בליל שבת קודש התקיימה “באטע” אל תוך השעות הקטנות של הלילה בשירה ובהתעלות רבה באולם שע”י ביהמ”ד “קהילות יעקב”, שם נערכה גם הסעודה השלישית המרכזית במעמד מרנן ורבנן רבני השכונה.

בצפרא דשבתא נשא מדברותיו בביהמ”ד ‘קהל חסידים’ כשבין דבריו עורר על גודל מעלת התפילה ועל האיסור החמור של שיחה בשעת התפילה וקריאת התורה
במוצאי שבת תיכף לאחר הבדלה, פצחה התזמורת בקול רם בניגוני שמחה והתעלות, כשהמשפיע עלה על השולחן ובין רגע הלהיב את הקהל כולו ברשפי אש שלהבת, ובין הדברים שנשא ביקש הגה”צ מכל בני התורה שיקבלו על עצמם קבלה טובה לקראת חודש אלול הבעל”ט, להתחזק בלימוד השעה הראשונה של הסדר ברציפות עד למשך ארבעים יום הבעל”ט, וכן אמר שכל מי שיקבל על עצמו את הקבלה שירשום את שמו בפתק והוא יעלה עם זה לאתרא קדישא מירון, ויעתיר עליהם להצלחה בתורה ויראת שמים, אלפי הפתקים חולקו במהירות ותוך זמן קצר כבר החזיק בידו הגה”צ שקית מלאה בפתקאות שבהם רשמו בני הישיבות את שמם ושם אמם והקבלה טובה שקבלו על עצמם.

כמו”כ בעת עריכת הרעוא דרעוין נראו בראש השלחן רבני וחכמי השכונה, ובראשם, כ”ק הגה”צ גאב”ד לינז שליט”א-רב קהילת ‘שארית אברהם’ בשכונה, הרה”ג רבי אהרן דוד ניישטאט שליט”א-רב ביהמ”ד ‘קהל חסידים’ בשכונה, הרה”ג רבי יהושע העשיל זינקובר שליט”א – רב קהילת ‘פינסק קרלין’ בשכונה, הרה”ג רבי יעקב ישראל זילברמן שליט”א – רב קהילת ‘חניכי הישיבות’, הרה”ג רבי צבי וובר שליט”א – מרבני השכונה, חבר בד”ץ ‘שארית ישראל’ ומגדולי תלמידי מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל, ועוד.

תושבי השכונה מלאים הכרת הטוב להנהלת איגוד בני הישבות אשר ארגנה את השבת על הצד הטוב ביותר, ובפרט למארגנים החשובים הרב יעקב שפיגל, והרב יהושע זינקובר, וכן שלוחה התודה והברכה להנהלת המינהל הקהילתי בשכונה, ולנציג החסידי הרב יעקב מאיר חשין הי”ו על המימון של כל השבת, תהיו משכורתם שלמה מן השמים.

צילום: מנחם יצחק בערגער.

 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד מהכותב

דילוג לתוכן