1
1

שס עתרה לבג"צ: תנו החלטה בנושא הוועדות בכנסת

ח"כים בשס מבקשים מבג"צ לתת החלטה בנושא אייוש וועדות הכנסת: אנו מבקשים לחסום את מהלכיה הפוליטיים הציניים של הקואליציה ואת פגיעתם בערכי היסוד של משטרנו החוקתי, בדרך עשיית משפט, ופעולה כרישא לבקשה".

בג"צ. תמונת אילוסטרציה. צילום: לדעת

ש"ס עתרה לבג"צ בבקשה דחופה למתן פסק דין בעתירה שהוגשה בעבר ושבגינה ניתנה החלטת ביניים, לביצוע שינויים בהרכב הוועדות בכנסת, כך שיתנו ייצוג נאות לחברי האופוזיציה.

את העתירה הגיש הבוקר עו"ד אילן בומבך המייצג את ח"כ ארבל ומלכיאלי משס, לצד ח"כים נוספים מהליכוד.

בבקשה נכתב כי בית המשפט מתבקש לתת פסק דין בעתירה, לאחר שחברי הקואליציה בחרו לפעול לרעת העניין.

בעתירה נכתב: "אמש התברר כי אפילו שינוי אחד מהשינויים המוצהרים לא בוצע. השינויים אמורים להיות מובאים לדיון היום. אף שינוי בין שינוי שאינו צריך חקיקה ובין שינוי הצריך חקיקה – אינו כרוך בשינוי הייצוג היחסי באף וועדה מוועדות הכנסת הקבועות, וממילא ההצהרה על אודות אותו מכלול "שינויים", אפילו תתממש במלואה, לא תביא למצב דברים בו הרכבן של ועדות הכנסת הקבועות הוא "מאוזן יותר" באופן "שיבטא באופן ראוי את כוחן היחסי של כל סיעות הכנסת".

אכן, אפילו יוגשמו כל "השינויים" ככתבם וכלשונם, לא יהיה בכך כדי לאיין את הקושי המשפטי שהייעוץ המשפטי לכנסת והמשיב 2 עצמם מצאו במצב הדברים שהונח ביסוד העתירה, עמדה ממנה לא חזר בהודעה.

"בנסיבות אלה, בכל הכבוד, "השינויים בהרכב הוועדות אשר הקואליציה מבקשת לקדם… יביאו לשיפור משמעותי באיזון יחסי הכוחות בין הקואליציה לאופוזיציה".

"ההחלטה לא נקטה כל עמדה באשר להמשך פעילות וועדות הכנסת, בהרכבן הנוכחי, ולא בכדי. הדעת נותנת כי מקום שהוטל ספק בחוקיות פעילותן של ועדות הכנסת בהרכבן הנוכחי, ומלאכת התרת הספק הונחה לפתחו של בית משפט נכבד זה, ועודנה מונחת לפניו – הנהגת הקואליציה תימנע מקידום חקיקה בעלת השלכות ציבוריות ניכרות במסגרתן".

"כך ככלל, כך וודאי שעה שהייעוץ המשפטי עצמו שב ומודיע כי בהרכבן של וועדות הכנסת נפל קושי משפטי וכל שכן מקום שטרם נערכו השינויים אשר. בנסיבות המתוארות, לכל הפחות, הדעת נותנת כי הייעוץ המשפטי של הכנסת יבהירו להנהגת הקואליציה וליו"ר ועדת הכנסת כי מן הראוי להימנע מצעדים כאמור, שעה שהעתירה הנוכחית תלויה ועומדת, לא כל שכן מקום שטרם בוצעו. יתרה מזאת, עיון בהצעת התיקון לחוק הכנסת אשר העתקה צורף להודעה המעדכנת אמש מלמד כי אף הנהגת הקואליציה מכירה היטב בכך שפעילותה עד כה בנושא העתירה נפגמה בפגם היורד לשורש יסודות משטרנו. אולם, בציניות שהדעת אינה סובלת, היא מתכוונת לתקן את הפגם לאחר העברת חוק התקציב, ולא לפניו.

המציאות טפחה על פני הסוברים סברות בדרך הישר. במהלך פגרת הקיץ אחז בוועדות הכנסת בולמוס של פעילות, וחרף זאת – עת לקבל בהן את השינויים המובטחים, לא נמצאה. מנקודת המבט של הקואליציה – נקודת המבט המכוננת על עיקרון אחד ויחיד, עיקרון השרידות הפוליטית בכל מחיר – חקיקת בזק נטולת בקרה ופיקוח, של פרקים רבים בחוק ההסדרים הנושאים חשיבות ציבורית חסרת תקדים (בין השאר, הבטחת יציבות התשואות של קרנות הפנסיה, פרויקט המטרו, ו"ייעול" מערך הכשרות), היא חשובה הרבה יותר מתיקון עיוות פרלמנטרי היורד לשורש המבנה החוקתי, ואפילו שהתחייבות לתיקונו ניתנה לבית המשפט הנכבד, ואפילו שחקיקה במתכונת כה לקויה פוגעת אנושות בעקרונות היסוד של החקיקה".

עוד נכתב בבקשה כי "מסיבה השמורה עימם, בהודעתם אמש "שכחו" המשיבים לציין כי מזה שלושה שבועות, חברי סיעות האופוזיציה אינם רשאים להצביע במרבית וועדות הכנסת. לית מאן דפליג כי מציאות זו מטילה צל כבד על חוקתיות הליך חקיקת התקציב. העובדה שנסיבה זו אינה מטרידה את הנהגת הקואליציה אינה מפתיעה. אולם העובדה שנסיבה זו אינה מדירה שינה מעיני הייעוץ המשפטי של הכנסת, היא מטרידה".

לסיום נכתב: "כאילו לא היה די בכך שהמשיבים קבעו עובדות בשטח עבור העותרים, הנה הם מתיימרים עתה להעמיד עובדות בשטח כתריס, נוכח מה שהם תופסים כפורענות שיפוטית. על רקע זה לא יכולה שלא להישאל השאלה – עד אנה אנו באים ולאן עוד נגיע?! האם אין קץ לציניות? האם לא רק האופוזיציה, אלא אף בית משפט נכבד זה עצמו, הוא, לשיטת הקואליציה חסרת המעצורים הזו, כלי לעשות בו שימוש על לוח המניפולציות הפוליטיות הבלתי תחום שלה? לא רק מעשה נבלה משפטי יש כאן, אלא אף מעשה נבלה חוקתי.

"בולמוס חקיקת התקציב משתלב היטב עם מחדל העמידה בהתחייבות כלפי בית המשפט, שכן שניהם מצביעים על חתירת הקואליציה לנצל את מרוץ הזמן לחקיקת בזק תקציבית, אשר היקפה המתרחב יאמיר את "המחיר הפוליטי" של ההכרעה השיפוטית בעתירה. בדרך זו גוררים המשיבים את בית המשפט הנכבד, אל-כורחו ממש, לקלחת הפוליטית, מתוך הנחה כי ככל שהיעתרות לעתירה תישא השלכות פוליטיות מרחיקות לכת יותר, כן רבים הסיכויים שיימנע מלהיעתר לה. המשיבים, כך ניתן לשער, סמוכים ובטוחים כי נסיגת בית המשפט העליון תוכל להיעשות ללא הדים ציבוריים, שהרי הוו המשפטי להיתלות בו לנסיגה כזו זמין לו, בדמותה של הודעה כי עקב שינוי המצב העובדתי, העתירה איבדה מטעמה. בכך תושלם מזימתה של הנהגת הקואליציה במלואה, והאמצעי הנפסד שננקט בשירותה יגשים את שליחותו; יצירתו של רוב מלאכותי בוועדות הכנסת הקבועות תוכח כאמצעי משפטי קביל להעברתה של חקיקת תקציב מנופחת ודרקונית. זאת אין להתיר".

את הבקשה מסיימים בבקשה מבית המשפט לחסום את מהלכיה הפוליטיים הציניים של הקואליציה ואת פגיעתם בערכי היסוד של משטרנו החוקתי, בדרך עשיית משפט, ופעולה כרישא לבקשה.

 

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן