1

הרה”ר מזהיר: אאלץ להסיר אחריותי ממערך הגיור

הרב הראשי לישראל הגר״ד לאו לראש הממשלה: ״אם יקודם מתווה הגיור ותופסק כהונתו של ראש מערך הגיור, אאלץ להסיר אחריותי מכל הנעשה במערך הגיור״.

2

הרב הראשי לישראל הגר״ד לאו פנה הערב במכתב אל ראש הממשלה נפתלי בנט לאור הכוונה לקדם את מתווה הגיור ולהפסיק את כהונתו של ראש מערך הגיור הרב משה ולר. במכתבו כותב הרב הראשי לראש הממשלה כי ״תפקידו של ראש מערך הגיור הוא ליישם את הנחיותיו ההלכתיות של נשיא בית הדין הגדול. וחובתו של ראש המערך לוודא שמירה על ההנחיות ההלכתיות״.

עוד כותב הרב הראשי כי ״הפסקת כהונתו של מי שמופקד על יישום ההנחיות ההלכתיות היא גדיעת הקשר בין מערך הגיור לרבנות הראשית, ותגרום לניתוק והסרת האחריות ההלכתית על הנעשה במערך הגיור״. הרב הראשי ממשיך וכותב ״לצערי צעד זה הוא חלק מהמגמה המסוכנת של קידום מתווה הגיור שעומד על הפרק בימים אלו. אני חוזר ומדגיש, מתווה הגיור המוצע יגרום לקרע משמעותי בעם ישראל שלא יהיה ניתן לאיחוי.״

״יישום מתווה הגיור המוצע יגרום לפיצול של העם היהודי, שיאלץ להתמודד בעתיד עם השאלה הקשה ״מי הוא יהודי״, עם מי אפשר להתחתן ועם מי ח״ו לא, מצב נורא של שתי מדינות לשני עמים, יהדות מפולגת במקום יהדות מאוחדת.״

בסיום מכתבו מודיע הרב הראשי לראש הממשלה: ״אני מודיע לך בצער רב, כי באם יקודם מתווה הגיור ותופסק כהונתו של ראש מערך הגיור, אאלץ להסיר אחריותי מכל הנעשה במערך הגיור ואפסיק מיידית לאשר את תעודות הגיור הניתנות בו״.

מכתבו המלא של הרב הראשי:

לכבוד

מר נפתלי בנט

ראש הממשלה

השלום והברכה,

הנדון: מערך הגיור הממלכתי במדינת ישראל

מערך הגיור נמצא תחת סמכותו של משרד ראש הממשלה. בתוקף תפקידי כנשיא בית הדין הגדול המופקד על הגיור אני מעורב בכל הנעשה בהליכי הגיור שנערכים במערך הגיור הממלכתי. אני בקשר הדוק עם דייני הגיור ועוקב מידי יום אחר פועלם.

כיום, בראש המערך הזה עומד עו”ד הרב משה ולר, משפטן, מוסמך לכהן כדיין, איש עתיר ניסיון בתחום הגיור. כיהן במשך עשרות שנים כדיין בית הדין לגיור ומצוי ברזי פעילות בתי הדין הללו. הרב ולר מבצע את תפקידו באופן יוצא מן הכלל, במסירות, בעין טובה וברוח נאמנה. אני רואה את הצלחותיו בניהול המערך, יעידו על כך כל מי שקשור למערך הגיור הן האזרחי והן הצבאי.

נודע לי שנתבקשת שלא להמשיך את העסקתו כראש מערך זה, מכיוון שהוא פועל על פי הנחיותיי. זהו בדיוק תפקידו של ראש מערך הגיור – יישום הנחיותיו ההלכתיות של נשיא בית הדין הגדול. הליך הגיור הינו הליך הלכתי וחובתו של הרב ולר כראש המערך לוודא שמירה על ההנחיות ההלכתיות שנקבעו ע”י הרבנים הראשיים לישראל לדורותיהם.

ראשית, אי המשך העסקתו יפגע קשות בתפקוד מערך הגיור. בימים אלו, הוא מוביל בהנחייתי, בין השאר, את הליך הגיור של בני מנשה, של יוצאי אתיופיה וכן הליך גיור של תלמידי בתי ספר ממלכתיים דתיים שעוברים זאת במסגרת לימודיהם.

מעבר לפגיעה בפעילות השוטפת של מערך הגיור, הפסקת כהונתו של מי שמופקד על יישום ההנחיות ההלכתיות היא גדיעת הקשר בין מערך הגיור לרבנות הראשית, ותגרום לניתוק והסרת האחריות ההלכתית על הנעשה במערך הגיור.

לצערי צעד זה הוא חלק מהמגמה המסוכנת של קידום מתווה הגיור שעומד על הפרק בימים אלו. אני חוזר ומדגיש, מתווה הגיור המוצע יגרום לקרע משמעותי בעם ישראל שלא יהיה ניתן לאיחוי. יישום מתווה הגיור המוצע יגרום לפיצול של העם היהודי, שיאלץ להתמודד בעתיד עם השאלה הקשה ״מי הוא יהודי״, עם מי אפשר להתחתן ועם מי ח״ו לא, מצב נורא של שתי מדינות לשני עמים, יהדות מפולגת במקום יהדות מאוחדת.

כראש הממשלה לפניך אתגר גדול ובידך להכריע בסוגיא קשה זו, למנוע ולעצור את ההצעות השונות בתחום הגיור המסכנות את המשך קיומנו כעם אחד בארץ ישראל. ניתוק הקשר בין הרבנות הראשית למערך הגיור ע”י הפסקת כהונתו של מי שמופקד על כך, יחד עם קידום מתווה גיור הרסני יגרום מצב בלתי הפיך ובידך לעצור זאת.

על פי פקודת ההמרה ראש העדה הדתית או מי מטעמו הוא המוסמך לחתום על תעודות הגיור במדינת ישראל, הפסקת כהונתו של ראש מערך הגיור – ידי הארוכה במערך הגיור, תגרום לשיתוק המערך ואי יכולת לתת מענה למועמדים לגיור.

אני מודיע לך בצער רב, כי באם יקודם מתווה הגיור ותופסק כהונתו של ראש מערך הגיור, אאלץ להסיר אחריותי מכל הנעשה במערך הגיור ואפסיק מיידית לאשר את תעודות הגיור הניתנות בו.

בידך למנוע את הדבר!

בכל הכבוד הראוי

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן