1
1

גדו"י: "מי שיתן כשרות בעיר אחרת תיאסר כשרותו"

הוראת גדולי ישראל נגד רפורמות הכשרות והגיורים של מתן כהנא כנגד קדשי הדת, אוסרת על הרבנים לתת כשרות בערים אחרות משום ׳השגת גבול׳ וחורבן מערכת הכשרות בישראל. במכתבם מזהירים: ״ומי שיעשה כן תיאסר כשרותו בכל מקום״.

נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן בקריאה חריגה אליה הצטרפו מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי מרן הגרי״ג אדלשטיין ומרן הגר״ש בעדני אל רבני הערים נותני הכשרות נגד כוונת השר כהנא לאפשר לרבני ערים לתת כשרות בערים אחרות, רפורמה שנכנסה לתוקפה הבוקר.

גדולי הדור במכתבם מגדירים זאת כ״הרס וחורבן בחומות הכשרות וקדושתה, וכל מאוויים הוא להטיל מחלוקת בין רבני ישראל בכך שמבקשים להתיר לרבנים אחרים ליתן כשרות שלא במקום מושבם ולגרום לקנאה ותחרות האחד מול רעהו, וזהו הרס גמור לכל מערכת הכשרות בארה"ק וסופה מי ישורנו״.

גם בנושא הגיורים מתבטאים גדולי ישראל בחריפות ומגדירים את שרי הממשלה והעומדים בראשה *״מחריבי הדת אשר קמו ברשע להתעולל ומנסים לעקר את יסודות הדת בארץ ישראל להתיר גיורים למאות אלפי גויים נגד דרך התוה"ק לפגוע בכרם בית ישראל ובקדושת היוחסין ע"י התבוללות קשה ונוראה שאחריתה עדי אובד״. *

בהוראה ברורה וחריגה מזהירים גדולי הדור על כך וכותבים: ״הננו לגלות דעתנו דעת תורה שלא לשתף עמם פעולה כלל הן בעניין הגיורים רח"ל והן בענייני הכשרות ואל יהין רב מלתת כשרות שלא במקום מושבו כמרא דאתרא וחלילה לו מלהשיג גבול רעהו ליתן כשרות בעיר אחרת בשום צורה ואופן ושארית ישראל לא יעשו עוולה, ועל הרבנים שליט"א לחזק ולהדר הכשרות במקום מושבם אליבא דהלכתא ללא סייג וללא מורא, והפורשים מקהל ה' ועוברי רצונו ה"י תיאסר כשרותם בכל דוכתא שכן עדות היא בכך שרצונם להשגת גבול והרס הכשרות גרידא״.

למכתבו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן הצטרפו מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי, מרן ראש הישיבה הגרי״ג אדלשטיין, וחבר מועצת חכמי התורה מרן הגר״ש בעדני.

 

לשון המכתב:

קריאת קודש

אל רבני ישראל די בכל אתר ובכללם רבני הערים, רבנים אזוריים, רבני השכונות ולכלל הרבנים שליט"א נותני הכשרות ה' עליהם יחי'.

הנה בעווה"ר 'מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים' על אשר קמו מחריבי הדת ברשע להתעולל ומנסים לעקר את יסודות הדת בארץ ישראל להתיר גיורים למאות אלפי גויים נגד דרך התוה"ק לפגוע בכרם בית ישראל ובקדושת היוחסין ע"י התבוללות קשה ונוראה שאחריתה עדי אובד, ומבקשים לעקור ולהפקיע את הכשרות מידיהם הנאמנות של הרבנים המוסמכים בכך ולתיתה בידיים זרות, דבר שעלול לזרוע הרס וחורבן בחומות הכשרות וקדושתה. ולא זו אף זו אלא שכל מאוויים הוא להטיל מחלוקת בין רבני ישראל בכך שמבקשים להתיר לרבנים אחרים ליתן כשרות שלא במקום מושבם ולגרום לקנאה ותחרות האחד מול רעהו שבמקום שהוסרה הכשרות ע"י המרא דאתרא מטעמים הלכתיים יבוא האחר ויתן כשרות לאותו המקום, וזהו הרס גמור לכל מערכת הכשרות בארה"ק וסופה מי ישורנו.

על כן, הננו לגלות דעתנו דעת תורה שלא לשתף עמם פעולה כלל הן בעניין הגיורים רח"ל והן בענייני הכשרות ואל יהין רב מלתת כשרות שלא במקום מושבו כמרא דאתרא וחלילה לו מלהשיג גבול רעהו ליתן כשרות בעיר אחרת בשום צורה ואופן ושארית ישראל לא יעשו עוולה, ועל הרבנים שליט"א לחזק ולהדר הכשרות במקום מושבם אליבא דהלכתא ללא סייג וללא מורא, והפורשים מקהל ה' ועוברי רצונו ה"י תיאסר כשרותם בכל דוכתא שכן עדות היא בכך שרצונם להשגת גבול והרס הכשרות גרידא. ודווקא בתקופה קשה זו לעם ישראל עלינו למנוע קטרוג ולעורר בתפילה להשי"ת שיהא זה 'סוף וקץ לכל צרותנו תחילה וראש לפדיון נפשנו' ונזכה בקרוב לגאולה השלמה בבניין בית המקדש בב"א.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן