מעמד כבוד התורה בישיבה לצעירים ‘יחל ישראל’ ברמת ויז’ניץ

ביום שלישי י"ב מנ"א התקיים בעיה"ק צפת מעמד אדיר לכבוד התורה ולומדיה • המעמד התקיים ברוב פאר והדר באולמי ישיבת אלקבץ בהשתתפות תלמידי הישיבה, הצוות הרוחני ובראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א • צילום: מערכת 'קול ברמה'.

מעמד כבוד התורה בישיבה לצעירים 'יחל ישראל' ברמת ויז'ניץ (14)
כִּתְרָהּ שֶׁל תּוֹרָה:

כ”ק מרן אדמו”ר מסערט ויז’ניץ שליט”א השוהה בימים אלו למנוחה במעונו שבהר כנען בצפת, הופיע בהדרו לכבד ולהוקיר את מאמצי הבחורים אשר שמם הטוב הולך לפניהם בתורה ובעבודת השי”ת והשתתף במעמד כבוד התורה של שמחת סיום מסכת גיטין.

 

סביב שלחנות ערוכים בטוב טעם ולצלילי תזמורת הסבו הקהל לסעודת המצוה בתחושה מרוממת וברגשי שבח והודיה שזכינו להגיע ליום הזה לראות ברכה בעמלינו כאשר זכו תלמידי הישיבה לעמוד בכור המבחן על כל מסכת גיטין גפ”ת אשר נלמדה בשנה זו, וכן על המסכתות ב”מ וקידושין שנלמדו בשנים קודמות בהצלחה מרובה לאחר חזרות רבות יומם ולילה, במעמד זה הובעה ההערכה מיוחדת לתלמידים החשובים שנבחנו כמדי שבוע בשבוע על החומר שנלמד בשנים קודמות ע”י חזרות נוספות בשעות בין הסדרים במסגרת ארגון גבורי החיל אור שרגא – ע”ש ולע”נ הרה”ח רבי שרגא רוזנברג ז”ל.

את המעמד הנחה בטוב טעם ודעת הרה”ג רבי שמואל נתן רוטנר שליט”א ר”מ בישיבה, אשר הביע את ההתרגשות הגדולה לראות את הצלחת הבחורים אשר שמם הטוב הולך לפניהם. לאחר סיום מסכת גיטין פצחו הקהל ברקידה של שמחה שעה ארוכה בשבח והודיה – אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.

הרה”ג רבי פנחס פרידמן שליט”א ר”מ בישיבה אשר ניהל את מסגרות הלימוד המיוחדות והבחינות על מסכתות קודמות, הזמין את הבחורים המצטיינים לקבל ספרים יקרי ערך נדבת משפ’ רוזנברג, העומדים לימין הישיבה מדי חודש בחודשו מתוך מסירות להגדיל תורה ולהאדירה.

כמו”כ, נשא דברים בשם המשפחה הרב יאיר ורטהיימר הי”ו אשר הביע את הערכתו המיוחדת לצעירי הצאן המשקיעים ומראים ידיעותיהם בחומר הנלמד לשם ולתפארת.

בהתרגשות רבה קיבלו הנוכחים את פני כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א בהגיעו למעמד, האדמו”ר התיישב על בימת הכבוד ועודד בעוז את השירה האדירה, מה נאה היה המחזה לראות את האדמו”ר כשפניו קורנות מאושר והנאה אל מול פני תלמידיו אשר הכרת פניהם ענתה בהם כי זרע ברך ה’ המה, בחורי הישיבה המשיכו לרקוד שעה ארוכה בשמחה רבה אל מול פני הקודש כאשר האדמו”ר מעודד את השירה ברוב עוז ותעצומות.

משגיח הישיבה הרה”ג רבי אברהם מנדלוביץ שליט”א קיבל את פני כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א אשר זוכה לראות פירות בעמלו ותלמידיו הולכים בדרך הזהב שמורה לנו בכל עת דבקות בתורה מתוך יראת שמים טהורה

לאחמ”כ שרו הבחורים ברוב רגש לחן מיוחד מאת המג”ש הרה”ג רבי שמעון קופל שליט”א על המילים ‘ותחזק התקשרותינו באהבה אליך’. לאחמ”כ נשא כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א מדברות קדשו ושיבח את הבחורים על לימוד התורה שלהם והתנהגותם, וכן דברי הדרכה ללימוד התוה”ק בכל עת תוך עמידה איתנה מול כל נסיון. בשלב זה נקראו בזה אחר זה מספר בחורים שעמדו למבחן על המסכתא שנלמדה השנה וכן על מסכתות משנים קודמות, כאשר הכל מביטים ומשתאים לנוכח ידיעותיהם המחכימות בכל נבכי המסכתות בבהירות נפלאה תוך ציון מדויק של הדף והשורה שהדברים מופיעים.

כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א בירך על היין ואיחל לחיים לכל הנוכחים. ולאחמ”כ זכו הבחורים לעבור אל מול פני הקודש לקבל תעודה מהודרת על הצלחתם במבחן הכללי על מסכת גיטין.

בהמשך הגישו הבחורים לכ”ק מרן אדמו”ר שליט”א מתנה מיוחדת מתלמידי הישיבה סך 79,572 דפי גמ’ מסכת גיטין שנלמדו ע”י בחורי החמד בחזרות רבות בשעות הסדרים ובבין הסדרים ששולב בעיצוב פירות מרשים בבחי’ “מנחת ביכורים”, כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א הביע את הנאתו והתרגשותו המרובה וחילק מהפירות לכל אחד מהנוכחים באופן אישי במשך שעה ארוכה ובכך ביקש להביע הערכתו ללומדי התורה.

לסיום קם האדמו”ר לריקוד נלהב ובידיו עודד השירה ביתר שאת שעה ארוכה, כשלאחר מכן נפרד מהתלמידים בברכות לרוב. בחורי הישיבה ליוו את האדמו”ר בשירה וזמרה לאורך ימים ושנות חיים, כשלאחמ”כ שעה ארוכה המשיכו בריקודים נלהבים בשבח והודיה על הזכייה הגדולה שנפלה בחלקם.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן