מעמד נשגב בפתיחת ישיבת ‘תורת שלמה’ – זוועהיל

בהתכנסות רוויית רגשי הוד התקיים ביום שלישי בערב מעמד נשגב של פתיחת שערי הישיבה גדולה החסידית "תורת שלמה" – זוועהיל בראשות כ"ק אדמו"ר מזוועהיל שליט"א ובהשתתפות רבנים, אנשי מעשה וקהל רב.

מעמד נשגב בפתיחת ישיבת 'תורת שלמה' – זוועהיל (8)
ישיבה גדולה חסידית חדשה בירושלים:

הצלחתה המפתיעה של הישיבה קטנה שנפתחה אך לפני שש שנים וכבר לומדים בה כמאה תלמידים הביאה לדרישה של הורי התלמידים שבניהם ימשיכו במסגרת חינוכית מוצלחת זו, וכבר בשנתה הראשונה עם פתיחתה זכתה לרישום וביקוש מכובד לישיבה הגדולה.

המעמד המיוחד שנערך בהיכל הישיבה ברח’ שמואל הנביא 73 נפתח בדבריו הנרגשים של הרה”ג רבי שלמה גולדמן בנו הגדול של כ”ק אדמו”ר שליט”א שציין את הזכות אבות המיוחדת החופפת את המקום הקדוש הזה, כאשר מיטב המחנכים ומצוייני הבחורים מהווים את היסוד החזק של הקמת מגדל האור התורני החשוב.

בקשב רב נשמעו דבריו הנרגשים היוצאים מהלב של אחד התלמידים הותיקים המקורבים והמיוחדים ביותר של כ”ק מרן בעל ה”יקרא דמלכא” מזוועהיל זי”ע, הגאון רבי זושא הורביץ שליט”א רב קהילות החסידית באלעד שהתבטא שאינו יכול להסתיר התרגשותו משגב המעמד ואשר בדמעות התרפק על אותה תקופת זוהר בה זכה להתחנך בישיבה תחת צל כנפי האדמו”ר מוהר”מ זצוק”ל, שהתמסר אישית לכל תלמיד ותלמיד בכל מקצועות התורה והיווה דוגמא אישית בכל הליכותיו, ועתה זכינו ששאיפתו הטהורה מתמלאת ומתגשמת ביתר שאת וביתר עז בראשות נאמן ביתו וממשיך דרכו כ”ק אדמו”ר שליט”א בדרך המיוחדת והמקורית לבית זוועהיל המעטירה.

להלן ציין את שמה של הישיבה “תורת שלמה” הנקראת על אותו צדיק וקדוש רבי שלמה מזוועהיל אשר עיה”ק ירושלים התברכה בו והשפעתו ניכרת עד עתה בצדקותו ובמעשיו לכלל ולפרט ובהקמת תורה וטהרה, והביע את שמחתו וברכתו על פריחת המקום מעבר למשוער בכמות ובאיכות תוך התגברות על כל המכשולים והקשיים.

ר”מ הישיבה הרה”ג ר’ אפרים רוזנטל שליט”א נשא דברים בענין השאיפות המצופות מכל תלמיד של שבתי בבית ד’ כל ימי חיי, בדרכי וברמת הלימוד והרצונות להתעלות בתורה בבחי’ אחת שאלתי מאת ד’ ורק אותה אבקש, וציין בסיפוק את האיכות המיוחדת של התלמידים הראשונים בעלי כשרונות מבורכים אשר בזכותם מנבאים לישיבה עתיד מזהיר בעולם הישיבות.

לאחר ניגון שירי התעוררות נשמע משאו המיוחד של כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א, אשר יחד עם שמחתו הגדולה מפתיחת הישיבה בס”ד ומהצלחת הישיבה קטנה עד עתה, הביע את גודל האחריות המוטלת מהמשימה הקשה של הצלחה המתבקשת לחינוך עקבי ברוח ישראל סבא של דור העתיד, בפרט כאשר נגד עיניו עומדים דמות דיוקנם של האבוה”ק אשר הישיבה הק’ היתה משאת נפשם במיוחד בדורנו ונסיונותיו הקשים.

להלן הביא מדברי בעל ה’יקרא דמלכא’ מפר’ השבוע בענין שום תשים עליך מלך, על החובה שכאו”א ימליך ע”ע מלך השולט על כל פעולותיו ובכך להתכונן ליום הגדול של אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, ומאן מלכי רבנן אלו תלמידי הישיבה הק’ אשר עליהם נאמר בי מלכים ימלוכו, עדי נזכה למלכותו בכל משלה, בסיום דבריו אודות פי’ על הפ’ גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך אשר כל תלמיד הוא אות קדושה בתורה הזקוקה לשלימות בס”ת הביע דברי ברכה שמי ששיכן שמו של אותו צדיק על הבית הגדול הזה יזכו לעלות ולהתגדל בתורה קדושה וטהרה לשם ולתפארת.

לפני סיום המעמד בניגון המעורר רחמים של ראש השושלת המגיד הק’ מזלאטשוב זי”ע הודה הגר”ש גולדמן העומד בראש הצוות הרוחני למשגיח הישיבה הגרח”מ זיידה שליט”א ולאחיו הרה”ג רבי יעקב לייב זיידה שליט”א אשר בחכמה ובתבונה ובמסירות נאמנה הביאו את הישיבה עד הלום, ולכל הצוות הגשמי המסור אשר זכות התורה והצדיקים הק’ תגן עליהם.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד מהכותב

דילוג לתוכן