רפורמת לוין: האמון במערכת המשפט לשפל – הגיע הזמן לפעול

שר המשפטים הנכנס ח"כ יריב לוין, הציג הערב את השלב הראשון ברפורמת המשפט. בין המהלכים: שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים; הסדרת פסילת חוקים ופסיקת התגברות; פסילת עילת הסבירות להחלטת השופטים ושינוי מעמד היועמ"שים.

שר המשפטים הנכנס ח”כ יריב לוין, הציג הערב את השלב הראשון ברפורמת המשפט. בין המהלכים: שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים; הסדרת פסילת חוקים ופסיקת התגברות; פסילת עילת הסבירות להחלטת השופטים ושינוי מעמד היועמ”שים.

בתחילת נאומו התייחס השר לוין לרפורמה המדוברת כשאמר כי המהפכה החוקתית וההתערבות הגדלה של מערכת המשפט דרדרו את האמון במערכת המשפט לשלפל מסוכן, והביאו לאובדן המשילות ופגיעה בדמוקרטיה. “אנחנו הולכים לקלפי, מצביעים, בוחרים אבל פעם אחר פעם אנשים שלא בחרנו, הם אלו שמחליטים עבורנו. ציבורים רבים נושאים עיניהם למערכת המשפט ולא שומעים בה את קולם, זו לא דמוקרטיה”.

לוין אמר כי הוא עוסק בנושא הזה למעלה מ-20 שנה. “אני התרעתי במהלכן וגיבשתי רפורמה, הסיכונים מפניהם התרעתי התממשו, ולכן הגיע הזמן לפעול”.

“אני משיק היום את שלב הראשון של רפורמת המשילות וחיזוק הדמוקרטיה. “השבת האמון והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון. נדון כאן בכנסת ברפורמה, בהרחבה ובאופן מעמיק. תשמענה דעותיהם של כלל החכים מכל הסיעות ושל אנשי מערכת המשפט ושל אנשים מתחומים שונים”.

את הצגת הרפורמה פתח לוין במה שהגדיר השלב הראשון שנועדו לטפל בנקודות הדחופות ביותר:

שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים – לא עוד מצב בו השופטים בוחרים עצמם בחדרי חדרי ובלי פרוטקול. יהיה ייצוג שווה לכל השלושה, יהיה שיקוף מלא באמצעות דיון פומבי למועמדים לעליון, הסדרת פסילת חוקים ופסיקת התגברות. לא עוד דיון בחוקי יסוד, לא עוד פסילה של חוקי הכנסת ללא הסמכה. בית המשפט יפעל מכוח חוקי היסוד ולא ימצא מעליהם. תתאפשר פסילת חוקים בהרכב מלא וברוב מיוחד. לא תיהיה התגברות של אותה כנסת במקרה שבית המשפט פסל חוק פה אחד.

עילת הסבירות – לא עוד פסילת החלטות של הממשלה בתירוץ של חוסר סבירות בעיני השופט. ביטול עילת הסבירות והחזרת יכולת ההחלטה לממשלה הנבחרת. אין דבר כזה עילת הסבירות

היועמ”שים –  לא עוד כפיפות של הממשלה לדרג לא נבחר, היועצים המשפטיים כשמם כן הם. יועצים ולא מחליטים. כשהם מייצגים את הממשלה הם צריכים לייצג את הממשל הולא את עמדתם הפרטית.

הרפורמה שאני מביא תחזק את מערכת המשפט ותשיב את אמון הציבור בה. היא תשיב את הסדר על כנו היא תאפשר למחוקקים לחוקק לממשלה למששלול ליועצים לייעץ, ולשופטים לשפוט.

כשנשאל על סיבת העיתוי לערב הדיון בנושא דרעי, השיב ואמר: “תמיד יכולים להגיד על העיתוי, שבוע הבא היו אמורים שזה אחרי בית המשפט של דרעי. זה לא קשור לתיק ספציפי. זו רפורמה הכרחית שהיו צריכים לעשות אותה מזמן”.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן