בית שמש: מעמד ה”חומש סעודה” בתלמוד תורה ברסלב

ברוב פאר והדר התקיים השבוע בבית הכנסת הגדול דחסידי ברסלב "נחלת חן" בעיר בית שמש מעמד ה"חומש סעודה" האדיר לתלמידי כתות א' בתלמוד תורה ברסלב, בו נטלו חלק זקני וחשובי משפיעי ברסלב, רבני העיר בית שמש והורי וסבי התלמידים הנמנים על סלתה ושמנה של זקני וותיקי חסידי ברסלב בארה"ק • צילום: הרב ברוך אוביץ.

בית שמש מעמד החומש סעודה בתלמוד תורה ברסלב (32)

ברוב פאר והדר התקיים השבוע בבית הכנסת הגדול דחסידי ברסלב “נחלת חן” בעיר בית שמש מעמד ה”חומש סעודה” האדיר לתלמידי כתות א’ בתלמוד תורה ברסלב, בו נטלו חלק זקני וחשובי משפיעי ברסלב, רבני העיר בית שמש והורי וסבי התלמידים הנמנים על סלתה ושמנה של זקני וותיקי חסידי ברסלב בארה”ק.

בלטו בהשתתפותם לכבודה של התחלת לימוד התורה הק’: המרא דאתרא הגה”צ רבי  יהושע רוזנברגר שליט”א, הגאון רבי נתן קופשיץ שליט”א, הרה”ג רבי נפתלי צבי רוטנברג שליט”א, הרה”ג רבי מאיר הלר שליט”א, הרה”ג רבי קלמן ווייס שליט”א , הרה”ג רבי שמעון אנשין שליט”א, הרה”ג רבי צבי ליברמנש שליט”א, הרה”ג רבי ישכר דב פרנקל שליט”א מו”צ העדה”ח ור”מ במוסדות.

כמו”כ השתתפו חשובי זקני אנ”ש אשר זכו שנכדיהם היקרים נמנים על “חתני החומש”, הגה”ח רבי משה קרמר שליט”א – נשיא הת”ת, הרה”ח רבי אלימלך הכהן זילביגער שליט”א הרה”ח רבי צבי חשין שליט”א הרה”ח רבי שמעון טייכנר שליט”א, הרה”ח רבי יצחק אנשין שליט”א, הרה”ח רבי בנימין ווייצהנדלר שליט”א ממייסדי וממנהלי הקהילה הק’ בבית שמש וכן הרה”ח רבי נחמן ישראל טורץ שליט”א רו”מ תורה תמימה בעירנו

כאשר לראשונה החלו תלמידי כתה א’ ללמוד את החומש, עברו הילדים בשורה להתברך מפי נשיא המוסדות שליט”א וקיבלו מידיו את ה”חומש” ברגשי קודש ושמחת התורה, בסיום המעמד רקדו התלמידים בשמחה של מצווה, על כתפי הוריהם כאשר בתווך רוקדים זקיניהם החשובים שליט”א

יש לציין את מסירותם של מנהלי המוסדות ה”ה הרה”ח יהודה פיליפ הי”ו והרה”ח יואל פוקס הי”ו אשר יום ולילה לא ישבותו כדי לבסס ולהרחיב ולפאר את המוסדות, וזכו ב”ה להגיע עד הנה שהם נמצאים בראש רשימת מוסדות חסידי ברסלב בעולם כולו כאשר הת”ת מכיל תחת כנפיו כחמש מאות ילדי חמד בלי עין הרע, כתה א’ בלבד מונה כשישים ילדי חן אשר שם רביה”ק נקרא עליהם.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד מהכותב

דילוג לתוכן