היועמשית לנתניהו: “פעולתך בלתי חוקית ונגועה בניגוד עניינים”

היועצת המשפטית לממשלה יצאה נגד נתניהו ושלחה לו מכתב בו הבהירה כי דבריו אמש על הרפורמה במערכת המשפט ותחילת טיפולו בנושא, הינה הפרה של פסיקת בג"צ, ומהלכיו אינם חוקקים והינם בניגוד עניינים.

נתניהו

היועצת המשפטית לממשלה שלחה הבוקר (שישי) מכתב לראש הממשלה נתניהו, בו הבהירה לו כי דבריו אמש על כוונתו לפעול בנושא הרפורמה המשפטית הינה בלתי חוקית. במכתבה כתבה בהרב-מיארה כי בדבריך אמש הפרת את פסיקת בג”צ לפיה בהיותך נאשם בפלילי, עליך להימנע מנקיטת פעולות שמעוררות חשש סביר לקיומו של ניגוד עניינים בין האינטרסים האישיים הנוגעים להליך הפלילי לבין תפקידך כראש הממשלה.

עוד כותבת היועצת המשפטית כי במכתבה לפני כחודש וחצי, הנחיתי כי יישום המגבלות הקבועות בפסקי הדין ביחס ליוזמות העומדות על הפרק הנוגעות למערכת המשפט מוביל למסקנה כי עליך להימנע מעיסוק ישיר או עקיף ביוזמות אלו במסגרת תפקידך כראש הממשלה.

היועמשית בהמשך מכתבה מבהירה לראש הממשלה כי האמור במכתבך מחייב אותך ותיקון החקיקה בעניין הנבצרות אינו פוטר אותך מחובה זו. עוד היא כותבת: “אמש הודעת ברבים כי בכוונתך להפר את פסיקת בית המשפט העליו ולפעול בניגוד לחוות הדעת שמחייבת אותך לפי פסיקה זו. המצב המשפטי הוא ברור: עליך להימנע מכל עיסוק ביוזמות לשינויים במערכת המשפט, לרבות בהרכב הוועדה לבחירת הושפטים, שכן עיסוק בהן הוא פעולה בניגוד עניינים. הצהרתך אמש וכל פעולה שתבוצע על ידך בניגוד לאמור היא בלתי חוקית ונגועה בניגוד עניינים.

מסביבת ראש הממשלה נתניהו נמסר כי “כל אדם בר דעת מבין שבעת הזאת של משבר לאומי בעל השלכות פנימיות וחיצוניות למדינת ישראל, ראש הממשלה חייב לפעול כדי לנסות להביא להסכמה לאומית רחבה ככל האפשר, למניעת אלימות ולהבטחת החוק והסדר והתפקוד השוטף של המדינה. ראש הממשלה נתניהו לא הפר שום פסיקה של בית המשפט העליון ושום הסדר ניגוד עניינים”.

עוד אמרו כי “להודעת ראש הממשלה אתמול אין שום השלכה על ענייניו האישיים. ממילא, ראש הממשלה נתניהו כבר הודיע לבית המשפט העליון, שאף שופט חדש שיבחר על ידי הועדה לבחירת שופטים לא יטפל במישרין או בעקיפין בענייניו של ראש הממשלה”.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן