לקראת ל”ג בעומר – הרהורי נוגה

הלב גועש והומה ברגשות מעורבים של שמחה מהולה בעצב, כאשר מצד אחד שמחים אנו יחד עם כל כלל ישראל, ומאידך, הכאב והשבר עדיין מפעפע בעומק הלב פנימה, בהעלותינו את זכרון מ"ה הרוגי האסון במירון.

לקראת ל"ג בעומר – הרהורי נוגה

עומדים אנו יומיים לפני יום הגדול – יומא דהילולא קדישא של התנא האלוקי רשב”י, לבם של אלפי רבבות ישראל בכל מקום שהם מוצפים בתחושת התעלות, כל נפש מישראל הומיה ועורגת בכיסופים לחסות בצילו של רשב”י ולהשתתף מקרוב ומרחוק בשמחת רשב”י, ולהנות מזוהר אש הקדושה הקורנת ביום גדול ונשגב זה.

הלב גועש והומה ברגשות מעורבים של שמחה מהולה בעצב, כאשר מצד אחד שמחים אנו יחד עם כל כלל ישראל כאחד, בשמחה הגדולה והמרוממת השוררת ביום הגדול והנעלה, במקום קדוש ונורא זה, שעיני כל ישראל נשואות לשפע הישועות הנשפכים כמעיין נובע לכלל ולפרט בכל הנצרך ברוחניות ובגשמיות, ובוודאי כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק וימליץ טוב לכאו”א המשתתף בשמחתו.

ומאידך, הכאב והשבר עדיין מפעפע בעומק הלב פנימה, בהעלותינו את זכרון מ”ה הרוגי האסון במירון עת עלתה נשמתם בטהרה ובקדושה משולשת – יומא דהילולא קדישא של רשב”י, באתרא קדישא מירון, ובעת רצון וקדוש לאחר הזדככותם בתפילה ושמחה דקדושה וקבלת עול מלכות שמים במעמד קודש יחד עם אלפי בני ישראל.

רק בקושי שנתיים עברו מאז האסון הנורא שפקד אותנו, לדאבונינו כל אחד ואחד מבני המשפחות חווה טרגדיה אישית באובדן בן משפחתו יקירו באשר הוא, אם זה משפחה שאיבדה בפתע פתאום את משענתה ראש המשפחה – אבא אוהב ובעל יקר, שהותירו אלמנה ויתומים רכים שבורים ורצוצים. ואם זה משפחה יקרה שבנם יקירם ומחמד לבם שעדיו לגדולות היתה עלה למרומים, ומצפים לגואל כדי שיוכלו שוב לראותו ולחבקו באהבת אם ואם, וכך כל אחד ואחד עם אובדנו וכאבו הפרטי – חמיו וחמותו של המנוח שקשורים היו בלו”נ לחתנם החשוב, אח אהוב, גיס או שכן קרוב , היתה זו אבידה אישית נוראה לכל אחד מהם באשר הם. ואנו כבני אנוש אין בכוחנו הדל לנחמם כראוי, ורק הבורא ית”ש ברחמיו העצומים יחזק וירפא את מכאובם ושברונם, עדי ביאת גואלנו משיחנו בקרוב ובמהרה.

אך יחד עם זה, היה זה אסון של כל כלל ישראל, כאשר כל אחד ואחד אשר בשם ישראל יכונה, נצבט לבו בכאב ובצער עמוק בשמעו על האסון הנורא, ויחד כל בית ישראל השתתפו באבלם הכבד של המשפחות כמשפחה אחת מורחבת, כל אחד חש והרגיש כאילו היה זה אסונו האישי על כל המשתמע מכך, תחושת קדרות נכאים ויגון ירדה לעולם באותה שעה בה השמחה נהפכה לתוגה, הגדרה אחת קולעת ניתן לייחס לטרגדיה הנוראה – אסון עולמי של כלל ישראל כולו על כל גווניו ועדותיו, כאשר מתוך השבר הנורא נוכחנו גם על אישיותם של מ”ה הנפטרים ז”ל שעלו בסערה השמימה, שיחדיו היוו חוליה אחת מתוך שרשרת שלימה של כל זרמי הקשת של היהדות בעולם כולו.

ובעמדינו עתה לאחר שנתיים ימים של האסון הטראגי, לקראת יום הקדוש, שלשמחתינו, השמחה הרוממה מתחדשת השנה כבימים ימימה, לאור היוזמה המבורכת והארגון הנפלא של העוסקים בצרכי ציבור באמונה, יום ולילה לא ישבותו על מנת שכל עם ישראל יוכלו לשמוח  ולהשתתף בלב שמח ובנפש חפיצה בשמחת רשב”י יחד בלב אחד, ה”ה השר לירושלים ומסורת ישראל הרב מאיר פרוש שליט”א ביחד עם יד ימינו הפרוייקטור הרב יוסף דייטש הי”ו יחד עם כל הצוות המופלא המסור, העושים לילות כימים להצלחת ההילולא, חובה עלינו להתאחד כולנו כאחד בראש ובראשונה להכיר טובה על פעלם המבורך על כל פרט ופרט לרווחת הכלל והפרט, למען יוכלו להשתתף בתפילה בשמחה ובבטחה. וכמובן חובה גדולה מוטלת על כל יחיד ויחיד לשמור על כבוד הזולת במשך כל זמן שהותו בהילולא הגדולה, בשמירה על הבטיחות כראוי ובודאי לא לדחוף חלילה האחד את חבירו, ולהימנע מצפיפות מיותרת, ולהתרחק מכל התקהלות צפופה וכיוצ”ב, ואדרבה כל אחד ישתדל לוותר לזולתו באהבת חברים בשמחה ובנחת, כראוי וכיאה למי שרשב”י הזמינו לשמחתו, ועי”כ תתרבה השמחה בשלימות וכל אחד ואחד יוכל לחזור לביתו בשלום ובבטחה.

וההזדמנות ראויה היא להודות מקרב לב בהכרת הטוב מיוחדת מעומק הלב לכל העוסקים במסי”נ במלאכת הקודש, ובראשם הרב מאיר פרוש והרב יוסף דייטש, יחד עם עוזריו הנאמנים כ”א בשמו הטוב יבורך ומעליהם הרב שמעון הלחמי הי”ו, על ההתחשבות המיוחדת  במסירות ובנאמנות ביחס חם ומלבב לכל אחד מבני משפחות הנספים על כל צעד ושעל והקדישו את מירב כוחם ומרצם בהשתדלות ובמאמצים מרובים לרווחת המשפחות בכללות ובפרטות לכל אחד באופן אישי, ברגישות יתירה ובנחישות מופלאה, על מנת שגם הם יוכלו להשתתף בשמחת הלב בשלימות, למרות הסיטואציה והנסיבות הרגישות, ואף הגדילו והוסיפו לערוך השנה אירוע הנצחה מיוחד עבור כל בני המשפחות מעמד מפואר ומושלם ביותר, בעל אופי המתאים לרוח בני המשפחות, עשיר בתוכן רוחני ובדברי חיזוק וסיום משניות, בתוספת שירה ברוח חסידית ע”י בעלי מנגנים ידועי שם, אירוע אשר ייחרת וייזכר בלבם לאורך זמן, וינציח את זכרונם של יקיריהם ז”ל במעמד נעלה ומרומם מאוד. ואמרתם: כה לחי..

יחד עם כל בית ישראל כולנו נייחל בתפילה לבורא כל עולמים שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, אך ששון ושמחה ישמע בבתי כל ישראל, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ויגזור עלינו גזירות טובות, בזכות אדוננו בר יוחאי…

משפחת מ”ה קדושי מירון

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן