1

הגר”י זילברשטיין: אין מניעה לנסוע ברכבת הקלה

האם מותר לנסוע ברכבת הקלה שהחלה לפעול בימים האחרונים, או שמא בשל בנייתה במהלך שבתות, חל איסור. בפסק הלכה שהוציא הגר"י זילברשטיין שליט"א, הוא פוסק כי מותרת הנסיעה. 

הגר"י זילברשטיין: אין מניעה לנסוע ברכבת הקלה

האם מותר לנסוע ברכבת הקלה שהחלה לפעול בימים האחרונים, או שמא בשל בנייתה במהלך שבתות, חל איסור. בפסק הלכה שהוציא הגר”י זילברשטיין שליט”א, הוא פוסק כי מותרת הנסיעה.

בקו ‘שיח יצחק’ מתורתו של מרן שליט”א, הובא כי כבר בחודש תשרי תשע”ח, כשאחזו עוד בתחילת עבודת החפירות עבור הרכבת הקלה, נשאל מרן שליט”א בשאלה זו, מה יהיה כשבניית הרכבת הקלה תסתיים, האם יהיה מותר לנסוע בה או לא מאחר והבניה הייתה בשבת, מרן שליט”א הרחיב בתשובה שנדפסה בקובץ ‘ווי העמודים וחשוקיהם’ בפרטי ושרשי סוגיא זו ובשיטות הפוסקים, בסופו של דבר הביא בשם מרן הגאון רבי ניסים קרליץ זצ”ל (חוט שני שבת ח”א פרק כב סעיף טו) שדן מה ההיתר להשתמש בגשר שבנו אותו במזיד בשבת, וכתב שיתכן שאין אדם יכול לאסור את הקרקע המיועדת לשימוש הציבור. אך שם סיים שאפילו אם ימצא היתר הרי יש בזה חילול השם ולכן סיים שראוי ליראי ה’ להמנע מלנסוע על פסים כאלו שנעשו תוך חילול שבת בפרהסיא.

כעת שהשאלה נהייתה מעשית ואקטואלית במיוחד, וכמעט בגדר ‘גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה’ שכן השימוש ברכבת הקלה מיקל מאד למשתמשים בתח”צ במרכז הארץ, התפרסם בקו ‘שיח יצחק’ הקלטה בה נשמע נכדו של עמוד ההוראה הרב חיים מלין שליט”א מציע את השאלה מחדש קמיה מרן שליט”א, מצו”ב תמליל מההקלטה:

הנכד: אברכים מהקו, משיח יצחק, ביקשו לשאול, עכשיו סיימו לבנות את הרכבת הקלה, עכשיו הם בנו את זה בשבת, גם בשבת ובעיקר בשבת, ממש חילולי שבת. לפני כמה שנים סבא כתב תשובה בווי העמודים על הנושא הזה, שמעיקר הדין אי אפשר לאסור, כי זה רכוש הציבור. סבא מביא בשם רבי ניסים קרליץ שדן על כל גשר שבונים בשבת איך מותר לנסוע בו, ור’ ניסים אמר כי זה רכוש הציבור והם לא יכולים לאסור עלינו לנסוע בו. אבל שם סבא סיים שעדיין כיון שזה נבנה בחילול שבת, אז לא ראוי לנסוע בזה.

עכשיו היום במצב הנוכחי, יש המון נשים של אברכים שעובדות במרכז, ובמקום נסיעה של שעה וחצי באוטובוסים בפקקים, ברכבת הקלה זה נסיעה של עשר דקות, עכשיו ביום שישי זה התחיל לעבוד, אנשים עומדים ושואלים, המון אברכים ביקשו ממני לשאול את סבא.

מרן שליט”א: אני אומר שמותר, למה? כי זה קידוש השם… למה? כיון שהרי הממשלה אמרה שיותר זה לא יעבוד בשבת, בשבת לא עובדים, מכאן ולהבא זה לא יסע בשבת, הממשלה הביעה פה כבוד לתורה, שבשבת הרכבת לא תעבוד, בשבת סוגרים את התחנה.

הנכד: וזה שבנו את זה בשבת?

מרן שליט”א: הרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ומעיקר הדין יש את ההיתר של רבי ניסים שזה רכוש הציבור והם לא יכולים לאסור עלינו. רק מה? זה מאד לא יפה, אבל כאן זה כן דבר יפה, שהם מודיעים שהרכבת לא תיסע בשבת. אז אפשר להגיד להם שמותר.

 

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

חדשות חמות

עוד במדור

תוכנית משרד ירושלים ומסורת ישראל להסדרת המסע לאומן נחשפת

הקלת העומס בגבולות, "המכוונים" ומתחמי התרעננות: תוכנית משרד ירושלים ומסורת ישראל להסדרת המסע לאומן נחשפת.…
דילוג לתוכן