הוועדה המוניטרית החליטה לא לעלות את הריבית

הוועדה המוניטרית החליטה לא לעלות את הריבית ולהותירה ללא שינוי ברמה של 4.75%. הנהנים העיקריים נוטלי המשכנתאות שחודש שני ברציפות רואים עצירה בעלייה.

בנק ישראל. צילום: לדעת

הוועדה המוניטרית בבנק ישראל הודיע היום כי הריבית לא תעלה והיא תישאר ברמה של 4.75%. המהלך של הותרת הריבית ולא לעלות, היה צפוי על פי תחזיות של מרבית הכלכלנים.

המהלך קורה חודש שני ברציפות לאחר שקודם לכן במשך עשרה חודשים, עלתה הריבית, כאשר הנהנים העיקריים מאי העלאת הריבית, הם נוטלי המשכנתאות ובעלי הלוואות.

המהלך של הנגיד והוועדה המוניטרית בא לאור ההתמתנות של המחירים בישראל, וכן מדד המחירים לצרכן שהפתיע.

בבנק ישראל אמרו היום כי הפעילות הכלכלית במשק הישראלי מצויה ברמה גבוהה ומלווה בשוק עבודה הדוק, אם כי ישנה התמתנות מסויימת במספר אינדיקטורים. האינפלציה עודנה רוחבית ומצויה ברמה גבוהה. עם זאת, בחודשים האחרונים מסתמנת האטה באינפלציה. לכן, הוועדה החליטה להותיר את הריבית על כנה, אך רואה היתכנות לא מבוטלת להמשך העלאה של הריבית בהחלטותיה הבאות, ככל שסביבת האינפלציה לא תמשיך להתמתן בהתאם למצופה. תוואי הריבית יקבע בהתאם לנתוני הפעילות והתפתחות האינפלציה, זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן