נתניהו מבקש מבג”צ 30 יום נוספים לחוק הגיוס

אחרי מספר דחיות הגישה היועצת המשפטית לממשלה את תגובתה לבג"צ, לה צורף מכתבו של ראש הממשלה לבג"צ בו הוא מבקש עוד 30 יום.

יותר מ-17 שעות אחרי שהממשלה נדרשה לתת מענה לבג”צ בנושא ‘חוק הגיוס’, הגישה היועצת המשפטית לממשלה את תשובתה, שנדחתה מאתמול להיום ב12 בצהרים, ולאחר מכן נדחתה שוב לשעה 14:00, ובקשה דחייה נוספת לשעה 17:00.

אל תשובתה של היועמ”שית צירף ראש הממשלה נתניהו את תגובתו לבית המשפט כשהוא מבקש ארכה בת 30 יום לגיבוש הסכמות.

במכתבו כותב ראש הממשלה כי “סוגיית השוויון בנטל היא נושא חשוב מאין כמוהו לחברה הישראלית ולעתידה. כוונת הממשלה לפתור נושא מורכב זה, שלא נפתר במשך עשרות שנים, מתבטאת בכך שהממשלה התחייבה ביוני אשתקד להסדיר את הנושא תוך תשעה חודשים. אלא שהזמן שעמד לרשותנו בפועל היה שלושה חודשים בלבד”.

“המתקפה הנפשעת על ישראל ב-7 באוקטובר חייבה אותנו לגייס את משאבי הזמן ותשומת הלב בעיקר לניהול המלחמה בששת החודשים שחלפו מאז. מטבע הדברים אני והשרים הנוגעים בדבר נדרשים להשקיע את הרוב המוחלט של זמננו בניהול המלחמה, במערכה המדינית ובכל מה שנלווה להם. על אף זאת עשינו מאמץ עצום, גם תוך כדי המלחמה, להביא לפתרון סוגיה חשובה זו”.

“העיקרון שמנחה אותנו הוא לנסות להגיע להסדר שיתבסס על הסכמה שתבטיח את הצלחתו, זאת לאחר שכבר הוכח בעבר שגיוס ללא הסדר מוסכם השיג דווקא תוצאה הפוכה. בשבועות האחרונים עשינו מאמץ אינטנסיבי על מנת לגבש את ההסדר הדרוש, ואכן הושגה התקדמות ניכרת, אם כי המלאכה טרם הושלמה. דרוש עוד פרק זמן קצר לגיבוש סופי של ההסדר, להשלמת עבודת המטה המקצועית, לקביעת המסלולים והמסגרות שיאפשרו למתגייסים לשמור על אורח חייהם במהלך שירותם, ולהבטיח שאלו ש׳תורתם אומנותם׳ יוכלו ללמוד תורה”.

את מכתבו מסיים נתניהו כשהוא כותב: “אנו נמצאים ברגע מכריע במלחמה, עם הישגים גדולים ואתגרים יוצאי דופן. בכוחנו להשיג הן את יעדי המלחמה והן לפתור את סוגיית הגיוס. בנסיבות אלו, אני מבקש מבית המשפט הנכבד שלא לקבל החלטה בשאלת הגיוס ובשאלות הכרוכות בה במשך 30 יום, על מנת שיתאפשר לנו לגבש סופית את ההסכמות, להשלים את עבודת המטה המקצועית, ולהסדיר את המסלולים והמסגרות הנדרשים”.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן