1

ימי ראש השנה נחוגו ע”י המוני בית ישראל בהתעלות נשגבה

ימי ראש השנה תשע"ט נחוגו ע"י המוני בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם בהתעלות נשגבה בחרדת קודש, ביראה ובסילודין בתפילות החג וקיום מצוות תקיעת שופר ובקבלת עול מלכותו יתברך עליהם.

תקיעת שופר בכותל (צילום אתר לדעת)

 

היכלי הקודש בכל בתי הכנסיות ובתי המדרשות היו מלאים עד אפס מקום, כאשר בתי כנסת רבים היו צריכים להכין מקומות הרחבה אלטרנטיביים לתוספת מקום לצבור המתפללים ההולך וגדל בלע”ה, כאשר כולם כאחד בקשו לקחת חלק בתפילות הנשגבות בימי הרת עולם אלו, בקבלת עול מלכות שמים מחודשת.

לחצרות כ”ק מרנן האדמו”רים שליט”א הגיעו קהל המונים של חסידים ואנשי מעשה מכל רחבי הארץ ומחו”ל בבקשם להסתופף בצל הקודש וליהנות מתפילה בצוותא חדא עם הצדיק, בזמן נעלה ועילאי זה להמשיך עליהם השפעות דקדושה.

בהיכלי הישיבות הק’ הסתופפו אלפים רבים מקרב תלמידי הישיבות וציבור הבוגרים אשר הגיעו לתפילות המרוממות יחד עם מרנן גדולי התורה והיראה ראשי הישיבות שליט”א ובמשך החג אף זכו לשמוע מפיהם שיחות חיזוק והתעוררות על גודל קדושת היום בהם עמדו על הצורך לנצל ימים נעלים אלו לשוב בתשובה שלמה לפניו יתברך.

לעת נעילת החג נערכו מעמדי רב הוד בשולחנות הטהורים של כ”ק מרנן האדמו”רים שליט”א בהם השתתפו אלפים רבים שהתענגו במשך שעות ארוכות בשירות ותשבחות לא־ל חי ובשמיעת דברי אלוקים חיים כאשר בקשו להמשיך עליהם שגב אור קדושת הימים המרוממים בהם היו מנותקים מכל עניני החול.

צעירי אגודת חב”ד נערכו מבעוד מועד בארגון מאות בתי כנסות מאולתרים במושבים המרוחקים ובקיבוצים ברחבי הארץ, בבקשם להאיר בלבם של המוני העם את הניצוץ היהודי ולהשיבם לצור מחצבתם לחיק אביהם שבשמים כאשר יטו כולם שכם אחד לעבדו ית”ש.

יחד עם זאת, אורגנה יציאתם של מאות שלוחים מקרב צעירי חב”ד למקומות ישוב נדחים בארץ, בבסיסי ועמדות הצבא, וכן בנקודות ישוב של יהודים ברחבי תבל – לשמש כבעלי תפילה ותקיעה, במטרה להוציא את ההמונים ידי חובתם במצוות שמיעת קול שופר הבא ליישר את העקמומיות שבלב.

כמו כן מטעם ארגוני ‘ביקור חולים’ בכל אתר ואתר, פעלו מאות שליחי מצוה, שעברו ממחלקה אחת לשניה בבתי החולים, וכן בבתיהם של אלו המרותקים למיטת חוליים בביתם – כדי לזכותם בקיום מצוות תקיעת שופר.

הדאגה להוציא את הזולת בקיום המצווה הנשגבה של תקיעת שופר וסדרי התפילות, הביאה לקידוש שם שמים גדול, כאשר בכך ניתן היה לעמוד על המושג הנעלה של אהבת ישראל, המידה המופלאה שבה נתברך עם בני ישראל בערבות אחים והתמסרות לזולת בכל דבר וענין.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן