1

בחצר הקודש ויז’ניץ מתכוננים לימים הנוראים

בחצר הקודש ויזניץ מתכוננים לקראת חודש ירח האיתנים בו יעלו ויפקדו רבבות חסידים מכל קצווי תבל לשהות בצל קודשו של מרן האדמו"ר שליט"א בימי ראש השנה, יום הקדוש, חג הסוכות ושמחת תורה.

בחצהק ויז'ניץ מתכוננים לימים הנוראים (10)
כהכנה דרבא:

המערך הלוגיסטי השנה מורכב עד למאוד בהיות ולראשונה יזכו המוני החסידים לחוג את החגים בתוככי קירות בית המדרש הגדול הנבנה לשם ולתפארת בית ויז’ניץ. ההתרגשות האופפת את המוני החסידים הביא את הנהלת קהל חסידי ויז’ניץ להיערך בהתאם מבעוד מועד להכשיר את שטח הבניה, לקחת פסק זמן מהעבודה המרבית על השטח, ולהכשיר את המקום הענק לטובת החסידים.

הבית הגדול ‘בית ויז’ניץ’ הנבנה לשם ולתפארת קורם עור וגידים כאשר הקומות התחתונות של הבנין הושלמו ברוב פאר והדר, קומות האולמות והאכסניה, וחדר מרן אדמו”ר שליט”א. כעת כל העבודות סביב בית המדרש המרכזי שיכיל למעלה מ- 13 אלף מקומות בלע”ה.

המתחם הענק יוכשר לתפילות החגים ולקראת ימי הסוכות יהפך המבנה הענק לסוכה בו יערוך האדמו”ר את התפילות והשוה”ט בס”ד, למיתב בצילא דמהיימנותא.

דומ”ץ קרית ויז’ניץ הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט”א,  שמלווה את כל הפרויקט של חג הסוכות על כל צעד ושעל למען יהיה סוכה כשרה מהדרין מן המהדרין.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן