מעניין אתכם על מה הוציאו המפלגות החרדיות את הכספים?

מבקר המדינה השופט יוסף שפירא מפרסם את דו"ח המבקר של הוצאות המפלגות, ומתברר כי המפלגות החרדיות קיבלו דו"ח חיובי. בדו"ח מפורט על מה הוציאו המפלגות כספים. כך למשל: שס הוציאה על סקרים למעלה מ-50 אלף שקל. אגודת ישראל הוציאה על כיבודים 177 אלף שקל, ודגל התורה על פרסום והדפסות 67 אלף שקל.

צילום: לע"מ
על מה הוציאו

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא פרס לפני זמן קצר את דו”ח מבקר המדינה הנוגע להוצאות המפלגות הקיימות בכנסת ה-20, ומהדו”ח עולה כי המפלגות החרדיות זכו לקבל דו”ח חיובי מהמבקר, כפי שקיבלו יתר המפלגות למעט הבית היהודי, בל”ד, והליכוד.

בדו”ח על דגל התורה כותב המבקר כי על פי דו”ח כספי של הסיעה לתקופה השוטפת, הסתכמו הכנסותיה ב-4,003,647, והוצאותיה ב-2,770,037.  הסיעה על פי דוח המבקר סיימה את התקופה שוטפת בעודף בסך של 1,233,610 ₪, והגירעון הנצבר שנכלל בדוח הכספי הקודם לסוף שנת 2016 הסתכם בסך של 1,032,377, כך שהעודף הנצבר לסוף שנת 2017 הסתכם ב-201,233 שקלים.

בפירוט הכנסות הסיעה נראה כי ישנם שני סעיפים שהם ההכנסות מהמדינה. האחד זהו המימון הממלכתי שעומד על 3,756,352, ואילו שכר עובדי הסיעה בכנסת עומד על 247,295, כך שבסך הכל מדובר ב-4,003, 647.

בדו”ח מפרט המבקר את ההוצאות של סיעת דגל התורה. עבור שכר ונלוות שילמה המפלגה 1,731,744, על פרסום והדפסות למעלה מ-67 אלף שקלים, נסיעות ורכבים 65,898, על מה שהוגדר ‘הוצאות פחת’ 155,181 אלף שקלים.  את הדוח מסיים המבקר בכך שהכנסות הסיעה היו בגבולות הקבועים בחוק ולפיכך הדו”ח על החשבונות השוטפים של הסיעה הוא חיובי.

דו”ח המבקר על אגודת ישראל, גם הוא מוגדר כחיובי, ועל פי דו”ח המבקר, הכנסותיה של המפלגה הסתכמו ב-4,003,647 שקלים, והוצאותיה הסתכמו ב-2,208,754. הסיעה סיימה את התקופה השוטפת בעודף בסך של 1,794,893. העודך הנצבר שנכלל בגו”ח הכספי הקודם של הסיעה בסוף שנת 2016 הסתכם בסך של 17,437 והעודף הנצבר בסוף שנת 2017 ב-1,812,330.

המימון הממלכתי עמד על 3,756,352, ואילו השכר של עובדי הסיעה בכנסת 247,295. מסעיפי ההוצאות של המפלגה עולה כי על שכר ונלוות הוציאה המפלגה 1,451,897. על סקרים והדפסות לא לפחות מ-140 אלף שקלים, על דואר ותקשורת 83,418. גם לכיבודים דאגו באגו”י ומסתבר שהוציאו לא פחות מ-177,744 אלף שקלים. בהוצאות מופיע גם הוצאה של שכר דירה שעומד על 178,150, על חשמל, מיסים ומים הוציאו למעלה מ-64 אלף שקלים, להנהלת חשבונות וביקורת משפטית שילמו יותר מ-52 אלף שקלים, וכך עוד מספר סעיפים שמביאים להוצאה של יותר משני מיליון שקלים. את הדו”ח מסיים המבקר בכך שמפלגת אגו”י ניהלה את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה, וכי הוצאותיה השוטפות של המפלגה היו בגבולות הקבועים בחור, ועל כן הדו”ח מוגדר כחיובי.

גם שס קיבלה דו”ח חיובי ממבקר המדינה. בפתח דבריו בנוגע לשס כותב המבקר כי על פי הדו”ח הכספי של הסיעה, הכנסותיה הסתכמו ב-8,09,112, והוצאותיה של המפלגה עמדו על 4,717,356, כך שיצא ששס סיימה את התקופה בעודף של 3,291,756 שקלים. עם זאת הגירעון הנצבר שנכלל בדוח הכספי הקודם לסוף שנת 2016 היה על סך 3,929,566, וכך יצא שבסוף שנת 2017 הגירעון הנצבר עמד על 637,810 שקלים.

בדו”ח המבקר ניתן לראות את ההוצאות השונות של שס, כך למשל בסעיף של שכר עבודה ונלוות הוציאה המפלגה 1,761,394, על שירותי תוכנה ואחזקת מחשב הוציאו לא פחות מ-1,848,615 שקלים. על תעמולה, כנסים ואירועים הוציאו למעלה מרבע מיליון שקל כאשר הסכום עומד על 285,264 שקלים. על פרסום 103,602, ומסתבר ששס ביצעה גם סקרים שעלו לה 56,160, לתקשורת הוציאה שס 117,532, על כיבודים 84,021 שקל, על ייעוץ מקצועי שילמה המפלגה 78,390, על אחזקת רכבים 36,182, ובסעיף ‘משפטיות’ נכתב סכום של 29,760.

לסיכום כותב מבקר המדינה כי הסיעה ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות המבקר, וכי תקרת ההוצאות בתקופה השוטפת הייתה 12,020,326 שקלים, מה שאומר שההוצאות השוטפות היו בגבולות שנקבע בחוק.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן