בשלומי אמונים מגיבים: מי הם החרדים שלא הצביעו לאבוטבול?

לאחר שהושמצו בטענה כי לא יצאו להצביע עבור אבוטבול, משיבים בסיעה החסידית אש ומפרסמים תחקיר המנסה להתחקות אחר פילוח הקולות בקלפיות בבית שמש, על מנת לענות על השאלה: האמנם אחוז המצביעים של 'אגודת ישראל' היה נמוך מזה של מצביעי 'דגל התורה' בבית שמש?

משה אבוטבול
צילום: דוברות
מי אשם בהפסד?

מאז הפסיד משה אבוטבול את המירוץ לראשות העיר בית שמש, טענו בדגל התורה כי אגודת ישראל בכלל וסיעת שלומי אמונים בפרט, לא הוציאו אל הקלפיות את מצביעיהם הפוטנציאליים ולכן הם אשמים בכישלון. בעקבות טענה זו, אף מנעו מאבוטבול להתפטר ממקומו במועצת העיר, למרות שהוא יושב על כסא השייך לנציג שלומי אמונים, כפי שהתחייב לפני הבחירות.

היום החליטו בשלומי אמונים להשיב מלחמה שערה, ומפרסמים כתבה נרחבת בעיתון המבשר, ממנו נביא קטעים נבחרים:

“מאז הסתיימה מערכת הבחירות בבית שמש בהפסד צורב ליהדות החרדית, נפוצו שמועות שהפכו לטענות ובהמשך הוצגו כעובדות ברורות שאין מי שיעז לחלוק עליהן, ולפיהן מי שאחראי לתבוסתו של הרב אבוטבול הם תושבי העיר החסידיים, מצביעיה הטבעיים של תנועת אגודת ישראל.

“מי שיבדוק את הנתונים העולים מהקלפיות יראה את זה בבירור”, הם טענו בכלי תקשורת שכל גדולי ישראל, ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי”ל שטיינמן זצוק”ל, יצאו חוצץ כנגדם, ועתה היו לשופרות החצי־רשמיים שלהם.

“האם אכן כך הם פני הדברים? האם באמת מוכיחים הנתונים העולים מהקלפיות את בגידתם לכאורה של מצביעי אגודת ישראל, והם אלו שאחראים למפלתו של הרב משה אבוטבול במוצאי יום הבחירות, וביתר שאת לאחר סיום ספירת הקולות שבמעטפות הכפולות? יצאנו לבדוק, וזה מה שגילינו:

“תוצאות הבחירות לראשות העיר שנערכו ביום שלישי כ”א חשוון תשע”ט בבית שמש הן כדלהלן, לפי הנתונים הרשמיים והסופיים של משרד הפנים: הרב משה אבוטבול קיבל 21,931 קולות, והגב’ בלוך קיבלה 22,463 קולות. ההפרש בין השניים עמד בסך הכל על 532 קולות שהכריעו את המערכה. לנוכח העובדה שבבחירות הללו התמודדו רק שני מתמודדים על התפקיד, אפשר לקבוע בבירור שאם 266 מבין מצביעי בלוך היו מצביעים לאבוטבול, ראש העיר החרדי היה ממשיך לקדנציית כהונה שלישית. המערכה הוכרעה אם כן על ידי 236 מצביעים בלבד.

“לאחר שהבהרנו את התמונה הנוגעת לבחירתה של ראש העיר הגב’ בלוך על פניו של הרב אבוטבול, הבה ונבחן את הנתונים אל מול ההצבעה למפלגות השונות במועצת העיר, כדי שנוכל לקבל אמת מידה לפיה נוכל לבחון כמה מצביעים חרדיים נתנו את קולם לגב’ בלוך, כשאנו יוצאים מתוך נקודת הנחה בסיסית לפיה מי שהצביע ‘ליכוד’ אינו יכול להיקרא חרדי, גם אם הוא מתגורר בשכונה חרדית. בבחירות למועצה התמודדו הפעם שלוש רשימות חרדיות מובהקות: יהדות התורה שסימנה היה ג’, סיעת ש”ס, ורשימת ‘בני תורה’ שסימנה עץ. שלוש הרשימות הללו קיבלו יחדיו 21,415 קולות.

“כזכור, מספר מצביעי אבוטבול בכל רחבי העיר עמד בבחירות הללו על 21,931. כלומר, הרב אבוטבול קיבל 516 קולות יותר מכל המפלגות החרדיות גם יחד. אם היינו מסתפקים בנתונים הכלליים היינו יכולים לקבוע כי כל החרדים הצביעו אבוטבול, ובנוסף הצביעו לו גם 516 מצביעים שאינם חרדיים. אלא שירידה לפילוח של הקלפיות לפי שכונות, מלמדת שלא כך הם פני הדברים, ולמרבה הצער היו גם היו תושבים חרדיים שהחליטו שלא לשעות להוראתם של גדולי ישראל מכל העדות והחוגים, ולשלשל לקלפי פתק צהוב שעליו לא היה רשום “משה אבוטבול”.

“איפה ראינו תוצאה מזעזעת שכזאת? ברמת בית שמש א’. אם נרכז את מצביעי שלוש המפלגות החרדיות המובהקות לסכום משותף נמצא שרשימות ג’ ש”ס ועץ קיבלו ברמה א’ 5,854 קולות, ואילו סך מצביעי אבוטבול בשכונה הוא 5,688. המשמעות: אבוטבול קיבל 166 קולות פחות מהמפלגות החרדיות בשכונה.

“האם מדובר בשכונה המאכלסת את ציבור המצביעים הקלאסי של ‘אגודת ישראל’ או אולי את מצביעי ‘דגל התורה’? האפשרות השניה מבין השתיים היא הנכונה. איך אנחנו יודעים? קודם כל כי נציגי דגל התורה בעצמם טענו כך בלהט לפני הבחירות, כשניהלו מו”מ על מספר הנציגים שיוכנסו מטעמם ברשימה המאוחדת של אגודה ודגל, אבל אם על טענות של אישיים פוליטיים נסמוך, לא נוכל לדעת אם אמת בפינו או לא, ולכן בדקנו לפי מודד מדויק שעליו איש אינו יכול לחלוק: תוצאות הבחירות הקודמות, לפני חמש שנים. אז התמודדה ‘דגל התורה’ כרשימה נפרדת, והוכיחה כמה היא שווה מבחינה אלקטורלית בכל אחת מהשכונות של בית שמש.

“ובכן, בבחירות הקודמות זכתה רשימת דגל התורה ב־37 אחוז מהקולות ברמה א’, לעומת שמונה אחוזים בלבד שהצביעו לרשימות האגודאיות, ג’ ו’כח’. אם נשווה את מספרם של מצביעי שלוש הרשימות הללו בבחירות הקודמות למספרם של מצביעי ג’ בבחירות הנוכחיות, נגלה שהוא די חופף, ו־87 אחוז מתוך מצביעי ג’ הפעם הם מצביעי דגל התורה לעומת 18 אחוז בלבד מתוכם שהם מצביעי אגודת ישראל. היתר הם מצביעי ש”ס, עץ, והרשימות הדתיות והחילוניות.

“בכל השכונות החרדיות מספר המצביעים לאבוטבול גבוה ממצביעי המפלגות החרדיות כולן, למעט ברמה א’ הליטאית, שבה כאמור היו לפחות 166 מצביעי מפלגות חרדיות שהצביעו לבלוך. לעומת זאת, ברמת בית שמש ב’, שהיא שכונה חסידית מובהקת, המצב הפוך לחלוטין שם יש מעל 130 חרדים שהצביעו רק לאבוטבול אבל לא הצביעו לשום מפלגה!

“איך אנחנו יודעים שרמה ב’ היא שכונה חסידית? לפי תוצאות הבחירות הקודמות כמובן. אז גילינו בצורה ברורה שאחוז מצביעי דגל התורה עמד בשכונה על 7 אחוזים ומצביעי ג+כח היו 64 אחוזים.
ומה קורה ברמת בית שמש ג’? אין לנו הוכחות מהבחירות הקודמות משום שהשכונה טרם עמדה על תילה לפני חמש שנים, אך דבר ידוע הוא בעיר שהרוב המוחלט ברמה ג’ הוא ליטאי, והפרויקטים החסידיים ברובם טרם התאכלסו.

“ובכן, בשכונה האמורה, רמה ג’, הצביעו 877 בוחרים לגב’ בלוך – כ־30% מהמצביעים בשכונה. הם גם לא הצביעו ליהדות התורה וש”ס, כנראה מתוך אכזבתם הגדולה מהנציגים שאמורים היו לייצג אותם במועצת העיר. דגל התורה טענה לפני הבחירות, ובצדק רב, שהשכונה הזאת היא ליטאית מובהקת, ועל סמך טענה זו היא גם קיבלה את הנציג הרביעי ביהדות התורה, למרות שבבחירות הקודמות היא הצליחה להכניס למועצת העיר שלושה נציגים בלבד, לעומת הרשימות האגודאיות שהכניסו למועצה ארבעה נציגים.

אחרי פילוח הנתונים, שנמשך גם לפילוחים על יחסי הכוחות של ש”ס ושאר המפלגות בעיר, מוסיפים בעיתון המבשר:

“חברי הכנסת של סיעת ש”ס ודגל התורה כמעט ולא הטריחו את עצמם להגיע לבית שמש בהשוואה לערים אחרות. הרב אבוטבול עצמו התראיין ברדיו ושידר לציבור שהניצחון בטוח ואין שום צורך להשקיע: “זה עניין פרוצדוראלי בלבד שאנחנו צריכים לעבור פעם בחמש שנים. ברור לחלוטין שאמשיך לקדנציה נוספת”, אמר הרב אבוטבול, והציבור אכן הפנים את המסר, האמין להצהרות הללו ונשאר אדיש. היו כאלו שלמרבה הצער אפילו הרשו לעצמם להצביע אחרת ממה שהורו גדולי ישראל כ’הצבעת מחאה’ נגד אופן ההתנהלות של העיר, ומתוך הסתמכות על כך שהקול שלהם ממילא לא ישנה דבר ולכן הם יכולים להשתמש בו כדי להשמיע את מחאתם בדרך נלוזה זו.

“מי כן זיהה את הסכנה הגדולה הטמונה באדישות ובשאננות הזאת? סגן השר הרב מאיר פרוש שוחח עם חברי מועצת העיר הליטאים והחסידיים, ואמר כי הוא ממליץ בחום על הליכה נפרדת לבחירות ברשימה אחת לאגודת ישראל ורשימה נפרדת לדגל התורה.

“סגן השר גם הסביר את המניע שלו לכך: הגדלת אחוז ההצבעה. “אם נלך ברשימה מאוחדת הציבור יישאר אדיש ואנו עלולים להפסיד את ראשות העיר”, אמר הרב פרוש, אך דבריו לא נשמעו. גם בליל הגשת הרשימות, כשהתקבלה ההחלטה לגשת לבחירות ברשימה מאוחד, התקשר יו”ר ‘שלומי אמונים’ בבית שמש הרב שמעון גולדברג לרב מאיר פרוש ועדכן אותו בכך. הרב פרוש ביקש ממנו שייכנס לחדר הישיבות ויודיע בשמו פעם נוספת, שהוא קורא לשנות את ההחלטה וללכת ברשימה נפרדת, משום שהליכה משותפת תגרום לאדישות גדולה בקרב ציבור המצביעים, כפי שאכן קרה לבסוף” – נכתב בעיתון הבית של סיעת שלומי אמונים.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן